Skip links
2010

Jerry Afriyie & Raul Balai

4 DECEMBER 2010

Speech zwarte piet-racisme

Raul Balai benaderde Jerry Afriyie (Kno’Ledge Cesare) in cultureel centrum NoLIMIT, na een kritische speech van Jerry over zwarte piet-racisme, om door middel van een collectieve inspanning Nederland te verplichten om zwarte piet af te schaffen. Raul zal in de aanloop naar de viering in 2010 en daarna verschillende kritische stemmen benaderen om deel te nemen aan een meeting in januari 2011.

2011

Oude Volkskrantgebouw, Amsterdam

11 JANUARI 2011

Het collectief: eerste meeting

Op 11 januari 2011 komt een kleine groep kunstenaars, politici, ouders en muzikanten samen in het oude Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam. Ze zijn bij elkaar verzameld door Raul Balai, kunstenaar en eigenaar van communicatiebureau Het IJzeren Gordijn. Balai plant de bijeenkomst bewust ná de decembermaand, zodat alleen echt betrokkenen erbij zijn. Voor de aanwezigen staat één ding vast: ‘Zwarte Piet is een racistische karikatuur en moet in deze vorm uit het Sinterklaasfeest verdwijnen.’ Tijdens deze bevlogen bijeenkomst worden de eerste grote lijnen uitgezet: waarop zijn eerdere pogingen iets tegen Zwarte Piet te doen op stukgelopen en hoe kan deze strijd het beste gevoerd worden? Er wordt onder andere besloten om een t-shirt-actie te houden, een petitie op te stellen en opiniestukken te schrijven. Na de meeting werd de notulen verstuurd naar andere kritische stemmen tegen zwarte piet om zich aan te sluiten bij de groep, waaronder Quinsy Gario.

Oosterpark, Amsterdam

1 JULI 2011

Startdatum bewustwordingscampagne ‘Zwarte Piet is Racisme’

In de maanden tussen januari en juli gebeurt er veel: de bedoeling is dat de groep een overkoepelende organisatie wordt en dat daaronder verschillende initiatieven vallen. De slogan en het logo van ‘Zwarte Piet is racisme’ worden door Quinsy Gario gecoind voor de t-shirt-actie, de campagne is omgedoopt tot kunstproject, in de hoop dat dat de boodschap wat zal verzachten. Op 1 juli, tijdens Keti Koti in het Oosterpark, is het tijd de campagne officieel te lanceren. Gewapend met t-shirts en on the spot gespraypainte flyers, trekken Jerry Afriyie en Gario het Oosterpark in. De boodschap is duidelijk, de reacties zijn verdeeld. Hoewel er mensen zijn die de campagne steunen of een t-shirt kopen, wordt ook de dooddoener ‘Ga werk zoeken’ al veelvuldig gehoord. De kritiek komt, tot verbazing van de actievoerders, zowel van witte als zwarte Nederlanders. Het is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is.

Scheffersplein, Dordrecht

12 NOVEMBER 2011

Nationale Sinterklaasintocht

De nationale intocht van 2011 is het moment om aandacht voor de strijd tegen Zwarte Piet te genereren. Quinsy Gario en Jerry Afriyie vertrekken samen naar Dordrecht met een spandoek en in ‘Zwarte Piet is Racisme’-t-shirts. Ze worden vergezeld door Siri Venning (antropoloog) en Steffi Weber (Journalist), die beiden een onderzoek deden voor hun opleidingen. Nog voor de intocht begint, wordt hun duidelijk gemaakt dat ze hun spandoek niet mogen vertonen, tenzij het een positieve boodschap was over zwarte piet. Tijdens de intocht staan ze in hun t-shirts op een afstandje van de feestvreugde, de reacties die ze van omstanders krijgen zijn tot hun verrassing overwegend positief. Maar veel tijd om in gesprek te gaan is er niet, binnen de kortste keren worden de twee ingesloten door een groep agenten. De agenten vragen hun eerst te vertrekken, maar wanneer ze vragen waarom dat moet, worden ze beiden hardhandig tegen de grond gewerkt, naar het bureau gebracht en ondervraagd. Gario is geslagen en met pepperspray aangevallen, Afriyie is met zijn gezicht tegen de grond gedrukt in een door de politie afgezette steeg, om pottenkijkers te weren. Na de ondervraging worden Gario en Afriyie vrijgelaten en blijkt dat hun arrestatie in de tussentijd veel media-aandacht heeft gegenereerd. Achteraf gezien betekenen de arrestatie en het buitensporige geweld dat de politie heeft gebruikt het begin van de echt publieke aandacht voor de campagne. Vanaf de intocht in Dordrecht heeft vrijwel iedereen een mening over de campagne.

Leidseplein, Amsterdam

13 NOVEMBER 2011

Sinterklaasintocht Amsterdam

Tijdens de intocht van Sinterklaas in de hoofdstad, een dag later, worden er wederom mensen aangehouden door de politie. Ditmaal omdat zij flyers met de boodschap ‘Zwarte Piet is racisme’ zouden hebben uitgedeeld. Zij worden beboet wegens opruiing en het verstoren van de openbare orde. Onder de gearresteerden zijn onder andere maatschappelijk ondernemer Kunta Rincho en (radio-)presentatrice Miss Kitty. Zij richten in 2013 met anderen actiegroep ‘Zwarte Piet Niet’ op.

MC Theater

25 NOVEMBER 2011

Tentoostelling Zwart van Roet

In 2011 vond het festival ‘Zwart van Roet’ plaats in Amsterdam, bestaande uit: een expositie, een filmavond, debatten, een leesgroep en een feest. Het evenement had als doel bij te dragen aan een constructieve discussie rondom het Sinterklaasfeest. ‘Zwart van Roet’ plaatst het Sinterklaasfeest en de figuur zwarte piet in een bredere maatschappelijke en historische context, onder andere door middel van een expositie met werk van diverse kunstenaars. De expositie werd gecombineerd met een historisch overzicht van de Sinterklaasviering en geopolitieke en sociale gebeurtenissen. De tentoonstelling was succesvol en droeg bij aan de bewustwording en kennis, onder andere bij veel Amsterdammers, om zwarte piet-racisme beter begrijpen. Zonder twijfel versnelde dit initiatief de afschaffing van Zwarte Piet in Amsterdam, maar bevorderde ook het gesprek en debat over de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Momenteel is de tentoonstelling niet te bezichtigen. Wilt u de expositie tentoonstellen? Neem dan contact met ons op!
2012
3 MEI 2012

Lancering jaarlijks evenement 3 mei Dag van Empathie

Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) organiseerde in 2012 de eerste Dag van Empathie, in samenwerking met de Mozes en Aäronkerk en stichting Soul Rebel Movement. Doel was om mensen samen te brengen, te leren over elkaars verleden én heden om zo meer wederzijds respect en begrip op te wekken. Concrete aanleiding was destijds de constatering van groot wederzijds onbegrip, enerzijds wanneer witte Nederlanders de gevolgen van het koloniale verleden bagatelliseren en negeren, anderzijds wanneer niet witte Nederlanders (mede hierdoor) moeite hebben om aandacht of respect voor de Nationale Herdenking op 4 mei op te brengen. De reacties waren soms heftig en dreven ons steeds verder uit elkaar.

NLWB stelde de zich de vraag wat deze toenemende afstand tussen mensen zou kunnen slechten. Als antwoord op die vraag hebben we 3 mei tot Dag van Empathie uitgeroepen: vanuit de overtuiging dat een oplossing ligt in het elkaar beter leren kennen, het horen van elkaars verhalen, en jezelf herkennen in verhalen van de ander, met wie je niks gemeen dacht te hebben. De ander, die wellicht een andere culturele achtergrond of etniciteit heeft, een andere religie, een andere genderidentiteit of seksuele voorkeur, maar ook simpelweg een andere baan, leeftijd of woonplaats. Wanneer je je kunt verplaatsen in de ander, ontstaat empathie, inlevingsvermogen, voor de levens, de moeilijkheden, de vreugde en het verdriet van anderen. Doel van de Dag van Empathie is dan ook: elkaar beter leren kennen om je in elkaar te verplaatsen.

