Skip links

CORRY TENDELOO; MOTIE TEGEN HANDELINGSONBEKWAAMHEID

Op 14 juni 1956 werd de Wet handelingsonbekwaamheid afgeschaft. Pas vanaf toen mochten getrouwde vrouwen in Nederland werken, een bankrekening openen en op reis zonder toestemming van hun man. Dit werd bewerkstelligd door de ‘Motie Tendeloo,’ ingevoerd door PvdA-politica Corry Tendeloo. De voormalig juriste diende de motie in op 13 september 1955 en deze werd met een zeer kleine meerderheid aangenomen: 46 tegen 44 stemmen. Voortaan waren getrouwde vrouwen eindelijk in staat zelf verzekeringen af te sluiten, geld van de bank te halen, en zonder toestemming van hun man aankopen te doen.

Corry Tendeloo had een Indische achtergrond: geboren in Tebing Tinggi op Sumatra groeide ze op in een Nederlands gezin met de privileges van het leven van hogere bestuursambtenaren. Op haar vijfde verhuisde ze naar Nederland; het is niet duidelijk in hoeverre haar Indische verleden verder invloed heeft gehad in haar leven. Tendeloo speelde ook een belangrijke rol bij het bewerkstelligen van de verlening van het stemrecht aan vrouwen in Suriname in 1948. Eén van haar bekende uitspraken is deze, geuit in de Tweede Kamer in 1956: ‘Mijnheer de voorzitter! Aan de rechterzijde van dit spreekgestoelte wordt nu zo luidruchtig gepraat, dat ik mij moeilijk verstaanbaar kan maken. De heren zijn blijkbaar allemaal bang.’ In 1959 overleed ze aan kanker.

Recentelijk is er hernieuwde belangstelling voor Corry Tendeloo ontstaan. In juni 2019 startte historica en feministe Madeleijn van den Nieuwenhuizen een petitie om een standbeeld van Corry Tendeloo (1897-1956) op te richten in Den Haag. De petitie is inmiddels al meer dan 19.000 keer ondertekend.

Wil jij ook voor een standbeeld voor Corry? Teken hier de petitie: https://www.standbeeldvoorcorrytendeloo.nl/

Meer weten?:

Op de website van de petitie voor het standbeeld is meer informatie te vinden over zowel de motie als over Corry Tendeloo. Hier worden ook enkele boeken artikels aangeraden om verder te lezen: https://www.standbeeldvoorcorrytendeloo.nl/corry

Bronnen:

https://www.parlement.com/id/vg09llab3yy2/n_s_c_corry_tendeloo
https://www.standbeeldvoorcorrytendeloo.nl/corry
https://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/bekende-feministen/corry-tendeloo/
https://atria.nl/haargeschiedenis/politiek-en-recht/corrie-tendeloo-indisch-en-strijdend-voor-gelijke-rechten/
https://indisch4ever.nu/2019/06/19/standbeeld-voor-oud-politica-corry-tendeloo/
https://historiek.net/vrouwen-tot-1956-handelingsonbekwaam/15127/