Skip links
Explore
Drag

Lespakketten
EmpathieDe Geschiedenis van Sint & Piet1873: Slavernij en Racisme

Gratis toegang tot Educatie

Lespakketten

Presentaties

Gastlessen

Workshops

Onze lespakketten zijn gratis beschikbaar via onze website en LessonUp.nl. Wij vinden het namelijk van belang dat iedereen toegang heeft tot kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland, en dat iedereen begrijpt waarom het zo belangrijk is van het Sinterklaasfeest een feest voor alle Nederlanders te maken. Onderwijsinstellingen kunnen zelfstandig met ons educatief materiaal aan de slag.

Er kan altijd beroep gedaan worden op onze gastdocenten als er behoefte is aan ondersteuning bij de lessen. Gastdocenten van Nederland Wordt Beter verzorgen op verzoek en tegen een (kleine) vergoeding ook gastlessen, presentaties en lezingen voor scholen, bedrijven, intochtcomités en andere belangstellenden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden of het opvragen van een offerte contact op via het contactformulier.

Lespakket Empathie

Om de kracht van empathie te verduurzamen, is het belangrijk jeugd en jongeren te leren wat empathie betekent en hoe je empathisch kan handelen, ook als je iemands gedrag of gevoel niet meteen begrijpt. Jongeren die inzien wat ze kunnen bereiken met empathie en invoelend handelen, hebben daar in hun toekomst veel aan. Daarom is het lespakket Empathie ontwikkeld, voor de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO. De gratis gastles is ontwikkeld door Common Ground, op basis van onderzoek van de Universiteit Twente.

De Geschiedenis van
Sint & Piet

Stichting Nederland Wordt Beter werkt sinds 2014 met een lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. We merkten dat er op scholen – en ook bij sommige bedrijven – grote vraag is naar een hulpmiddel waarmee de discussie over Zwarte Piet gevoerd kan worden. De lessen zijn een onderwijstool voor een inhoudelijk gesprek over het Sinterklaasfeest. In vier lessen besteedt Stichting Nederland Wordt Beter aandacht aan de legenden rondom Sinterklaas en de geschiedenis van het Sinterklaasfeest. Ook wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van Zwarte Piet, karikaturen in het algemeen, en de bezwaren die er zijn tegen de figuur Zwarte Piet.

1873: Slavernij en Racisme

Stichting Nederland Wordt Beter zet zich in voor een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Na een lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet, is het nu tijd om het Nederlandse slavernijverleden op de kaart te zetten. Educatie is wat ons betreft dé manier om historisch besef en daarmee onderling begrip te vergroten.

Voor het lespakket over Sinterklaas en Zwarte Piet verzorgen wij gastlessen op scholen door het hele land. Het viel ons hierbij op dat er in het Nederlandse onderwijs momenteel weinig aandacht is voor het slavernijverleden en de gevolgen hiervan op de huidige maatschappij. Naar aanleiding van gesprekken met docenten en leerlingen concluderen wij dat er behoefte is aan een manier om kinderen te onderwijzen over wat de slavernij inhield, wat de rol van Nederland was en welke gevolgen van de slavernij in Nederland nog steeds merkbaar zijn. Nederland Wordt Beter heeft daarom de taak op zich genomen een onderwijspakket over het Nederlandse slavernijverleden te ontwikkelen. Het streven is om het onderwijspakket in februari 2022 te lanceren.

Het onderwijspakket zal bijdragen aan bewustwording en begrip onder Nederlandse kinderen en jongeren. Het onderwijspakket is bedoeld voor leerlingen van de hogere klassen van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Het is daarbij van groot belang kinderen kritisch te laten nadenken over de beelden die op school en in de media tot hen komen over het koloniale verleden en ooit gekoloniseerde landen.

Wanneer kinderen en jongeren een helder en compleet beeld krijgen van het pre koloniaal, koloniaal en postkoloniaal verleden van Nederland en de landen die gekoloniseerd werden, zal voor hen makkelijker te verklaren zijn waarom hun klas, wijk, stad en land waarin ze wonen is samengesteld zoals dat nu is. Het biedt kinderen houvast en draagt bij aan de vorming van hun identiteit, historisch besef en kritisch burgerschap. Wilt u meer informatie over het onderwijspakket?

Wit Aan Zet

Veel witte mensen zijn zich niet bewust van de privileges die zij genieten omwille van hun huidskleur. Op welke manier kleurt 'wit zijn' hun denken? Op zoek naar antwoorden ontleedde Sunny Bergman in de documentaire 'Wit is ook een kleur' de moraal van witte mensen. Naar aanleiding van de documentaire kreeg Sunny enorm veel berichten van witte mensen met de vraag: ‘Wat kan ik doen?’ Daarop ontwikkelde zij samen met Jerry Afriyie het platform ‘Wit aan zet’.

Het doel van het platform is concrete handreikingen te verzamelen die de ongelijkheid als gevolg van witte superioriteit doorbreken. Met ‘Wit aan zet’ wordt gezocht naar oplossingen voor de heersende ongelijkheid, die zich bijvoorbeeld uit in racistische ‘grapjes’ in de dagelijkse omgang, uitsluiting op de werkvloer, discriminatie in het onderwijs en het bijbrengen van superioriteitsdenken in de opvoeding.

Wit Aan Zet zet zich al sinds 2017 in tegen racisme, discriminatie en kansenongelijkheid in het onderwijs. Meer informatie over de projecten en de manier waarop je je kunt aansluiten vind je HIER. Het Wit Aan Zet-manifest ‘Manifest - Kansengelijkheid in het Basis- en Middelbaar Onderwijs’ werd door de meerheid van de Amsterdamse raad en het voltallig College B&W omarmt. Er wordt dor hen jaarlijks terugkoppeling gegeven tijdens een openbaar evenement. Het initiatief Wit Aan Zet wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Nederland Wordt Beter en Pakhuis de Zwijger.