De focus van de Dag van Empathie is in de loop der jaren meegegroeid met de samenleving. Naast de terugkerende thema’s die de basis vormden voor het beginnen van de Dag van Empathie – de Tweede Wereldoorlog en het Nederlandse koloniale verleden -, worden er tijdens de Dag van Empathie ook verhalen gedeeld die andere maatschappelijke thema’s belichten. Door elkaar inzicht in onze levens te geven en te laten zien hoeveel we als mensen eigenlijk op elkaar lijken, hopen we verder te bouwen aan een positieve basis voor een gezamenlijke toekomst.Tijdens eerdere edities waren er onder meer optredens van Jörgen Raymann, Ido Abrams, Gerson Main, Diana Matroos, Mounir Samuel, Robert Vuijsje, Jetty Mathurin, Jennie Lena, Akwasi, Andrée van Es, Cigdem Yuksel, Meester Bart, MC Fit, Ernestine Comvalius, Jerry Afriyie, Sabrina Starke, Janne Schra en Tofik Dibi. Omdat wij een podium willen bieden aan zoveel mogelijk ervaringen en verhalen, leveren alle sprekers en artiesten slechts één keer een bijdrage.

Amsterdam

18 JULI 2012

Gesprekken met burgemeester Eberhard van der Laan en het Amsterdamse Intochtcomité

In het voorjaar van 2012 stuurt de actiegroep een brief aan Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. De burgemeester gaat graag met hen om de tafel, en er wordt een gesprek belegd met van der Laan, Gario, Afriyie en Balai, maar ook econoom Miguel Heilbron, vanaf het begin betrokken bij de beweging, en het Amsterdamse Intochtcommité, vertegenwoordigd door onder meer predikant Henk Leegte en acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé. Ondanks de bereidheid tot gesprek blijkt vooral het Intochtcommité niet open te staan om te reflecteren op de aanwezigheid van Zwarte Pieten bij de intocht. Er wordt gepoogd aan hen uit te leggen wat er zo pijnlijk is aan Zwarte Piet, welke karikaturale uiterlijkheden verwijzen naar een stereotype en achterhaald beeld, maar ze houden vol dat ze het ‘niet racistisch bedoelen’, en dat het daarom ook niet racistisch kan zijn. Het weinig vruchtbare eerste gesprek heeft wat deuren geopend, maar weinig zoden aan de dijk gezet. Er wordt niet geprotesteerd tijdens de landelijke intocht van 2012, omdat de media aandacht gevestigd was op sensatie in plaats van op de boodschap. De offline en online-gesprekken voor meer bewustwording werden voortgezet en hieraan werd invulling gegeven door van een actiegroep door te groeien naar een professionele organisatie onder de naam Nederland Wordt Beter.
AUGUSTUS 2012

De start van een nieuw hoofdstuk

Quinsy Gario verlaat de actiegroep na een ruzie met de kernleden. Hij zal daarna geen onderdeel meer uitmaken van de ‘Zwarte Piet is Racisme-campagne’. Raul Balai en Jerry Afriyie houden een vergadering met de nieuw aangesloten leden om de toekomst van de campagne te herevalueren. De organisatie Nederland Wordt Beter wordt in het leven geroepen. De ‘Zwarte Piet is Racisme-campagne’ en het nieuwe initiatief ‘3 mei: Dag van Empathie’ worden daaronder gebracht. De campagne wordt breder uiteengezet en er worden nieuwe activiteiten en acties in het leven geroepen. Er wordt een visie vastgesteld van een 15 jaar durende interventie, beginnend met het moment dat Raul Balai Jerry Afriyie benaderde om samen met anderen voor eens en altijd zwarte Piet af te schaffen en zwarte Piet-racisme te bestrijden.
2013
7 OKTOBER 2013

Quinsy Gario bij Pauw en Witteman

Op 7 oktober 2013, in aanloop naar de landelijk en lokale Sinterklaasintochten, verschijnt Gario, die de strijd inmiddels solo voert en zich heeft teruggetrokken uit de beweging, aan tafel bij Pauw en Witteman. Hij zit daar tegenover onder meer Henk Westbroek, die dan burgemeester van Utrecht wil worden. Gario vertelt over de strijd tegen Zwarte Piet – het is de eerste keer dat er op landelijke tv zoveel aandacht aan de kwestie wordt besteed. Hij betoogt dat er bij de aankomende intochten geen Zwarte Pieten aanwezig zouden moeten zijn, vanwege hun racistische karakter. Hij wordt aan tafel aangevallen door Henk Westbroek: ‘het is onschuldige folkore en heeft zeker niks met racisme te maken’. Westbroeks reactie blijkt een klein voorproefje van de vele racistische reacties die op social media zullen volgen. Gario wordt daarin voor van alles uitgemaakt, en veelvuldig ‘naar zijn eigen land’ teruggewenst. Het landelijke debat barst nu écht los en toont veel tot dan toe onderhuids racisme.

Stadhuis, Amsterdam

17 OKTOBER 2013

Hoorzitting vergunning Amsterdamse Sinterklaasintocht

In 2012 tipt Peggy Burke (ex-raadslid gemeente Amsterdam) via Quinsy de actiegroep dat er een mogelijkheid is om bezwaar aan te tekenen tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet tijdens de Amsterdamse intocht. In de zomer van 2013 dient Quinsy Gario samen met 20 anderen, waaronder Roelof Jan Minneboo namens Nederland Wordt Beter, een bezwaarschrift in bij de gemeente Amsterdam om ervoor te zorgen dat de vergunning voor de Sinterklaasintocht wordt ingetrokken vanwege het openlijk discriminerende karakter van de festiviteit. Op 17 oktober vindt de openbare gemeentelijke hoorzitting plaats. Naast de 21 bezwaarmakers verschijnen vele sympathisanten voor de hoorzitting in het Stadhuis. Voor hen wordt snel een zaaltje met live videoverbinding klaargemaakt.De bezwaarschriftencommissie brengt begin november een niet bindend advies uit aan de burgemeester: het verklaart de bezwaren ongegrond. De burgemeester neemt het advies over en de intocht gaat door. In 2014 wordt door de rechtbank in een bodemprocedure bepaald dat niet zorgvuldig is omgegaan met de bezwaren van de tegenstanders van Zwarte Piet en dat de beslissing moet worden herzien. Op 12 november 2014 luidt een uitspraak van de Raad van State als volgt: “De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Hij is niet bevoegd de vraag te beantwoorden of van de figuur van ‘Zwarte Piet’ een discriminerend effect uitgaat en daardoor een schending oplevert van het grondrecht op respect voor het privéleven en het discriminatieverbod.”

Beursplein, Amsterdam

16 NOVEMBER 2013

Demonstratie ‘Zwarte Piet Niet’

Steeds meer mensen en groepen eisen hun plek op binnen de beweging om tegen zwarte piet-racisme te bestrijden. Rond de intocht van 2013 vindt de eerste grote demonstratie tegen Zwarte Piet plaats, georganiseerd door de groep ‘Zwarte Piet Niet’. De demonstratie is georganiseerd met het volgende motto: ‘Het is tijd een gezicht én geluid te geven aan allen die staan voor een beschaafd Nederland waarin de Zwarte Piet figuur niet thuishoort!’ Rond de duizend mensen verzamelen zich op het Amsterdamse Beursplein, tijdens de nationale intocht die dit jaar in Groningen plaatsvindt. Er zijn speeches, er is muziek en de sfeer is strijdbaarheid. Er is veel media-aandacht voor de demonstratie, die niet alleen zwarte, maar ook andere diverse Nederlanders op de been heeft gebracht.

