Skip links

Louis van Mauritius

Op deze dag werd een bijzonder grote opstand van tot slaaf gemaakten rond de Kaap, waarbij dertigjarige Louis van Mauritius de leiding had, onderdrukt. Samen met de Ierse James Hooper en Michael Kelly orkestreerde hij een plan om naar het binnenland te gaan en tot slaaf gemaakten aan te zetten om in opstand te komen. Ze wilden alle boeren opsluiten, hun wapens en munitie af te nemen, en hen als gevangenen met hun wagens en paarden naar Kaapstad te brengen. Zodra de gewapende partij Kaapstad zou bereiken, zouden ze de eerste batterij innemen en eisen om de tot slaaf gemaakten hun vrijheid te verlenen. De ringleiders geloofden dat de tot slaaf gemaakten in Kaapstad zich bij de opstand zouden aansluiten.

Louis en zijn commandanten deden alsof ze handelden namens de regering die het bevel had gegeven om alle “christelijke mannen” vast te binden en met hun slaven naar Kaapstad te brengen. Eenmaal in Kaapstad zouden alle tot slaaf gemaakten worden vrijgelaten. Terwijl de invasie van boerderijen voortduurde, verdeelden de kapiteins hun compagnieën in kleinere “commando’s” of tactische eenheden. De adoptie van een militaire organisatie, met een duidelijke commandostructuur, was in die tijd een veelvoorkomend kenmerk van verzetsbewegingen en slavenopstanden, zoals op Haïti. KhoiSan, die verschillende vormen van collectief verzet ontwikkelden, sloten zich aan bij de opstand van 1808 en Arie Abel en Dirk Jager werden vervolgd voor hun betrokkenheid. Arie Abel was vooral bedroefd over de onrechtvaardige manier waarop hij was behandeld. Hij maakte deel uit van de groep die bij Hendrik Prehn binnendrong en tegen hem zei: “jou moerneuker [. . .] jij bent altyd zo een uithaalder geweest ’. Abel ontkende vloeken bij Prehn, maar vertelde het Hof dat Prehn hem ooit zonder goede reden een pak slaag had gegeven. Uiteindelijk wisten Louis en consorten 34 boeren te overvallen, totdat ze door de Gouverneur van de kaap gevangen werden genomen op 27 oktober 1808. De slavenleiders werden ter dood veroordeeld.

Bronnen:

http://www.nhmsa.co.za/sculpture.html?tag=louis_van_mauritius

2011 – ABOLITION FROM BELOW: THE 1808 REVOLT IN THE CAPE COLONY – Nicole Ulrich Leiden: Koninklijke Brill.

Nigel Worden – Revolt in Cape Colony slave society in: Resisting bondage in Indian Ocian Africa and Asia, Alpers et al. New York: Routledge, 2006.

https://worldhistoryconnected.press.uillinois.edu/15.2/forum_worden.html#_edn12