Skip links

PERSBERICHT: Grote steden slaan handen ineen: Zwarte Piet als Schoorsteenpiet, zwart van roet

PERSBERICHT: Grote steden slaan handen ineen: Zwarte Piet als Schoorsteenpiet, zwart van roet

Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht en Meppel (landelijke intocht) hebben na overleg met verschillende actiegroepen besloten om de Schoorsteenpiet in te voeren bij hun intochten. Met deze beslissing willen de intochtorganisatoren een einde maken aan de onduidelijkheid over de toekomst van het uiterlijk van Zwarte Piet. Met deze aanpassing blijft de traditie en het aloude Sinterklaasverhaal overeind en wordt de uitvoering van Piet in lijn gebracht met wat al jaren aan kinderen wordt verteld: hij komt door de schoorsteen.

 

De actiegroep Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Caribisch Nederland ondersteunen deze koers.

 

In 2014 zijn bij enkele intochten al experimenten met anders gekleurde Pieten geweest. Bij de grote intochten op 14 en 15 november wordt een aanzienlijk deel van de Pieten nu van roetvegen voorzien. De komende jaren zal het aantal Schoorsteenpieten in die steden toenemen. Ook worden rode lippen en kroeshaar afgebouwd en gaan gouden oorbellen in de ban.

 

Utrecht: Feest voor ieder kind
De afgelopen jaren is steeds breder en intensiever gesproken over de toekomst van Zwarte Piet. De VN, Raad van State en het College van de Rechten van de Mens hebben uitspraken gedaan, er kwam een landelijk overleg met Minister Asscher en in de steden Amsterdam en Utrecht worden waardevolle dialogen gevoerd. Luc Dietz, voorzitter van de intocht van Sinterklaas in Utrecht: “Wij hebben de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met voor- en tegenstanders van de huidige Zwarte Piet. Het Sinterklaasfeest is een feest voor ieder kind; we sluiten niemand uit. Daarom zetten we nu deze stap om met behoud van de traditie, Piet in deze tijd acceptabel te maken.”

 

Amsterdam: Behoud van de traditie
Tegelijkertijd blijven de intochtcomités in de traditie staan van het Sinterklaasverhaal, waarin al generaties lang kinderen wordt verteld dat Zwarte Piet door de schoorsteen komt. Adriaan Krans, voorzitter van de intocht van Amsterdam: “Zwart áls roet wordt zwart ván roet. Dat is de verandering. Het maakt de Schoorsteenpiet niet uit dat hij knecht is. Het enige verschil met vroeger is dat het schoorsteenverhaal nu zichtbaar wordt. De traditie houden we gewoon in stand.”

 

Den Haag: Genoeg discussie gevoerd
Peter Boelhouwer, voorzitter van de intocht Den Haag: “We horen vaak dat mensen de discussie zat zijn. En ook naar die geluiden willen we luisteren. We hopen dat we met deze kleine aanpassing een flinke stap zetten om het feest weer terug te geven aan de kinderen. Want daar is het ons allemaal om te doen.”

 

Meppel: Onvergetelijke landelijke intocht in Drenthe
Ronald Biemolt, voorzitter van het intochtcomité in Meppel dat de landelijke intocht organiseert: “Wij sluiten graag aan bij de visie die door de grote gemeenten ontwikkeld is, na tal van gesprekken met verschillende actiegroepen. Wij gaan er met alle betrokken partijen alles aan doen om de eerste nationale intocht op Drentse bodem tot een onvergetelijk feest voor de kinderen te maken!”

 

Maastricht: Stap voor stap de traditie voortzetten
Ger Thelosen, voorzitter intochtorganisatie Maastricht: “De intocht van Sinterklaas is een traditie waar velen ieder jaar naar uitkijken. Door kleine aanpassingen aan de Pieten, zorgen we er samen voor dat iedereen dit kinderfeest weer met overtuiging kan vieren. We zijn blij dat de traditie kan worden voortgezet en het Sinterklaasverhaal kan worden doorverteld.”

 

Reacties Nederland Wordt Beter en Overlegorgaan Caribisch Nederland
Stichting Nederland Wordt Beter en het Overlegorgaan Caribisch Nederland ondersteunen dit besluit.

 

Jerry Afriyie, voorzitter van Nederland Wordt Beter en een van de initiatiefnemers van ‘Zwarte Piet is racisme’: “Stichting Nederland Wordt Beter juicht dit besluit toe. Al in 2011 introduceerden wij Schoorsteenpiet, omdat deze dichtbij het moderne verhaal staat. Er zijn slechts kleine veranderingen voor nodig: de verwijdering bij álle Pieten van álle karikaturale kenmerken van een ras: rode lippen, zwarte krullende pruik, volledig bruin of zwart geschminkt gezicht en gouden oorbellen. Het is niet aan ons maar aan de comités om hierop toe te zien.”

 

Glenn Helberg, voorzitter van het Overlegorgaan Caribisch Nederland (OCAN): “Ocan stemt in met de verandering naar Schoorsteenpiet. Deze verandering is fundamenteel omdat het van de karikatuur Zwarte Piet een mens maakt. Ocan ziet dat hiermee een weg wordt ingeslagen (weg van de geleidelijkheid) waarop de Sinterklaastraditie een hedendaags karakter krijgt dat niemand meer zal uitsluiten”.

De gezamenlijke grote intochten hopen dat veel intochten deze overtuigingen zullen volgen en stelt ook beeldmateriaal ter beschikking aan scholen.

 

Met deze stap verwachten de grote intochten dat de rijke traditie van Sint Nicolaas volwaardig stand houdt met kleine aanpassingen in het hoofdstuk over Piet.

 

Beeld: Nederland Wordt Beter