Dam, Amsterdam

17 NOVEMBER 2013

Stil protest Nederland Wordt Beter

Hoewel het intochtcomité en de burgemeester inmiddels meer dan bekend zijn met de bezwaren tegen Zwarte Piet, worden er slechts minieme veranderingen doorgevoerd: de Zwarte Pieten bij de Amsterdamse intocht zullen geen oorbellen dragen en verschillende kleuren lippenstift. Er wordt besloten tot een stil protest op de Dam tijdens de intocht. Tegenstanders van zwarte piet geven gehoor aan Stichting Nederland Wordt Beter om zich te verzamelen op de Dam met ‘Zwarte Piet is Racisme’-t-shirts en gaan demonstratief met hun rug naar de intocht staan, wanneer Sinterklaas en de traditionele blackface-Pieten langskomen. Een deel van de demonstranten plakt hun monden af met tape, om duidelijk te maken dat hun bezwaren niet gehoord worden.

Haarlem

5 DECEMBER 2013

Oprichting Stichting Nederland Wordt Beter

Wegens de groeiende beweging en de bijkomende verantwoordelijkheden gaat de actiegroep Nederland Wordt Beter verder als een stichting. Ook als stichting blijven alle betrokkenen vrijwilliger en zet de stichting zich verder in zonder medewerkers.
2014

Dam, Amsterdam

5 JANUARI 2014

Oprichting Kick-Out Zwarte Piet

In januari 2014 benadert Jerry Afriyie vanuit Nederland Wordt Beter, Kunta Rincho (Zwarte Piet Niet) en Mitchell Esajas (Zwarte Piet Niet en later Stop Blackface) om de handen ineen te slaan tijdens de jaarlijkse protesten. In de maanden daarna wordt er verdere invulling gegeven aan de samenwerking en wordt de naam Kick Out Zwarte Piet aangenomen voor de coalitie. Jerry en stichting Nederland Wordt Beter gaven gehoor aan de roep uit de samenleving om de krachten te bundelen en om eenheid uit te stralen tijdens de jaarlijkse protesten van Nederland Wordt Beter.

Den Haag

4 JULI 2014

Persconferentie voorlopige bevindingen VN-werkgroep

In Den Haag worden de voorlopige resultaten gepresenteerd van de werkgroep voor mensen van Afrikaanse afkomst, die voor de Verenigde Naties in Nederland onderzoek deed naar discriminatie van mensen van Afrikaanse opkomst. De werkgroep bestaat uit vijf mensen en staat onder leiding van Mireille Fanon-Mendes-France. Eén van de vijf onderzoekers is Verene Shepherd, die een jaar eerder al uitsprak dat Zwarte Piet volgens haar een racistisch fenomeen is.De werkgroep is verbaasd dat men in Nederland niet inziet dat Zwarte Piet wel degelijk een problematische verschijning is: “We zijn ons ervan bewust dat Zwarte Piet deel uitmaakt van een lange culturele traditie, maar we zijn van mening dat er aandacht moet komen voor dit fenomeen in het onderwijs.” De werkgroep constateert verder met verbazing hoe weinig kennis er in Nederland is van het eigen slavernijverleden.De bevindingen van de werkgroep worden later in 2014 naar het kabinet gestuurd. Premier Mark Rutte reageert door te zeggen dat een aanpassing van Zwarte Piet in handen van de samenleving ligt en niet bij de politiek.
12 OKTOBER 2014

Lancering PietMakeOver

Met de FB? pagina PietMakeOver probeert theater- en programmamaker Anousha Nzume en anderen ‘een positief geluid’ in het Zwarte Pietendebat te laten horen. Op de pagina wordt opgeroepen te laten zien wat voor alternatieven voor Zwarte Piet allemaal mogelijk zijn. “Het gaat om kleine, vrolijke, gezellige aanpassingen die het Sinterklaasfeest niet wezenlijk zullen veranderen”, aldus Nzume. Op de pagina plaatsen vele BN’ers, zoals onder andere Rosanna Kluivert, Tanja Jess, Jörgen Raymann en Peter R. de Vries filmpjes met de oproep. Vele alternatieve komen voorbij op de pagina: roetpieten, gekleurde pieten en regenboogpieten.

PVV-leider Geert Wilders heeft intussen geprobeerd een Zwarte Pieten-wet te lanceren, die zou moeten garanderen dat Zwarte Pieten ook echt egaal bruin of zwart zijn en dat Sinterklaasliedjes onveranderd blijven. In de Tweede kamer is nauwelijks animo voor zijn plan.

Den Haag

15 OKTOBER 2014

Rapport Nationale Ombudsman: aanhoudingen demonstranten Dordrecht onrechtmatig

De arrestaties van Jerry Afriyie en Quinsy Gario tijdens de nationale intocht in Dordrecht, krijgen in 2014, drie jaar na dato, eindelijk een staartje. Dan bepaalt namelijk de Nationale Ombudsman dat de arrestatie van Gario en Afriyie onrechtmatig was: zij deden niks verkeerd, hadden niet gearresteerd mogen worden, en al helemaal niet geboeid mogen worden afgevoerd. De Nationale Ombudsman doet de uitspraak naar aanleiding van een klacht van advocaat Tomasz Kodrzycki. De politie heeft strijdig met de grondrechten gehandeld, door de vrijheid van meningsuiting niet te beschermen. Daarnaast waren de arrestaties disproportioneel gewelddadig en heeft de politie onprofessioneel gehandeld door hun eigen mening over zwarte Piet tijdens de verhoren te ventileren. Vragen als ‘Van welke afkomst ben jij zelf dat je daar aandacht voor wil vragen?’ hadden niet gesteld mogen worden.

Neude, Utrecht

12 OKTOBER 2014

Demonstratie: Utrecht in Actie

Op 1 november 2014 wordt in Utrecht een grote demonstratie georganiseerd onder de titel ‘5 december voor iedereen’. De demonstratie wordt georganiseerd door Utrecht in Actie, een organisatie van mensen uit regio Utrecht, in samenwerking met Stichting Nederland Wordt Beter, die streven naar een Sinterklaasfeest voor iedereen. Het is de eerste grote demonstratie tegen Zwarte Piet buiten Amsterdam.

Utrecht

12 NOVEMBER 2014

Oordeel College voor de Rechten van de Mens

In november 2014 brengt het College voor de Rechten van de Mens zijn oordeel naar buiten over een klacht ten aanzien van de verschijning van Zwarte Piet op school. Een vrouw heeft daarover in Utrecht geklaagd en wil niet dat haar twee kinderen op school worden blootgesteld aan een racistische karikatuur. Een school heeft de plicht om haar leerlingen een discriminatievrije leeromgeving te bieden, en volgens haar wordt door de aanwezigheid van Zwarte Pieten aan die plicht niet voldaan. Het College oordeelt dat de school geen onderscheid maakt op grond van ras, maar wél dat de figuur zwarte Piet discriminerend is. De volgende vraag is dus hoe een school dan de Sinterklaasviering vorm moet geven. Volgens het College moet het schoolbestuur aan de slag om ervoor te zorgen dat de volgende viering, die van 2015, vrij van discriminatie is.

Markt, Gouda

15 NOVEMBER

1e demonstratie Kick Out Zwarte Piet tijdens nationale intocht Gouda

Tijdens de nationale intocht van 2014 in Gouda wordt een groot protest georganiseerd. Wederom zijn er vrijwel uitsluitend blackface Pieten aanwezig bij de intocht, met uitzondering van een klein aantal schoorsteen, tulband/orientaalse, ’kaas-’ en ‘stroopwafel-Pieten’. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (een gezamenlijk initiatief van de campagne Zwarte Piet is Racisme, Zwarte Piet Niet en StopBlackFace.com) roept mensen op naar Gouda te komen om te demonstreren. Voorafgaand aan de intocht zijn goede gesprekken gevoerd met de burgemeester van Gouda, die heeft toegezegd dat er gedemonstreerd mag worden. Kort voor de intocht verplaatst hij de locatie voor het protest echter naar buiten het centrum, waarop de groep besluit in het centrum, bij de intocht, gebruik te maken van hun vrijheid van meningsuiting. “Nu de ogen van de wereld op Nederland gericht zijn, is het tijd om massaal te tonen dat er ook een ander geluid is”, aldus de beweging.

