Skip links

BRIEF | Doneer en Help KOZP en Nederland Wordt Beter met de laatste loodjes.

BRIEF | Doneer en Help KOZP en Nederland Wordt Beter met de laatste loodjes.

 

Beste bondgenoot,

Allereerst willen we je bedanken, ja jij ja! We willen je bedanken voor jouw inzet en/of bijdrage aan deze belangrijke strijd tegen onrecht. Met jou aan onze zijde, hebben we vele winsten geboekt en is het eindpunt dichterbij dan ooit. Om ons belangrijke werk af te maken, doen we een direct beroep op je voor een financiële bijdrage.

Nederland Wordt Beter
Mensenrechtenorganisatie Nederland Wordt Beter (NLWB) is opgericht als 15-jarige interventie in Nederlands racisme van 2010 tot 2025. Dit doen we met diverse campagnes en projecten zoals  Kick Out Zwarte Piet, 3 Mei: Dag van Empathie, Lespakketten en het breed gedragen initiatief Zwart Manifest. Wij zijn vastberaden om in december 2025, onze opheffingsdatum, de volgende doelstellingen van de stichting te hebben behaald:

  • Structurele en duurzame educatie over het koloniale- en slavernijverleden;
  • Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype;
  • De wettelijke verankering van de nationale herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij.

We hebben samen al veel bereikt
We strijden al een tijdje met elkaar of kennen elkaar al een tijdje. Met jouw bijdrage in het verleden, hoe klein of groot ook, hebben we Nederland in beweging gekregen in de strijd tegen institutioneel racisme. Als resultaat zien we dat er in steeds meer gemeenten en plaatsen in Nederland zwarte piet uitgebannen wordt en racisme niet langer een taboe onderwerp is maar dat er publiekelijk over wordt gedebatteerd. De overheid en de koning hebben beide excuses aangeboden voor de misdaden tegen de menselijkheid die Nederland heeft begaan tijdens het Nederlandse slavernijverleden. Dit zijn allemaal positieve ontwikkelingen die niet zouden bestaan als gewone mensen zoals jij en ik, onze dierbaren en ontelbare vreemden ons niet sterk hadden gemaakt. De recente peilingen laten zien dat we in 13 jaar van ruim 90% voorstanders van zwarte piet naar minder dan 1/3 voorstanders van zwarte piet zijn gegaan. Door ons doorzettingsvermogen en effectieve campagnevoering hebben we niet alleen de twijfelaars maar ook tegenstanders onze kant op gekregen. Help ons deze strijd voort te zetten.

Doneer en Help in de Strijd tegen Racisme!

Jouw donatie is hard nodig
Als non-profit stichting zonder medewerkers zijn wij afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Donaties worden gebruikt voor kosten die wij maken voor het opzetten van onze acties, het dekken van schade en het kopen van materieel, juridische bijstand, educatiepakketten en verdere invulling van onze campagnes. Met jouw donatie(s) blijven we onafhankelijk in onze strijd tegen institutioneel racisme en hoeven we ons niet druk te maken over subsidies en fondsenwerving. Stichting Nederland Wordt Beter en KOZP doen daarom een dringend beroep op iedereen die het kan missen om ons te ondersteunen met een donatie.

Doneren kan online via de website van NLWB of door direct per bank over te maken naar:
Naam: Stichting NLWB
Rekeningnummer: NL09 TRIO 0197 9666 91
O.v.v.: Donatie

Alvast bedankt voor je donatie. Onze waardering is groot.

Strijdbare groet,

Namens Nederland Wordt Beter
Kick Out Zwarte Piet en het Zwart Manifest

Jerry Afriyie

Hoogtepunten 2023

Het Zwart Manifest
Tijdens een bijeenkomst in Vereniging Ons Suriname op 9 november 2023 in Amsterdam ondertekenden Bij1, D66, Denk, GLPvdA, PvDD, SP en Volt het Stembusakkoord Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het Stembusakkoord bestaat uit twee essentiële maatregelen voor de Zwarte gemeenschap:

  • Anti-racisme is de norm bij het maken van wet- en regelgeving en
  • 1 juli wordt een officiële nationale herdenkings- en feestdag.

De ondertekenaars van dit Stembusakkoord zetten zich in om deze maatregelen in de komende kabinetsperiode uit te voeren. “Wij vinden het van belang dat alle mensen in Nederland kennis hebben van het slavernijverleden, oog hebben voor doorwerking in het heden en in gezamenlijkheid willen werken aan een toekomst waar niemand anders behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt,” – Zwart Manifest.

