Skip links

Statement KOZP n.a.v. uitspraak rechter in zaak KOZP vs Gemeente Leeuwarden: “Demonstratierecht KOZP wederom ontnomen tijdens Sint Piterviering in Grou.”

Statement KOZP n.a.v. uitspraak rechter in zaak KOZP vs Gemeente Leeuwarden: “Demonstratierecht KOZP wederom ontnomen tijdens Sint Piterviering in Grou.”

Gisteren deed de rechtbank in Groningen uitspraak in het kort geding dat KOZP had aangespannen tegen de Gemeente Leeuwarden. KOZP eiste een zichtbare en hoorbare plek om op zaterdag 8 februari, tijdens de intocht van Sint Piter in Grou te demonstreren, zoals op basis van het Demonstratierecht verwacht kan worden. De rechter besloot echter dat KOZP niet welkom is in het centrum van Grou. Uit deze uitspraak zal KOZP lessen trekken. 

De gemeente Leeuwarden erkent dat KOZP een vreedzame organisatie is die geen geweld gebruikt, maar maakt zich zorgen over gevaar van propieters, ouders met kinderen die zich niet kunnen inhouden, (onaangekondigde) tegendemonstranten en gewelddadige groeperingen. Deze zorgen, of die nou terecht of onterecht zijn, hebben vandaag eens te meer ten gevolge dat het recht op demonstratie van KOZP wordt ingeperkt. Het wordt steeds duidelijker: de meldingen die KOZP maakt van demonstraties leiden er in 9 van de 10 keer niet toe dat alles op alles wordt gezet om de demonstratie te faciliteren. Integendeel, de meldingen worden tegen ons gebruikt. De vandaag opgevoerde verdediging die leidde tot de uitspraak, is hier een schoolvoorbeeld ervan. 

De rechter moest erkennen dat wij ruim op tijd een melding van de demonstratie hebben gemaakt en er alles aan hebben gedaan om er samen met de gemeente uit te komen. Van alle locaties die de revue passeerden, was er voor KOZP slechts één onacceptabel. Vandaag bleek dat alle alternatieve locaties ons zijn voorgehouden om tijd te winnen en een zaak te bouwen voor juist die locatie: in het weiland, buiten het dorp, vrijwel onzichtbaar en onhoorbaar voor het publiek. 

Geheim document
Al eerder deze week was er sprake van een ‘geheim document’ van de politie. De rechtbank besloot echter al op donderdag 6 februari dat er in dat document niets geheimzinnigs stond en dat er geen reden was het document niet met ons te delen. Hierop heeft onze advocaat de gemeente verzocht om ons de betreffende stukken toe te sturen, zoals gebruikelijk ter voorbereiding van een zaak. Het stuk werd ons echter – ook na herhaalde verzoeken van onze kant – onthouden. Tijdens de zitting vandaag bleek dat ook de rechter het stuk niet ontvangen had, maar dat de verdediging van de Gemeente Leeuwarden voor een belangrijk deel op dit ‘geheime document’ gestoeld was. Onze advocaat verzocht de rechter dan ook om de gemeente, die het document bewust achterhield, niet te belonen, maar het document niet mee te nemen in haar uitspraak. De rechter liet het stuk niet alleen alsnog toe, maar bouwde haar uitspraak om KOZP niet te laten demonstreren in het dorpshart van Grou juist om dit stuk heen.

Jerry Afriyie (KOZP-woordvoerder) reageert op de uitspraak:
“Na verschillende gesprekken te hebben gehad met burgemeester Sybrand Buma is het voor ons niet verrassend dat hij ons liever kwijt dan rijk is. Wij hadden echter gehoopt dat hij als burgemeester van alle Leeuwarders een meer neutrale rol op zich zou nemen en alle partijen evenredig tegemoet zou treden. Dat mocht helaas niet zo zijn. Zelfs toen de rechter een alternatieve locatie voorstelde, werd dat resoluut verworpen door de burgemeester. Misschien moeten wij onszelf Farmers Defence Force-KOZP of Gele Hesjes-KOZP noemen, om volledig gebruik te kunnen maken van onze rechten. Want een ding is zeker: vreedzame demonstranten worden gestraft en gewelddadige propieters worden geknuffeld.” 

Demonstratie KOZP in Grou afgelast
De uitspraak van de rechter heeft ons recht op betoging vandaag de das omgedaan. Wij zijn niet naar de rechter gestapt omdat wij een betere plek wilden, maar omdat wij ons demonstratierecht wilden redden. Een recht dat ons mondjesmaat wordt toegekend, als het de overheid uitkomt. We zijn dan ook zeer teleurgesteld dat de rechter met deze uitspraak de overheid aanmoedigt om ons recht in te blijven perken. Buiten Grou in een weiland protesteren heeft evenveel zin als thuisblijven, minus de poppenkast. KOZP zal op een ander, zelf gekozen moment, in Grou alsnog gebruik maken van het demonstratierecht.

Foto: Stichting Nederland Wordt Beter