Tijdens de intocht wordt de sfeer grimmig en maar liefst 90 mensen worden gearresteerd, voor het merendeel tegenstanders van Zwarte Piet. Beelden van de arrestaties gaan snel de wereld over. Alle demonstranten worden op korte termijn weer vrijgelaten.

Bijna een jaar later, op 17 augustus 2015, wordt het door de politie opgestelde proces verbaal naar buiten gebracht: “Wij zagen […] meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun (sic) hadden grote rugzakken en andere (sic) droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.”

Jerry Afriyie wordt voor de tweede keer zwaar mishandeld door de politie (inclusief door de toepassing van de controversiële nekklem) en gearresteerd. De politie probeert een voorbeeld te maken van Jerry, die als beveiliger werkte, en trekt zijn beveiligingspas in. Hierdoor raakt Jerry zijn baan kwijt en moest hij, in plaats van zijn belagers, voor de rechter verschijnen. Er wordt door veel mensen, waaronder tegenstanders van de beweging, verontwaardigd gereageerd op de grove schendingen van de mensenrechten van Jerry.

2015

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

21 JANUARI 2015

Rondetafelgesprek onder leiding van minister Lodewijk Asscher

Nu bij de politiek is doorgedrongen dat ze er niet omheen kan zich te mengen in de discussie over Zwarte Piet, wordt een rondetafelgesprek georganiseerd onder leiding van minister Lodewijk Asscher. Deelnemende partijen zijn onder meer: Stichting Nederland Wordt Beter, het Sint Nicolaas Genootschap, Intochtcomité Amsterdam, het Pietengilde, Milo Schoenmaker (Burgemeester van Gouda), Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders, het Surinaams Inspraakorgaan en RTL4. Hoewel het beleggen van de bijeenkomst goede wil toont, loopt het gesprek simpelweg uit op een uiting van al bekende standpunten. Stappen richting verandering worden niet gezet. Er komt na afloop van de reeks gesprekken een gezamenlijk statement waarin de partijen afstand nemen van iedere vorm van bedreiging, geweld, polarisatie en agressie. “We stellen het belang van het kind centraal. We streven er naar het een feest voor alle kinderen te laten zijn”, aldus de partijen. De gesprekken legitimeerden Nederland Wordt Beter en de beweging verder als serieuze partijen, maar het werd ook duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hadden.

Museumplein, Amsterdam

1 JULI 2015

Landelijke aangifte Zwarte Piet wegens discriminatie

Tijdens Keti Koti van 2015, bestaat de mogelijkheid om aangifte te doen tegen NTR (Sinterklaasjournaal), het Nationale Intochtcomité, verschillende winkels (o.m. V&D en de Bijenkorf) en het Sint- en Pietengilde. De actie wordt georganiseerd door Stichting Nederland Wordt Beter in samenwerking met Zwarte Piet Niet en Stop Blackface.

Tijdens de actie wordt duidelijk dat er sinds de lancering van de campagne in 2011 veel veranderd is: vrijwel alle aanwezigen staan achter de actie en er worden meer dan 800 klachten verzameld om de aangifte, die Jerry Afriyie op persoonlijke titel doet, te versterken. Op het Museumplein is zelfs een mobiele politiepost geplaatst om de aangiftes te verzamelen.

In juni 2016 wordt bekend dat de aangifte door het OM geseponeerd wordt.

Rechtbank, Den Haag

26 AUGUSTUS 2015

Rechtszaak tegen Jerry Afriyie

In de zomer van 2015 moet Jerry Afriyie voor de rechtbank in Den Haag verschijnen in verband met de aangifte die na de intocht van 2014 tegen hem werd gedaan. Als enige van de 90 arrestanten werd Afriyie aangeklaagd, wegens wederspannigheid bij de aanhouding en mishandeling van een agent. Op de destijds gemaakte beelden is te zien dat er meerdere agenten bovenop hem zitten terwijl hij op de grond ligt en dat bij hem de omstreden nekklem wordt toegepast. Kort na de aangifte is bovendien Afriyie’s vergunning voor zijn werk als beveiliger afgenomen, waardoor hij niet meer kan werken. Dit is gebeurd nog voordat bekend was of hij veroordeeld of zelf maar vervolgd zou worden.

Daags voor de zitting besluit de Rechtbank de inhoudelijke zitting uit te stellen naar een later moment om alle getuigen de gelegenheid te geven hun verhaal te doen. In plaats van een inhoudelijke zitting vindt op 26 augustus een regiezitting plaats.

Inmiddels is de zaak, die tot juni 2016 uitgesteld was, door de rechtbank nogmaals uitgesteld, omdat de zaak complexer blijkt dan gedacht. De rechtbank in Den Haag spreekt Afriyie uiteindelijk vrij. De rechter oordeelt dat er geen direct gevaar was en de politie Afriyie te hardhandig arresteerde. Zowel het OM als Afriyie gaan in beroep tegen de uitspraak. Justitie eist een geldboete van 1.000 euro. Het hof veroordeelt Jerry tot een voorwaardelijke boete van 500 euro omdat hij zich verzette tegen zijn arrestatie tijdens de intocht van Sinterklaas in Gouda 2014. Ook moet hij 500 euro schadevergoeding betalen aan een van de agenten die hem arresteerde.

Vrije Universiteit Amsterdam

27 OKTOBER 2015

Presentatie lesmateriaal Sinterklaas & Zwarte Piet

Stichting Nederland Wordt Beter presenteerde op 27 oktober 2015 haar lespakket over zwarte Piet en de sinterklaasviering op de Vrije Universiteit. De lessen bestaan uit vier slide-shows die leerlingen van de bovenbouw in het primair onderwijs actief betrekken bij de geschiedenis van het sinterklaasfeest en de oorsprong van de figuur Zwarte Piet.

Er wordt aandacht besteed aan de rijke geschiedenis van de sinterklaasviering, de herkomst van zwarte Piet en de pijnpunten. Het lesmateriaal werd ontwikkeld door Roelof Jan Minneboo, historicus en educator. Hij schreef onder meer de NTR Schooltelevisie serie Vroeger Was Het Anders en ontwikkelt lesmateriaal voor verschillende Nederlandse musea. Dit deed hij samen met Jerry Afriyie, die het proces van het ontwikkelen van het lespakket overzag.

In 2013 werd stichting Nederland Wordt Beter benaderd door bezorgde ouders van Openbare Montessorischool Oog in Al, om een gastles te verzorgen op hun school. Omdat er nog geen concreet educatiemateriaal was heeft NLWB besloten om dit te ontwikkelen voor scholen. Het lesmateriaal werd vanaf 2013 uitgeprobeerd tot aan de lancering in 2015. Het materiaal is alleen in digitale vorm beschikbaar en bestaat uit vier onderdelen die elk ongeveer 20 minuten duren.

Het effect van het lespakket was meteen duidelijk. Scholen gingen na een presentatie meestal over tot verandering. De samenwerking met de VU werd mede mogelijk gemaakt door New Urban Collective.

