Educatie

Download op deze pagina gratis lespakketten van Stichting Nederland Wordt Beter. Neem contact met ons op voor verzoeken of meer informatie via ons contactformulier.

Lespakketten

Download onze gratis lespakketten hieronder.

Gastlessen

Maak gebruik van onze gastlessen voor scholen en onderwijsinstellingen.

Presentaties

Maak gebruik van onze presenaties voor overheden, bedrijven en andere organisaties.

Workshops

Maak gebruik van een interactieve workshop op maat.

Lespakketten

Onze lespakketten zijn gratis beschikbaar via onze website en LessonUp.nl. Wij vinden het namelijk van belang dat iedereen toegang heeft tot kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland. Onderwijsinstellingen kunnen zelfstandig met ons educatief materiaal aan de slag. Er kan altijd beroep gedaan worden op ons als er behoefte is aan ondersteuning bij de lessen. Gastdocenten van Nederland Wordt Beter verzorgen op verzoek en tegen een (kleine) vergoeding gastlessen, presentaties en workshops voor scholen, bedrijven, intochtcomités en andere belangstellenden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op via het contactformulier.

Nederlands Slavernijverleden & Racisme

Educatie over het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking hiervan voor bewustwording en begrip.

Lespakket Empathie

Bevordering van empathie bij jongeren door te leren wat empathie betekent en hoe je empathisch kan handelen, ook als je iemands gedrag of gevoel niet meteen begrijpt.

De Geschiedenis van Sint & Piet

Verdieping in de Sinterklaastraditie: de ontstaansgeschiedenis en het veranderingsproces van de Sinterklaastraditie.

Het Lespakket Nederlands Slavernijverleden & Racisme

Hoewel de aandacht voor het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden de afgelopen jaren is toegenomen, is er nog steeds te weinig begrip van. Met dit lespakket draagt Nederland Wordt Beter bij aan meer bewustwording onder Nederlandse kinderen en jongeren. Bewustwording van wat ‘de zwarte bladzijde’ van onze geschiedenis wordt genoemd. Het was echter geen bladzijde maar het zijn uitgebreide hoofdstukken met blijvende impact.

Met dit lespakket maken we de grote omvang van het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden inzichtelijk met een focus op West en Zuid-Afrika, Azië, het Caribisch gebied en Suriname. Er is niet alleen aandacht voor de periode van kolonisatie en slavernij, maar ook voor het pre-koloniaal verleden. Zo doorbreken we de mythe dat Europese kolonisten onbewoonde of onderontwikkelde gebieden innamen.

Het lespakket bestaat uit verschillende opdrachten en keuze-opdrachten, een antwoordenblad, docentenhandleiding, een bronnenblad en een begrippenlijst. Het pakket is bedoeld voor leerlingen van de hogere klassen van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De leerlingen leren niet alleen over de geschiedenis, maar leren ook kritisch na te denken over de beelden die op school en in de media tot hen komen over het koloniale verleden en ooit gekoloniseerde landen.

Jerry Afriyie, Initiatiefnemer en Voorzitter van Voor een Beter Nederland:

‘De behoefte aan dit lespakket is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Een mooi teken dat het bewustzijn over het slavernijverleden van Nederland toeneemt en dat mensen op zoek zijn naar meer verdieping en kennis over het onderwerp. We hopen met dit pakket een duurzame bijdrage te leveren aan de kennis van deze periode, die voor sommigen misschien ver weg lijkt, maar in werkelijkheid tot de dag van vandaag grote invloed heeft.’

Dit educatieve traject is een product van Stichting Voor een Beter Nederland, opgezet in samenwerking met ervaren docenten en bijdragen vanuit diverse gemeenschappen. Heb je vragen over het lespakket of wil je je feedback met ons delen? Dat kan door te mailen naar educatie@nederlandwordtbeter.nl.

Lespakket Empathie
Om de kracht van empathie te verduurzamen, is het belangrijk jeugd en jongeren te leren wat empathie betekent en hoe je empathisch kan handelen, ook als je iemands gedrag of gevoel niet meteen begrijpt.


