Skip links

Eerste aankomst Indiase Contractarbeiders in Suriname

Op 5 juni 1873 kwam het eerste schip met Indiase arbeiders aan in Suriname. Hoewel deze mensen verschillende religieuze overtuigingen hadden, staan zij en hun nazaten bekend als Hindoestanen of
Hindostanen. Hun komst was het gevolg van het impactvolle Verdrag van Sumatra, een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Hierin stond onder meer dat de Britten contractarbeiders uit hun kolonie India zouden rekruteren om te werken in Suriname. Deze overeenkomst is een duidelijk voorbeeld van hoe koloniale machten samenwerkten en elkaar versterkten.

Contractarbeid was bedacht om goedkope arbeid in Suriname te creëren na de afschaffing van de slavernij, die in 1863 officieel en in 1873 daadwerkelijk tot een einde kwam. De Britten hadden de slavernij in hun koloniën al eerder afgeschaft en inmiddels een contractarbeidersnetwerk opgebouwd.

Ook mensen uit Indonesië en China en nazaten van tot slaaf gemaakten Surinamers waren contractarbeiders. Mensen die ervoor werden geronseld, werden voorgelogen over de zware en slecht betaalde werkomstandigheden. Alle contractarbeiders kregen even weinig betaald, waardoor er geen concurrentie op het gebied van loon kon ontstaan. Daarnaast werd het vroegtijdig beëindigen van het contract gecriminaliseerd, waardoor het onmogelijk was voor een contractarbeider om onder zijn werkgever uit te komen.

Meer dan een kwart van de Surinaamse bevolking is momenteel van Indiase afkomst. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 zijn ook veel Hindoestanen naar Nederland gekomen, waar zij nu ongeveer 1% van de bevolking vormen en de grootste groep mensen met een Surinaamse achtergrond zijn.

Bronnen:

Adhin, J.H. ” De immigratie van Hindostanen en de afstand van de Goudkust”. Nieuwe West-Indische Gids 41.1 (1961): 4-13.

Choenni, Chan E.S. “Ethnicity and Politics: Political Adaption of Hindostanis in Suriname,” Sociological Bulletin, 63.3 (September-December 2014): 407-431.

De Kom, Anton. Wij Slaven van Suriname. 13e druk. Amsterdam: Olympus, 2017. 1e druk 1934.

Fokken, M. (2018). Beyond being koelies and kantráki: Constructing Hindostani identities in Suriname in the Era of Indenture, 1873-1921. Rijksuniversiteit Groningen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2011/27/omvang-en-spreiding-van-surinaamse-bevolkingsgroepen-in-nederland