NOVEMBER 2015

Nickelodeon presenteert ongeschminkte pieten

In november gaat de dagelijkse kinderserie ‘Op weg naar pakjesavond – Sint vermist!’ op Nickelodeon van start. In augustus is al bekend gemaakt dat de serie geen geschminkte Pieten zal bevatten en dat de cast van de serie cultureel divers zal zijn. Aan de pakken en het gedrag van Piet is niets veranderd: “Het enige verschil is dat hij zijn eigen huidskleur laat zien”, aldus het hoofd marketing van Nickelodeon. De reacties op de nieuwe Pieten zijn wederom verdeeld: waar het anti-Zwarte Piet front de ontwikkeling toejuicht, pleiten fanatieke pro-Pieten voor een boycot van de zender.
NOVEMBER 2015

Introductie Zwarte Sinterklaas door Patrick Mathurin

In november 2015 wordt het Zwarte Pieten-debat tijdelijk ook een Sinterklaas-debat. Acteur Patrick Mathurin vindt het tijd voor een nieuwe Sinterklaas en presenteert zichzelf als alternatief: de nieuwe Sinterklaas. Als Sinterklaas deelt hij rozen uit als teken van vriendschap en liefde. Zo levert hij een positieve bijdrage aan het debat en wil hij álle kinderen duidelijk maken dat ze alles kunnen worden wat ze maar willen, zelfs Sinterklaas.

Meppel

14 NOVEMBER 2015

Demonstratie landelijke intocht Meppel: kick Out Zwarte Piet & Freedom Ride

Bij de landelijke intocht van 2015 in Meppel zijn er wederom vrijwel alleen blackface Pieten te zien. Een miniem aantal Pieten is met uitsluitend schoorsteenvegen uitgedost. De beweging Kick Out Zwarte Piet organiseert in 2015 zogenaamde freedom rides naar Meppel – een verwijzing naar de Freedom Rides van 1961, waarmee in de Verenigde Staten werd geprotesteerd tegen rassenscheiding in het busvervoer. Bussen vol demonstranten komen, vooral vanuit de Randstad, naar het oosten des lands – meer dan 200 mensen protesteren tijdens de intocht tegen de aanwezigheid van Zwarte Pieten bij de intocht. Uit respect voor de slachtoffers van de aanslagen die kort tevoren in Parijs plaatsvonden, wordt het protest sober gehouden.

Ditmaal was er wederom goed overleg geweest met de burgemeester. Voor de demonstranten was een centrale plek gereserveerd dichtbij de plek waar Sinterklaas aankwam. De demonstratie en aanpak in Meppel, laat zien hoe gemeenten het liefste met onze klachten omgaan. Je krijgt een plek, een politie escorte, er wordt met je gelachen en er worden zelfs toezeggingen gedaan, maar inhoudelijk worden er geen meters gemaakt.

Na de intocht is Meppel teruggekomen op haar toezeggingen om zwarte piet af te schaffen binnen enkele jaren. Deze ervaringen zullen wij meenemen in de jaren daarop.De comments van een selfie die Mitchell Esajas van een van de bussen met demonstranten plaatse op het internet, werden massaal bestormd door rechtse groeperingen en pro-zwarte piet mensen, ruim 20.000 racistische scheldwoorden, levensbedreigingen naar de actievoerders, met name gericht aan Mitchell en de personen op de foto. Er werd contact opgenomen met Caribbean Netwerk Politie en er werden aangiftes voorbereid door Mitchell Esajas (persoonlijk) en Jerry Afriyie (namens KOZP/Nederland Wordt Beter). Het uitzoeken en filteren van de comments nam twee maanden in beslag, er werd doorgewerkt tijdens kerst en oud en nieuw 2015/2016.

Weesp

14 NOVEMBER 2015

Protest Weesp: Een dapper protest van een dappere jonge vrouw!

In november 2015 protesteerde de in Weesp geboren Joyce Wildschut alleen in haar geboorteplaats. Joyce woont in Amsterdam, maar vond dat de protesten tot dusver in veel kleinere plaatsen, net als haar geboorteplaats, geen aandacht kregen, waardoor de verandering te traag ging of nauwelijks speelde. Onbevreesd was ze niet maar ze vond dat in dat jaar, op dat moment, iemand op moest staan voor alle kinderen en volwassenen die door de traditie gediscrimineerd worden. Haar protest verliep gewelddadig en de politie moest ingrijpen om haar te beschermen tegen aanvallers. Tegen de De Gooi- en Eemlander vertelde ze een jaar later: “Mensen die ik ken belaagden mij gewoon met gebalde vuist, gelukkig kon er net iemand tussen komen.’’ Verder kreeg de studente politicologie de meest harde scheldwoorden naar haar hoofd. ,,Mensen die aap roepen en zeggen dat ik naar mijn eigen land moet gaan. Ook gooiden de Pieten bewust pepernoten hard naar ons hoofd.’’ De politie greep toen zelfs in, het filmpje ging viraal op het web.”

Na het protest deelde Joyce een foto van het protest en het volgende relaas op Facebook:

“Daar waar mijn broeders en zusters in de strijd tegen zwarte piet naar de intocht in Meppel gingen, besloot ik naar Weesp te gaan, het stadje waar ik deels ben opgegroeid! Ik liep met mijn bord in mijn hand en de tekst “zwarte piet is racisme” op mijn shirt! Ik besloot naar Weesp te gaan omdat de lokale politiek en de lokale “stichting sinterklaas intocht weesp” in de illusie leven dat de landelijke pieten discussie niet voor weesp zou gelden!

Juist omdat zoveel mensen mij in weesp kennen hoopte ik op een vreedzaam protest zonder gekkigheid! Dit liep jammer genoeg anders! Ik ben door minstens 30 mensen uitgemaakt mafkees, domme hoer en slet! Ik heb mensen horen zeggen “rot op naar je eigen land” ,”je bent zelf een racist” etc ! Daartegenover stonden gelukkig 10 mensen die met me kwamen praten en het dialoog aangingen, en nog eens 10 mensen die zeiden dat wat ik deed een goede zaak was! Waar het mis ging was het moment waarop een meneer mij begon uit te schelden en besloot mijn bord van me af te pakken! Sommige mensen besloten hem daarin bij te staan! Jeffrey Teppema en zijn vriendin Colette van der Bogt en zusje Jillian Teppema! Jeffrey Teppema gaf mijn zusje zelfs een flinke duw, en zijn Collete wou mij slaan! Ze haalde naar mij uit.. Er ontstond toen een discussie waarin in aangaf dat ik vind dat je mij en mijn spullen(mijn bord) niet hoeft aan te raken! En het enige wat ik terug hoorde was “rot op , het is een kinderfeest” ! Maar dat is dus echt een domme opmerking, het punt is juist dat dit feest geen feest is voor ALLE nederlandse kinderen! Dat is ook het punt dat ik wilde maken met de tekst op mijn bord!

Een agent die overduidelijk last heeft van het “racial profiling” syndroom, besloot dat dat was over was van mijn bord een improvisatie van e blaadje met de tekst “zwarte piet is racisme” en het latje wat erbij hoorde, van mij af te pakken. Kun je het je voorstellen: de uitvoerende macht die letterlijk mijn vrijheid van meningsuiting, daar waar geen demonstratie verbod geldt, uit mijn handen rukt?!?!

Uiteindelijk mijn originele bord weer gevonden! Nog een kwartier lang met het bord in mijn hand langs de sinterklaasstoet gestaan, kreeg allemaal pepernoten en zaken extra hard naar me toe gesmeten! En toen de stoet voorbij was vond een nog onbekend persoon het nodig weer mijn bord van me af te pakken en keihard ermee weg te rennen! Toen maar jas uitgedaan zodat de tekst op mijn shirt “zwarte piet is racisme” beter te zien wasm Grap is dat jeffrey mij kent, en een heleboel anderen die er vandaag stonden ook, en er alsnog een gebrek aan begrip is! Zo vredelievend als wij er stonden, zo agressief waren de reacties, en dat op een KINDERfeestje?! JAMMER ECHT JAMMER! Alles staat op film en ik zal uiteraard aangifte doen tegen al deze mensen(inclusief de agent) ! Tot die tijd, lets talk!! #weesp #zwartepietisracisme #intocht #sinterklaas #weespernieuws”

2016
13 FEBRUARI 2016

Demonstratie tegen zwarte Piet in Grou verloopt grimmig en we verliezen onze broeder en medestander Kodyo

Op zaterdag 13 februari 2016 vond er in Grou een demonstratie plaats tegen de racistische karikatuur zwarte Piet. In het Friese dorp komt Sinterklaas niet in december langs, maar zijn collega Sint Piter in februari. Hij neemt één zwarte knecht mee, die ook zwarte Piet heet en volgens traditioneel racistisch gebruik helemaal zwart is. Het mag in Grou dan een “schattig feestje” zijn, zoals sommigen betogen, zwarte Piet blijft racisme. En racisme is niet “schattig”, maar gewelddadig. Daarom trok een groep van zo’n dertig anti-racistische activisten naar Friesland om ook daar een protestgeluid te laten horen.

