Skip links

(officiele invoer liquor act 2003) Dop systeem

In de West-Kaapprovincie van de Republiek Zuid-Afrika zijn veel mensen betrokken bij de landbouw, met name de wijnbouw, de druiventeelt en de productie van wijn. Zuid-Afrika staat wereldwijd bekend om het produceren, verkopen en exporteren van populaire en verfijnde wijnen. Veel arbeiders wonen of hebben op de boerderijen gewoond. Gedurende een periode van minstens twee eeuwen, en onder het systeem van apartheid, kregen veel landarbeiders en wijngaardarbeiders in de WCP wijn als gedeeltelijke betaling voor hun arbeid.

Deze praktijk werd het “dop”-systeem genoemd, een naam die eufemistisch verwijst naar het drinken van een “dopje” met drank. Veel voorstanders van de volksgezondheid beweerden dat Dop nog steeds bestond en wijdverbreid was in de jaren negentig, zelfs na de opkomst van de democratie in 1994. Men gelooft dat het zowel een groot probleem voor de volksgezondheid als een systeem van sociale controle opleverde. Bovendien geloven veel mensen binnen Zuid-Afrika en elders dat Dop vandaag de dag bestaat, en dat de geïnstitutionaliseerde praktijk van Dop-toewijzingen op sommige boerderijen tot op de dag van vandaag problematisch drinken en het percentage foetale alcoholspectrumstoornissen (FASD) rechtstreeks verhoogt.

Hoewel het dopsysteem in 1960 al afgeschaft werd, begon handhaving pas in de jaren ’90 onder de regering van Nelson Mandela. Met de Liquor act 2003 werd gesteld dat ‘een werkgever aan niemand sterke drank of spiritus mag leveren als aansporing tot werk; sterke drank of spiritus aan een werknemer mag leveren als of in plaats van het loon of de beloning”.

Bronnen:

2019 “The Dop System of Alcohol Distribution is Dead, but It’s Legacy Lives On . . . .” Philip A. May 1,2,*, Anna-Susan Marais 2, Marlene De Vries 2, Julie M. Hasken 1, Julie M. Stegall 1, Dixie M. Hedrick 1 , Cudore L. Snell 3, Soraya Seedat 2 and Charles D.H. Parry 2,4 International Journal of Environmental Research and Public Health

London, L.; Sanders, D.; te Water Naude, J. Farm workers in South Africa-the challenge of eradicating alcohol abuse and the legacy of the “dop” system. S. Afr. Med. J. 1998, 88, 1092–1095. [PubMed] 


London, L. The “dop” system, alcohol abuse and social control amongst farm workers in South Africa: a public health challenge. Soc. Sci. Med. 1999, 48, 1407–1414. [CrossRef] 


London, L. Alcohol consumption amongst South African farm workers: A challenge for post-apartheid health sector transformation. Drug Alcohol Depend. 2000, 59, 199–206. [CrossRef] 


Gavin Williams (2016) Slaves, Workers, and Wine: The ‘Dop System’ in the History of the Cape Wine Industry, 1658–1894, Journal of Southern African Studies, 42:5, 893-909

http://www.thedtic.gov.za/legislation/legislation-and-business-regulation/national-liquor-authority/national-liquor-act/