Skip links
Explore
Drag

Nieuwjaarsgroet & Updates: ‘Wij wensen iedereen een strijdbaar 2022.’

Beste kameraden, bondgenoten en vrienden van Nederland Wordt Beter,

Allereerst hoop ik dat dit bericht jou en je dierbaren in goede gezondheid treft, in dit gloednieuwe jaar. We laten wederom een bewogen en strijdbaar jaar achter ons. 

Door de maatschappelijke gevolgen van de virusuitbraak zijn wij de afgelopen tijd extra gemotiveerd geweest om onze doelstellingen op een creatieve manier te behalen. Zo hebben wij gratis lespakketten ontwikkeld, meer dan 2000 inclusieve sinterklaaspakketten verspreid, met name in Limburg en Drenthe en hebben wij een nieuwe website gelanceerd met een tijdlijn van de campagne tot nu toe.

Cosmetische aanpassingen
We zijn 2021 gestart met nieuwe energie. De adrenaline van de geslaagde BLM-protesten in 2020, die meer dan 70.000 mensen trokken, gierden nog altijd door ons strijdbare lijf. Ik hoorde dan ook links en rechts van mij hoopvolle woorden als “we zijn er bijna”, “zwarte piet is passe” of zelfs “we moeten ons nu niet meer op zwarte piet focussen”. 

Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) is opgericht met een helder doel en een specifieke opdracht aan Nederland: binnen 15 jaar (2010-2025) zwarte piet afschaffen, meer educatie over ons koloniaal en slavernijverleden, met name in het onderwijs, en het trans-Atlantische slavernijverleden erkennen met een Nationale Herdenking en Viering. Dat dit geen makkelijke taak was wisten wij al te goed en wij hebben van begin af aan vele vernederingen, bedreigingen en gewelddadigheden moeten trotseren. 

Ik begrijp dus als geen ander de vurige wens om versneld de doelstellingen te realiseren of om onszelf wijs te maken dat we er bijna zijn. Wij moeten echter voorkomen dat we deze unieke kans op een duurzame anti-racisme oplossing verspelen met cosmetische aanpassingen. Als de protesten in Volendam en Breda ons dit jaar iets hebben laten zien, is dat we van ver zijn gekomen, maar dat zwarte lichamen en levens (en die van medestanders) nog altijd niet vanzelfsprekend op dezelfde bescherming kunnen rekenen als witte lichamen en levens. We kunnen de strijd tegen institutioneel racisme pas afronden wanneer we ervan overtuigd zijn dat de volgende generaties niet gedwongen zijn dezelfde strijd en discussies aan te gaan.

Hoopvol
De 70.000 mensen die naast ons stonden tijdens de BLM-protesten in 2020 lieten zien dat onze boodschap steeds meer weerklank vindt buiten de randstad en onder veel jongeren in het land. Nu dat we met zovelen het gedachtegoed delen dat ons land institutioneel racisme en zwarte piet moet veroordelen en bestrijden, moeten we juist doorpakken. Corrigeer ons waar wij de mist in gaan, steek je handen uit waar je ons kan verlichten en blijf strijdbaar op je eigen manier en vanuit je eigen kracht.

Dit jaar hebben wij stilgestaan bij het tienjarig jubileum van de Zwarte Piet is Racisme-campagne. Het is een mijlpaal die blootlegt wat wij kunnen bereiken als wij samen komen, schouder aan schouder, naast elkaar en voor elkaar. Het is mij nooit ontgaan dat ik mij in een gezelschap bevindt van mensen met een veeleisende baan, een gezin dat jullie volle aandacht nodig heeft, een studie die de nodige stress met zich meebrengt en medestanders die zich niet laten weerhouden door een lichamelijke beperking. Ik ben hoopvol, niet omdat we er al zijn, maar omdat wij elkaar hebben om een beter Nederland achter te laten.

Bedankt
Wij kijken er nu al naar uit om ook dit jaar samen met jou de strijd tegen institutioneel racisme  en voor een inclusief Nederland voort te zetten. Wij zijn jullie dankbaar dat jullie ieder jaar tijd vrij maken om een bijdrage te leveren en wij zijn dankbaar voor alle donaties, die het mogelijk maken dat wij onafhankelijk ons werk kunnen blijven doen. Bedankt!

Strijdbare groet,
Namens Stichting Nederland Wordt Beter

Jerry K.L. Afriyie


UPDATES 2021Nieuwe Website Nederland Wordt Beter
Op 5 december 2021 hebben wij een nieuwe website gelanceerd. Op de website vind je onder meer informatie over stichting Nederland Wordt Beter, de doelstellingen en de verschillende projecten. Ook hebben wij een tijdlijn opgesteld van de campagne met de hoogtepunten tot nu toe. Vorig jaar hebben wij stilgestaan bij het tienjarig jubileum van de Zwarte Piet is Racisme-campagne. Door middel van deze tijdlijn kan je terugblikken op de reis die we met zijn allen hebben gemaakt. ‘KOZP doet aangifte na Volendamse geweldexplosie tegen vreedzame demonstranten’

Op 17 december 2021 hebben Stichting Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aangifte gedaan naar aanleiding van de gewelddadigheden tijdens de demonstratie van KOZP in Volendam op 4 december 2021. Er is onder andere aangifte gedaan wegens openlijke geweldpleging, het verhinderen van een geoorloofde demonstratie door bedreiging met geweld, belediging, bedreiging en groepsbelediging.