De demonstranten werd hun vrijheid van meningsuiting en vrijheid van demonstreren ontnomen. Niet alleen door Grousters die verhaal kwamen halen, maar ook door een groot aantal aanwezige politie en beveiligers. Er was een overmacht aan politie en beveiliging opgetrommeld, veel talrijker dan de demonstranten, en die hielden de demonstranten, soms met geweld, ver weg van het plein waar de witte baas en zijn zwart geschminkte knecht zich bevonden. Bij de ingang van het dorp hing al een bord met de tekst “Oprottedammers” (verwijzend naar de stad waar een deel van de demonstranten vandaan kwam). Bij het binnenrijden werden de gebruikelijke middelvingers getoond.

Omstanders probeerden borden uit de handen van demonstranten te trekken, en daarbij werden ze vaak nogal handtastelijk. Pas indien daarop gereageerd werd door een demonstrant, kwam de politie of de beveiliging erbij, vaak om juist de activist te berispen. Er werd veel geduwd en getrokken, en daarnaast vonden er de nodige racistische en seksistische scheldpartijen plaats (die meestal hand in hand blijken te gaan). Zoals gebruikelijk, kregen dus vooral vrouwen en zwarte mensen het te verduren. Ze kregen onder andere “Ga terug naar je eigen land”, “De zweep erover”, “Hoer”, en twee versies van het “n-woord” naar hun hoofd geslingerd. De omstanders waren vaak opvallend jong en herkauwden moeiteloos het racistische gebral dat ze in de huidige samenleving met de paplepel ingegoten krijgen. Lees de hele relaas via de website van Doorbraak.eu.

RIP (Return if Possible)

Albert August Balsemhof (Aruba 20-9-1964 – Friesland 13-02-2016)

Onze broeder, vader van twee kinderen, echtgenoot en strijder Albert August Balsemhof, ook bekend als “Bally” en “Kodjo Kwaku”, heeft de terugreis niet gehaald. Na de demonstratie die zaterdag 13 februari 2016 in Grou heeft plaatsgevonden werd hij op de terugweg naar de Randstad getroffen door een fatale hartaanval. Wij zijn ervan overtuigd dat de intensiteit van het protest dat het uiterste van de demonstranten eiste door het onversneden racisme dat men in Grou aantrof, zonder meer een rol heeft gespeeld bij zijn veel te jong overlijden. Zijn overlijden was voor ons de zoveelste reminder, maar de pijnlijkste, dat morgen niet beloofd is en dat activisme grote consequenties kan hebben.

Bally was niet alleen een strijder maar ook een familieman, DJ, technisch consultant en had een goed gevoel voor talen en culturen. Hij is geboren op Aruba en groeide op in Suriname. Op Cuba studeerde hij Spaanse linguïstiek aan de “Universidad de Oriente”. Hij kon zich verstaanbaar maken in het Nederlands, Spaans, Sranan Tongo, Papiamentu, Engels en Frans. Boven alles was Bally ook een liefhebbende vader van twee zoons, een echtgenoot, schoonvader, broer, oom, neef en een goede vriend. Hij wordt gemist.

Op zaterdag 20 februari 2016 organiseerden KOZP en andere partijen een afscheidsbijeenkomst bij Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. De bijeenkomst werd goed bezorgd en we namen, ondanks het gemis, een waardig afscheid van onze kameraad. Daarnaast hebben wij voor de familie geld ingezameld om de familie in deze moeilijke periode te ondersteunen en de kosten van de uitvaart te dekken.

27 MEI 2016

Open Brief aan NTR, gepubliceerd in NTR: ‘Schaf Zwarte Piet af’

Hoewel het maatschappelijk debat steeds breder gevoerd wordt, blijft publieke omroep NTR als maker van het Sinterklaasjournaal volhouden dat het niet aan hen is Zwarte Piet te veranderen. Anderzijds richten scholen en vele andere instanties zich juist op de verhaallijnen van het Sinterklaasjournaal. Om deze patstelling te doorbreken schrijven meer dan 100 BN’ers een open brief aan de omroeporganisatie. Hun boodschap is duidelijk: zwaai Zwarte Piet uit in het Sinterklaasjournaal. De brief volgt op het nieuws dat Erik van Muiswinkel stopt als hoofdpiet, omdat hij zich niet meer kan vinden in de manier waarop Zwarte Piet gepresenteerd wordt en er geen verandering aan zit te komen. Enkele dagen later neemt om diezelfde reden ook presentatrice Dolores Leeuwin afscheid van het Sinterklaasjournaal.

De directeuren van NTR, Paul Römer en Carel Kuyl, reageren gelaten op de brief: volgens hen verandert Zwarte Piet al en gaat het alleen om de manier waarop en de snelheid waarmee die verandering gebeurt. Zij houden vast aan het idee dat het NTR geen moreel compas hoeft te zijn in de strijd.

12 NOVEMBER 2016

KOZP veroordeelt onrechtmatige massa-arrestatie vreedzame demonstranten door Aboutaleb

Op 12 november 2016 vond de nationale intocht van Sinterklaas plaats in Maassluis. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) was hiernaar op weg om te protesteren tegen de aanwezigheid van de racistische karikatuur zwarte piet. Tot een protest in Maassluis kwam het niet. In Rotterdam centrum, waar de bussen een tussenstop maakten om mede-demonstranten op te halen, werden 198 mensen onrechtmatig gearresteerd, mishandeld, ingesloten en tegengehouden door de politie. Eenmaal aangemeerd achter station Rotterdam werdeb de vreedzaam demonstranten ingesloten door de aanwezige ME en politie, die de groep onduidelijke en soms ook tegenstrijdig informatie verschafte. Daarnaast werd de groep op verschillende momenten geprovoceerd en geïntimideerd door de massaal aanwezige agenten. Toen de personen uit de groep weg wilden gaan werden ze met geweld gearresteerd. Onder de arrestanten waren Amsterdams raadslid Simion Blom en de advocaat van Jerry Afriyie, Michiel Pestman, die naar Rotterdam was afgereisd om de demonstranten van juridisch advies te voorzien.

Bezwaar KOZP heeft tevergeefs bezwaar gemaakt tegen het demonstratieverbod én het noodbevel dat door de burgemeester was uitgevaardigd. Eerder werd Aboutaleb al teruggefloten. Het noodbevel, op grond waarvan de Rotterdamse politie de vreedzame demonstranten oppakte, was niet geldig. Op donderdag 20 september 2018 vond een openbare hoorzitting plaats omtrent het bezwaar tegen het demonstratieverbod bij de Rechtbank Rotterdam.

