Skip links
Explore
Drag

Nationale Herdenking Trans Atlantische Slavernijverleden

Het Nederlandse Slavernijverleden is niet alleen omvangrijk en langdurig, maar heeft ook diepe wonden geslagen. Om het verleden een plek te geven, pleit Nederland Wordt Beter voor een Nationale Herdenking. Deze herdenking moet recht doen aan het leed van tot slaaf gemaakten Afrikanen en hun nakomelingen door de eeuwen heen. Zij ondervinden hieraan nog steeds de gevolgen in onze samenleving, zoals structureel racisme en dehumanisatie.

Petitie 1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden.

Stichting Nederland Wordt Beter, The Black Archives & FunX zijn de initiatiefnemers van de petitie “1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden”. Op deze dag wordt het leed en het onrecht dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan herdacht en wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. In de petitie staat het volgende opgetekend.

1

Een nationale
herdenking

De Nederlandse Staat moet – in nauwe samenwerking met (vertegenwoordigers en organisaties van) nazaten – zorg dragen voor de wettelijke verankering van de nationale herdenking en viering.

2

Nationale
vrije dag

1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden.

3

Formeel
Excuses

Nederland moet formeel excuses aanbieden voor de Nederlandse rol in de trans-Atlantische slavernij en alle bijbehorende verantwoordelijkheden.

Burgerinitiatief
0
Handtekeningen

1 Juli

Ons streven was om binnen een week 40.000 handtekeningen te verzamelen zodat we een burgerinitiatief konden indienen. Binnen vijf dagen was het doel bereikt. Uiteindelijk behaalden we meer dan 60.000 handtekeningen! Dit toont aan dat een aanzienlijk aantal mensen het belang van erkenning van het slavernijverleden inziet. 

Als we daadwerkelijk in een land willen leven waarin iedereen volgens de letter van de Grondwet op gelijke voet wordt behandeld is het van belang dat de regering de rol van de Staat tijdens het slavernijverleden erkent door excuses te maken, door 1 juli te erkennen als een officiële feest- en herdenkingsdag en een officiële nationale herdenking instelt. Dit kan bijdragen aan een groter bewustzijn en educatie over de erfenis van dit verleden zodat we een meer open en inclusieve samenleving kunnen vormen. Opdat we niet langer tegenover elkaar staan, maar naast elkaar staan. Je kunt de petitie hier nog steeds tekenen!

60.000

En hoe nu verder?

Om een plan of voorstel bedacht door burgers – een burgerinitiatief – voor te leggen aan de Tweede Kamer, moet je minstens 40.000 steunbetuigingen verzamelen. Die moeten afkomstig zijn van mensen boven de 18 jaar met een Nederlandse nationaliteit. Als het initiatief met de 40.000 handtekeningen vervolgens na het indienen wordt goedgekeurd door de commissie, gaat de Tweede Kamer stemmen over het plan. In dit geval dus over de nationale vrije dag op 1 juli. Stemt de meerderheid van de Kamer voor, dan krijgen de desbetreffende ministers de opdracht om het plan in werking te zetten.

Heb je de petitie nog niet getekend? Doe dat dan hieronder. We gaan namelijk nog steeds door met het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen.