Skip links

Monopolie WIC en invloed op trans-Atlantische slavenhandel in Zeeland

De provincie Zeeland speelde een significante rol in de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel; het Zeeuwse aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel is namelijk ongeveer de helft. Een belangrijke datum in de geschiedenis van de Zeeuwse slavenhandel is 3 juni 1621. Toen kreeg de West-Indische Compagnie (WIC) een monopolie op de handel langs de westkust van Afrika, inclusief de handel in tot slaaf gemaakte mensen. Enerzijds had deze monopolie direct het begin van de ‘officiële’ trans-Atlantische slavenhandel vanuit Zeeland als gevolg. De WIC was verdeeld in vijf zogenoemde ‘kamers’: Amsterdam, Maze (Rotterdam), Stad en Lande (Groningen), Noorderkwartier (Hoorn) en Zeeland. 20% van de slavenschepen van de WIC vertrok vanuit Zeeland. Aan de andere kant leidde dit monopolie ook tot een toename in de ‘onofficiële’ slavenhandel door smokkelaars.

Het merendeel van de WIC-kamers waren gevestigd in Holland en het hoofdkwartier in Amsterdam. Dit werd door veel Zeeuwen gezien als poging van Holland om de Zeeuwse economie te ondermijnen. Met name in Zeeland werd daarom smokkelhandel – om het monopolie van de WIC heen – oogluikend toegelaten. Smokkelaars en smokkelschepen werden “lorrendraaiers” genoemd. en derde van de lorrendraaiers namen deel aan de slavenhandel. Met name het Caribische eiland Sint Eustatius werd gebruikt door lorrendraaiers om tot slaaf gemaakte mensen te verhandelen.

Na het ontbinden van het WIC-monopolie in 1730, ging de in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) zich steeds meer op slavenhandel richten. De MCC werd grotendeels gefinancierd door mensen die hun geld hadden verdiend met de smokkelhandel: de MCC was in werkelijkheid een georganiseerde en gelegaliseerde voortzetting van de lorrendraaiers. Het laatste slavenschip van de MCC vertrok vanuit Zeeland in 1802.

Bronnen:

Paesie, Ruud. 2008. Lorrendrayen op Africa: De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734. Amsterdam: De Bataafse Leeuw.

—. 2010. ‘Zeeuwen en de slavenhandel; een kwantitatieve analyse.’ Zeeland; tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1: 2-13. https://www.tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/zld/2010-01-01/edition/null/page/14?query=

—. 2014. Geschiedenis van de MCC. Zutphen: Walburg Pers.