Uit processtukken en de inbreng van de gemeente tijdens de verschillende zittingen blijkt: De burgemeester geloofde niet dat KOZP echt onderweg was naar Maassluis waar de nationale intocht plaats vond. Hij was ervan mening, mede door geheime interne stukken die KOZP noch advocaten mochten inzien, dat KOZP in Rotterdam wilde demonstreren, wat haaks staat op wat KOZP aan demonstranten via e-mail had gecommuniceerd. Burgemeester Aboutaleb voerde als argument aan dat KOZP “via de achterdeur naar binnen is gekomen”, terwijl wij vanaf Duivendrecht gevolgd werden door een politieauto en -motor richting Rotterdam. Jerry Afriyie en Mitchell Esajas waren eindverantwoordelijk voor de groep die dag. Alleen zij waren bevoegd om de locatie van een mogelijk protest te bepalen of te communiceren. Uit alle stukken die KOZP met de groep heeft gedeeld, zowel via e-mail als anderszins is KOZP consistent geweest: eindbestemming Maassluis! De zoveelste schending van het demonstratierecht van mensen die een Sinterklaasfeest nastreven dat niemand discrimineert en waarvoor niemand zich hoeft te schamen, heeft niet zozeer te maken met wat de burgemeester beweert – een aperte leugen -, namelijk dat hij ons had betrapt, maar vooral met de overtuiging van de burgemeester dat wij gevaar oproepen en/of veroorzaken. De burgemeester spreekt in eenzelfde adem van extreemlinks, extreemrechts en van KOZP.

Mishandelingen Tijdens deze massa arrestatie die gepaard ging met heel veel geweld, stak een gewelddadig incident uit, hoewel op die dag door de politie en ook andere autoriteiten meer gewelddadige fouten zijn gemaakt. Voor de derde keer werd Jerry Afriyie ernstig mishandeld door de politie, die bij aankomst meteen duidelijk lieten weten niet aan de kant van KOZP’ers noch de geschiedenis te staan. Het gaat om het moment dat Afriyie door politieagenten uit de stadsbus met arrestanten wordt getrokken als hij een kennis de bus in probeert te helpen en, onder meer, in het gezicht wordt gestompt en met knuppels geslagen. Het filmpje van de mishandeling heeft op social media tot grote onrust geleid. De gemaakte beelden tonen aan dat het door verschillende politieagenten gebruikte geweld niet alleen niet noodzakelijk was, Afriyie bevond zich immers al in de bus met arrestanten, maar ook volstrekt disproportioneel, waarbij ontegenzeggelijk de grenzen van het strafrecht zijn overschreden. Bekijk de beelden van de arrestatie hier.

De exacte reden voor de arrestatie van Jerry Afriyie is nog altijd onduidelijk. In eerste instantie werd Afriyie gearresteerd, omdat hij de woordvoerder zou zijn van KOZP. Later werd hem verweten dat hij de noodverordening in Rotterdam zou hebben overtreden, later aangevuld met verzet tegen zijn aanhouding. Michiel Pestman die getuige was van de arrestatie van zijn cliënt, merkte hierover in de Volkskrant het volgende op: ‘De politie liep rond met een smoelenboek en pikte Afriyie er zo tussenuit. Hij deed helemaal niets en hield juist afstand.’

13 NOVEMBER 2016

Alleen schoorsteenpieten bij intocht Amsterdam

Tijdens de intocht in Amsterdam in 2016 werd Sinterklaas voor de eerste keer uitsluitend vergezeld door schoorsteenpieten. Dit maakte Amsterdam de eerste stad in Nederland die tijdens de intocht geen gebruik meer maakte van zwarte piet. Dit hoogtepunt werd bereikt na jarenlange gesprekken tussen NLWB, burgemeester Van der Laan, het intocht comité en onder druk van de actiegroep Zwarte Piet-Niet, actieve bewoners uit Amsterdam en de beweging.

Amsterdam bouwde het gebruik van zwarte piet tijdens de intocht af. In 2015 was 50 procent van de Pieten zwart geschminkt, in 2014 was dat nog 75 procent. Dit proces werd bekritiseerd door de anti-zwart racisme beweging door middel van de leus: ‘racisme bouw je niet af, maar schaf je af’.

Sinterklaas-woordvoerder Pam Evenhuis van Stichting Sinterklaasintocht Amsterdam zei het volgende over de intocht in 2016: “Dit veranderingsproces doet pijn en leidt tot heftige reacties zowel intern als in de samenleving. Toch is het bestuur van mening dat genoemde veranderingen onontkoombaar en goed zijn als we willen dat Sinterklaas en Piet tot in de verre toekomst deel blijft uitmaken van de Nederlandse tradities.” (link naar artikel: https://www.ad.nl/amsterdam/alleen-schoorsteenpieten-bij-intocht-amsterdam~a51e3888/

2017

A6 en A7

18 NOVEMBER 2017

Blokkade KOZP demonstratie in Friesland

Op weg naar een vreedzame demonstratie tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet in Friesland werd de weg van de bussen van KOZP geblokkeerd door een groep van ongeveer 30 agressieve mannen en vrouwen met auto’s, motoren en vrachtwagens. De blokkade heeft zo’n 45 minuten geduurd, waarbij de aanwezige politie zichtbaar geen haast maakte om de blokkade op te heffen. Nadat de blokkade is opgeheven heeft de politie beloofd de groep naar Dokkum te begeleiden. Dat gebeurde met een escort van agenten te motor en ME. Onderweg werd duidelijk dat de bussen niet naar Dokkum, maar naar het westen van Friesland werden geleid. Pas in Harlingen, tenminste 45 minuten na de beslissing, is gemeld dat de demonstratie in Dokkum op last van de burgemeester was verboden. De bussen zijn onder begeleiding via de Afsluitdijk terug naar Amsterdam en Rotterdam geleid.

Ondanks het overleg dat vooraf met burgemeester, politie en andere instanties gevoerd werd, en ondanks dat alle instructies van de politie werden opgevolgd, werd een noodbevel ingesteld om de demonstratie voor een inclusief sinterklaasfeest te verbieden.
27 NOVEMBER 2017

Openbaar ministerie vervolgt discriminerende internet reacties tegen KOZP-demonstranten na landelijke intocht in Meppel

Na de aangiftes van Mitchell Esajas en Jerry Afriyie in 2016, ging het Openbaar Ministerie in 2017 over tot het vervolgen van acht personen voor het plaatsen van discriminerende teksten op het internet over anti-zwarte piet-demonstranten. De teksten werden geplaatst als reacties op een selfie van Mitchell Esajas met diens mededemonstranten, genomen in een bus waarin zij van de nationale intocht in Meppel in 2015 terug reisden. Esajas plaatste de selfie op 14 november 2015 op zijn Facebookaccount, waarna het Nationaal Instituut Nederland Slavernijverleden en Erfenis deze deelde, en daarop vele bedreigende, discriminerende en haatzaaiende reacties volgenden. Het ging onder meer om teksten als:

“Gewoon net zoals american history x met die zwarte smoel op de stoeprand”
“Fucking monkeys! En na een dikke bom op die bussen! Kakakkakakakakaaboem”
“Hier had IS beter een bom in bus kunnen laten afgaan Stelletje apenkoppen rot maar op uit nl als je er niet tegen kan”
“Hey smerige vieze apen, oprotten naar je eigen land waar je echt thuis hoort met jullie klote koppen zo op de foto , terwijl Parijs huilt en jullie het lef hebben om met jullie vieze rotkoppen en lacht op de foto te gaan afknallen zulke lui”

Mitchell Esajas deed samen met Jerry Afriyie in januari 2016 aangifte, namens Kick Out Zwarte Piet en uit hun eigen naam. Zij voegden daarbij ongeveer 50 teksten uit de meer dan 19.000 internetreacties. Het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van openbaar ministerie heeft hun advocaat Willem Jebbink bericht dat acht personen strafrechtelijk worden vervolgd. Het gaat om mensen door het hele land. Een van hen, een 31-jarige man uit Lelystad, moet maandag 27 november 2017 om 12.15 uur bij de politierechter in Utrecht verschijnen wegens groepsbelediging en haatzaaien. Deze verdachte plaatste de volgende tekst: “Gewoon weer voor slaaf laten werken kunnen ze ook niet meer klagen is toch wat ze willen dat luie zweet eruit werken nikker daar ben je voor geboren”.

Mitchell Esajas: “Dit is een signaal aan de samenleving dat racistische en gewelddadige uitingen van burgers niet worden geaccepteerd, zeker in deze tijd is dat een broodnodig signaal.”

