Skip links

WOENSDAGVROUWENBEWEGING CURAÇAO – Kiesrecht 1948

Toen in 1919 het algemeen kiesrecht in Nederland werd vergaard gold dit niet voor de koloniale gebieden in Nederland. In Curaçao kregen vrouwen pas stemrecht in 1948. Eén van de belangrijkste groeperingen die hiervoor vocht waren de Woensdagvrouwen (Damanan di Djarason). Deze groep was onderdeel van de vrouwenvleugel van de Nationale Volkspartij (NVP). Clarita da Costa Gomez (1890-1964), Thelma Römer-da Costa Gomez (1921-2007) en Mena van West-Davelaar waren de leiders. De groep bestond uit vrouwen van verschillende etniciteiten en sociale klassen en kwam iedere woensdag samen, omdat dit de enige dag in de week was waarop ze dit werk konden combineren met hun huishoudelijke taken.

De Woensdagvrouwen verrichten werk om vrouwen voor te lichten over het belang van het vrouwenkiesrecht en verzamelden handtekeningen om dit doel te bewerkstelligen. Samen met de vrouwenvleugel van de Katholieke Volkspartij, opgericht door Adèle Rigaud (1924-1967), startten ze een petitie ter ondersteuning van het vrouwenkiesrecht. Binnen vier dagen werden 1,013 handtekeningen verzameld en op 26 februari 1948 stuurden ze een brief naar de toenmalige Nederlandse premier dr. Louis Beel, waarin ze pleitten voor het algemeen kiesrecht in Curaçao. Dit bleek succesvol: op 18 maart 1948 werd het door Corry Tendeloo en Wim de Kort ingediende voorstel om het woord ‘mannelijk’ te schrappen uit de kieswet aangenomen. Hiermee was het algemeen kiesrecht een feit op zowel de Nederlandse Antillen als in Suriname.

Meer weten?:

Dit artikel van Atria gaat over de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht op de voormalige Nederlandse Antillen: https://atria.nl/nieuws-publicaties/vrouwen-in-de-politiek/vrouwenkiesrecht-op-voormalige-nederlandse-antillen/

In de Canon van Curaçao gaat venster 31 over de vrouwenemancipatie: https://canoncuracao.cw/31-vrouwenemancipatie/

Bronnen:

https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/hoera-100-jaar-vrouwenkiesrechtmaar-niet-voor-iedereen/
https://atria.nl/nieuws-publicaties/vrouwen-in-de-politiek/vrouwenkiesrecht-op-voormalige-nederlandse-antillen/
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1UelvmLQq2ulhUL3zpk_vmCnFeNZ0IXNmfXUOrGb36U4&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://canoncuracao.cw/31-vrouwenemancipatie/