Kick Out Zwarte Piet
Dit jaar zijn er weer diverse KOZP acties gehouden waaronder demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid-acties. Er is geen plek voor Zwarte Piet tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023-2024. KOZP heeft brieven gestuurd aan gemeenten, gericht aan burgemeesters en raadsleden, om het Herdenkingsjaar Slavernijverleden als moment te nemen om Zwarte Piet in hun gemeente uit te bannen. In de brieven doen we ook een handreiking om mee te denken of op een andere manier bij te dragen aan het veranderingsproces.

KOZP heeft diverse ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’-acties uitgevoerd in samenwerking met Extinction Rebellion Solidariteit. De samenwerking is een logisch vervolg op eerdere samenwerkingen. Klimaatverandering kun je niet bestrijden zonder racisme en de doorwerking van het koloniale verleden aan te pakken. Activisten van KOZP en XR hebben sit-ins gehouden bij gemeentehuizen in Elburg (Gelderland), Venlo, Midden-Groningen en Alphen aan den Rijn. De eis van de actiegroepen luidt overal hetzelfde: stop met het faciliteren van zwarte piet en maak werk van anti-racistisch beleid.

Ook demonstreerde KOZP vreedzaam bij de Sinterklaasintocht in De Lier (Zuid-Holland). Daar werden demonstranten bekogeld met eieren, vuurwerk en rookbommen. Amnesty was aanwezig en oordeelde dat de overheid wederom het vijandig publiek heeft onderschat. De politie beschermde KOZP onvoldoende tegen deze aanvallen. Hoewel het de politie bij de vreedzame demonstratie in Slochteren  (Midden-Groningen) wel lukte de KOZP-demonstranten veilig te houden, werd het ons moeilijk gemaakt om volledig gebruik te maken van ons demonstratierecht.

KOZP heeft tevens een aantal geplande demonstraties afgelast omdat de gemeenten en intochtcomités het convenant van KOZP hebben ondertekend voor een veilig en inclusief Sinterklaasfeest. Verder heeft KOZP bij verschillende intochten gemonitord of er nog sprake is van zwarte piet of roetveegpieten die niet te onderscheiden zijn van zwarte piet. Op basis hiervan zijn we aan het bekijken waar nog actie nodig is.

De afgelopen jaren hebben bijna alle gemeenten gefaald om ons protestrecht te beschermen en onze demonstraties te faciliteren. De racistische intochten zijn niet wettelijk beschermd, ons demonstratierecht wel. KOZP roept gemeenten dan ook op: bescherm niet alleen KOZP-demonstranten, maar ook hun recht op demonstratie, en zorg ervoor dat wij onze boodschap op een zichtbare en hoorbare manier kunnen brengen.

De Dag van Empathie
De Dag van Empathie op 3 mei 2023 stond in het teken van het Herdenkingsjaar 150 jaar Slavernijverleden. In 2023 herdenken en vieren wij de afschaffing van de Nederlandse slavernij 150 jaar geleden. Tijdens deze avond stonden we stil bij deze gezamenlijke geschiedenis, de doorwerking en impact op verschillende gemeenschappen en hoe we tot een gezamenlijk toekomst kunnen komen. De gasten gingen onder begeleiding van de host in gesprek over de invloed van het slavernijverleden op hun familieverhalen, dromen, geschiedenis en ervaringen. Met bijdragen van: Patricia Cronie (host), Glenn Helberg (keynote spreker), Onias Landveld (spoken word), Diana Vlet, Mitchell Esajas, Shivani Jagroep, Lara Nuberg en Ralitsa Maduro Vliese. Kijk de uitzending hier terug.

Educatie
Op zaterdag 1 juli, tijdens Keti Koti ofwel Dia di Abolishon, is het volledig nieuwe en gratis Lespakket Nederlands Slavernijverleden & Racisme gelanceerd. Het lespakket en andere lespakketten zijn gratis te downloaden op de website van NLWB voor docenten, ouders en andere geïnteresseerden. Hoewel de aandacht voor het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden de afgelopen jaren is toegenomen, is er nog steeds te weinig begrip van. Met dit lespakket maken we de grote omvang van het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden inzichtelijk door verschillende betrokken gebieden te behandelen: West-Afrika, Azië, het Caribisch gebied en Suriname en Zuid-Afrika. Er is niet alleen aandacht voor de periode van kolonisatie, maar ook voor de pre-koloniale geschiedenis.

Doneer en Help in de Strijd tegen Racisme!

Meer informatie

Meer informatie over de acties en de campagne vind je op de site van Kick Out Zwarte Piet en de site van Nederland Wordt Beter. Heb je vragen? Stuur gerust een mailtje.