Stel je een generatie voor die niet alleen empathie voelt voor haar naasten of directe omgeving, maar voor de gehele wereld? Dit lespakket wil daar een aanzet toe doen. Door de unieke werkvormen in dit pakket ontdekken de leerlingen hoe het voelt om (geen) empathie te voelen, onderzoeken ze de beperkingen van empathie en gaan ze op een nieuwsgierige manier met elkaar in gesprek over prikkelende onderwerpen.

Inhoud van het Lespakket

Het lespakket bestaat uit Powerpoint-presentaties, een docentenhandleiding en een certificaat. Het lespakket Empathie bestaat uit vijf lessen voor de bovenbouw van het PO en zes lessen voor de onderbouw van het VO:

  1. Zorg dragen voor elkaars verhaal. Met deze oefening werken leerlingen samen aan de randvoorwaarden voor een empathische sfeer in het klaslokaal.
  2. Empathie en robots. Leerlingen verkennen aan de hand van robots en AI wat de rol is van emoties bij empathie en of dat een uniek menselijk gegeven is.
  3. Onrecht en actie. Leerlingen zetten aan de hand van een filmpje of simulatie empathie om naar concrete daden. Hoe kun je opkomen voor de ander als deze wordt benadeeld?
  4. Stapje te ver? Leerlingen gaan in gesprek over de reikwijdte van hun empathie door verrassende casestudies.
  5. Je inleven in ‘de andere kant’. Door middel van opvallende nieuwsfoto’s en online reacties proberen leerlingen zich te verplaatsen in tegenovergestelde meningen (deze les is alleen onderdeel van het lespakket VO). 
  6. Middle Ground-dialoog. Leerlingen gaan met elkaar in dialoog over uitdagende stellingen. Ze luisteren naar andere perspectieven en zoeken naar gemene delers.

Het lespakket is ontwikkeld door Common Ground, op basis van onderzoek van de Universiteit Twente en Stichting Nederland Wordt Beter. Heb je vragen over het lespakket of wil je je feedback met ons delen? Dat kan door te mailen naar educatie@nederlandwordtbeter.nl.

Lespakket ‘De Geschiedenis van Sint en Piet’

Met dit lespakket (her)ontdekken de leerlingen de ontstaansgeschiedenis en het veranderingsproces van de Sinterklaastraditie. De lessen zijn bedoeld als onderwijstool voor een inhoudelijk gesprek over het Sinterklaasfeest in de klas. Het lespakket werd ontwikkeld naar aanleiding van de vele hulpvragen van scholen en leraren over hoe om te gaan met de discussie over zwarte piet in de les. Het behandelt de ontstaansgeschiedenis van het Sinterklaasfeest, de introductie en evolutie van de figuur zwarte piet en de recente veranderingen van de viering. Ondertussen komen ook bredere thema's aan bod: wat is een traditie eigenlijk en kan die veranderen? En hoe ga je op een constructieve manier met elkaar in gesprek op basis van argumenten?

Inhoud van het Lespakket

Het lespakket is geschikt voor de bovenbouw van de basisschool, de onderbouw van de middelbare school en andere educatieve doeleinden. Het lespakket bestaat uit Powerpoint-presentaties, een werkboek, een docentenhandleiding, en printmaterialen. Het lespakket bestaat uit vier centrale lessen:

  1. De geschiedenis van het Sinterklaasfeest;
  2. De (geschiedenis van de) karikatuur zwarte piet en racisme door middel van opdrachten en filmpjes.
  3. De verschillende meningen over zwarte piet.
  4. De toekomst van het Sinterklaasfeest en aanpassingen van zwarte piet.

Het lespakket is ontwikkeld door mensenrechtenorganisatie Nederland Wordt Beter en is een samenwerking tussen professionele onderwijzers, experts op het gebied van racisme en vrijwilligers van Nederland Wordt Beter. Heb je vragen of wil je feedback geven? Neem contact op via: educatie@nederlandwordtbeter.nl.