Marisella: “Volendam zal voor altijd een traumatische ervaring blijven. Vrouwelijke demonstranten werden door Volendamse mannen aangevallen en toen het vuurwerk werd gegooid dacht ik: we gaan niet heelhuids weer thuis komen. Dat geeft mij nog steeds slapeloze nachten.”

De aangifte is namens NLWB en KOZP ingediend door het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira.
Update 3 Mei: Nationale Dag van Empathie 2021
Op maandagavond 3 mei 2021 was het de Dag van Empathie (DvE) en vond het jaarlijkse hoofdevenement in Amsterdam plaats. Deze avond was tevens de kick-off van verschillende empathische activiteiten in mei door heel Nederland. Met de Dag van Empathie wil Stichting Nederland Wordt Beter in samenwerking met verschillende organisaties zorgen voor meer respect, begrip en empathie tussen de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.

Het thema van DvE dit jaar was: Empathie in tijden van crisis.

Ook Job Cohen laat zijn licht schijnen over het thema van deze dag. De voormalig Burgemeester van Amsterdam, staat vooral bekend als iemand die ‘overal en altijd’ de verbinding blijft zoeken. Cohen opent met de mooie uitspraak: ‘het vreemde vinden wij vreemd” van Abel Hertzberg. “Mensen die elkaar nauwelijks kennen, vanwege hun diverse culturele achtergronden, maken vaak boogjes om elkaar heen. De enige manier om die boogjes te veranderen in echte verbinding is, dat ze elkaar leren kennen.” Empathie is volgens Cohen een prachtig middel om elkaar te leren kennen. “Luisteren naar en jezelf openstellen voor een ander, daar gaat het vooral om. Ook in de oorlog speelde empathie een rol, maar dan bij het verzet”. Volgens Job Cohen zou 3 mei niet alleen in Nederland een nationale dag van empathie moeten zijn, maar zelfs in Europees verband geïnstitutionaliseerd moeten worden.”
Update: Feest voor alle Kinderen 2021
Ook in 2021 hebben we heel veel gezinnen mogen verblijden met onze inclusieve sinterklaaspakketten. We hebben ruim 2000 inclusieve Sinterklaaspakketten verspreid in Brabant, Limburg, Drenthe en Noord-Holland. Naast de lespakketten hebben wij dit jaar een Feest voor alle Kinderen Statement uitgebracht, samen met bedrijven en organisaties die ons werk onderstrepen. Het statement is (tot nu toe) ondertekend door verschillende bedrijven en organisaties, waaronder: LUSH, Tony Chocolonely, Meta (voorheen Facebook & Instagram), WPP Group, Omroep Zwart, Women.inc, Opzij, Rose Stories, BKB en Top Notch.

Al in 2017 heeft stichting NLWB besloten om een platform te starten waar ouders/gezinnen, scholen en bedrijven terecht kunnen voor tips, tools en lesmateriaal om bij te dragen aan een inclusieve Sinterklaasviering. Met Feest voor alle Kinderen zoomen wij in op de leuke en inclusieve elementen van de Sinterklaastraditie. 
Steun NLWB & KOZP

JA, IK DONEER
Procederen om recht te doen aan alle slachtoffers van de geweldexplosie in Volendam kost geld en dit is een grote last voor ons als grassroots organisatie die geen subsidie ontvangt. Stichting Nederland Wordt Beter en KOZP doen daarom een dringend beroep op iedereen die het kan missen om ons te ondersteunen met een donatie. Met het opgehaalde bedrag kunnen wij de advocatenkosten en de bus schade dekken (schatting €10.000).

Doneren kan online via o.a. iDeal, PayPal, creditcard: https://nederlandwordtbeter.nl/doneer-nu/

Zelf overmaken?
Naam: Nederland Wordt Beter
Rekeningnummer: NL09 TRIO 0197 9666 91 (Triodos Bank)
O.v.v. Volendam

IK WORD VRIJWILLIGER
Stichting Nederland Wordt Beter bestaat uit alleen vrijwilligers. Samen bundelen we onze krachten om institutioneel racisme in Nederland aan te pakken. Wij kunnen altijd extra handen gebruiken. Een bijdrage, hoe klein of hoe groot ook, wordt altijd gewaardeerd. Wil je een vrijwilliger worden voor NLWB? We verwelkomen je graag! Het enige dat je hoeft te doen is het vrijwilligers formulier in te vullen en we nemen spoedig contact met je op.

Meer informatie over NLWB, de doelstelling en activiteiten vind je op www.nederlandwordtbeter.nl.