Jerry Afriyie: “Aan iedereen die onze oprechte oproep voor een inclusief Sinterklaasfeest zonder zwarte piet aangrijpt om openlijk racistisch te zijn: moge dit een waarschuwing zijn. Wij staan 365 dagen per jaar open voor constructieve dialoog.”

Willem Jebbink: ‘Wij zijn doende uit te zoeken wat het openbaar ministerie precies doet met de overige zeven gevallen. Nog niet is mij bevestigd of ook deze personen voor de rechter moeten verschijnen.”

2018
12 OKTOBER 2018

RTL LATE NIGHT REL: Racisme live op tv

Op 12 oktober 2018 werd het land ‘opgeschrikt’ door een racistische rel in de uitzending van het prime time programma RTL Late Night. Jerry Afriyie en zijn advocaat werden uitgenodigd voor een exclusief gesprek op tv met leden van de zogenoemden blokkeerfriezen en hun advocaten. Echter net voor de start van de uitzending werd Jerry benaderd door de redactie met de boodschap dat zijn uiteindelijk geworden gesprekspartner Jenny Douwes (die later veroordeeld werd als het boegbeeld van de snelweg blokkade) niet met hem in gesprek wilde. De reden die de redactie hiervoor gaf aan Jerry was dat ze moe was en geen gesprek aankon. Maar tijdens de uitzending zou ze zeggen dat ze niet met terroristen (Jerry Afriyie en KOZP) in gesprek ging. Dit resulteerde in de situatie dat de tijd voor het gesprek zou worden verdeeld over Jerry en Jenny.

Echter terwijl Jerry op de eerste rij aan het wachten was voor zijn interview probeerde de host Twan Huys Jerry alsnog vanaf de eerste rij te interviewen, tot opwinding en verbazing van vele kijkers omdat gasten altijd aan tafel zitten. Nadat Jerry vanuit het publiek zijn medewerking niet verleende voor deze vernedering, werd de gastheer gedwongen om Jenny Douwes te mededelen dat “de RTL Late Night tafel voor iedereen is”. Het racisme-incident bleef 2 weken de mediawereld in de greep houden. Kort daarna werd de populaire late night show uit de lucht gehaald door RTL. Voor veel mensen die de uitzending zagen viel de arrogante houding van Jenny Douwes en de onvoorbereid van host Twan Huys vooral op, maar voor Jerry Afriyie was dit slechts een inkijkje in het alledaagse racisme dat Nederland in haar greep houdt sinds de slavernij en het koloniale verleden.

Jerry’s analyse van de uitzending verscheen een week later op OneWorld Magazine en was hun meest gelezen stuk van het jaar: “Nadat ik duidelijk maakte niet vanaf de eerste rij geïnterviewd te willen worden, richtte Twan Huys zich tot de kijker: “De RTL Late Night-tafel is van iedereen.” Echter, wat die avond op nationale televisie plaatsvond bleek exemplarisch voor de ongelijkheid tussen zwart en wit in dit land, ons mooie Nederland. Nederland is net zo groot als de RTL Late Night-tafel. Er is plek voor ons allemaal, maar wat doen wij als witte mensen zwarte mensen niet aan tafel willen hebben? Sturen wij die witte persoon weg, zoals het hoort, omdat iedereen in Nederland meetelt, of gaan wij die witte persoon smeken om die ongewenste gast toch aan tafel te laten, zoals Twan Huys Douwes smeekte? Nederland is, net als de tafel van RTL, niet van iedereen. Jenny D., de hoofdverdachte in een strafzaak, heeft een permanente plaats aan tafel, waar ik, het slachtoffer van haar daden, mij moet ‘invechten’.

13 NOVEMBER 2018

Telegraaf bestempelt Jerry Afriyie en Mitchell Esajas als een gevaar voor Nederland

Op dinsdag 12 november 2018 publiceerde De Telegraaf een artikel, geschreven door Wierd Duk en Marcel Vink, getiteld ‘Het gevaar van een radicale agenda’. In het artikel worden New Urban Collective (NUC) en haar voorzitter Mitchell Esajas, Jerry Afriyie van stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) en anderen ernstig gedemoniseerd en gecriminaliseerd op basis van niet-onderbouwde aantijgingen, valse insinuaties en feitelijke onjuistheden. Er is geen sprake geweest van het basisprincipe van hoor-en-wederhoor en het artikel bevat suggestieve associaties.

Volgens het Telegraaf-artikel zouden Mitchell Esajas en Jerry Afriyie een “afkeer van iconen uit de Nederlandse cultuur” hebben, “acties met grof geschut” toejuichen en geweld – in het bijzonder jegens witte mensen – bemoedigen. Daarnaast draagt de beeldredactie bij aan een negatief beeld door de donkere wolken die boven de foto’s van Esajas en Afriyie zijn gephotoshopt. Deze beelden en aantijgingen dragen bij aan een klimaat dat de veiligheid in het geding brengt van Mitchell en Jerry in het bijzonder en anti-zwarte piet en anti-racisme activisten en organisaties in het algemeen. (zie link: https://www.theblackarchives.nl/lsquogeen-wegen-blokkeren-maar-bruggen-bouwenrsquo—nuc–tba-statement.html)

Het artikel heeft geradicaliseerde witte mensen een steun in de rug gegeven, waaronder de zogenoemde ‘blokkeerfriezen’ en hooligans die vreedzame demonstranten aanvielen. De telegraaf heeft tot op de dag van vandaag nooit ‘neutraal’ of positief geschreven over de beweging maar altijd hun lezers gestimuleerd om de beweging als de ‘vijand’ te zien van de Nederlandse waarden en normen.

NOVEMBER-DECEMBER 2018

Massale demonstraties 2018

Naar aanleiding van de oplopende discussie over de randstad vs provincies, gevoed door haat en de verspreiding van misinformatie aangevoerd door rechtse media zoals de Telegraaf, Elsevier en andere platforms, ontstond er een vertekend beeld dat de strijd tegen zwarte piet iets is wat de randstad wil opleggen aan de provincies. Dit beeld werd lang in stand gehouden, mede door mainstream media die het beeld schetsen dat racisme alleen in de randsteden bevochten kon worden. Als reactie hierop heeft KOZP een interventie ingezet. Tot 2018 werd er steeds bij één intocht gedemonstreerd, bijna altijd bij de landelijke intocht. In 2018 werd het roer omgegooid om de beweging die in de randstad bleef steken te nationaliseren. Er werden in één keer 18 demonstraties aangekondigd in 18 verschillende steden en plaatsen in Nederland.

Na de massale demonstraties die voor een groot deel buiten de randstad plaatsvonden, nam de discussie over de randstad vs provincies af. Het doel was behaald en meer gemeenten buiten de randstad begonnen gesprekken te voeren over de afschaffing van zwarte piet.

KOZP had voor de aankondiging van deze demonstraties geen lokale afdelingen die de demonstraties konden oppakken. Er werd beroep gedaan op lokale inwoners die zich voor de demonstraties hadden aangemeld of zij ook wilde meehelpen met het organiseren. Velen gaven hier gehoor aan, waardoor er verschillende lokale werkgroepen ontstonden door heel Nederland. Na de demonstraties werden er lokale KOZP groepen (chapters) opgericht op veertien plaatsen in Nederland. De jaren daarna liep dit aantal op tot een hoogtepunt van 30+ lokale groepen.

NOVEMBER 2018

Oprichting Lokale afdelingen KOZP

De lokale KOZP afdelingen (ofwel het collectief Nederland Kan Het) komen voort uit de massale protesten van KOZP in 2018 door heel het land. De lokale afdelingen zijn in 2020 uitgegroeid tot meer dan 30 afdelingen door heel Nederland. Deze zelfstandige actiegroepen zetten zich het hele jaar in voor een inclusief sinterklaasfeest en voor bewustwording met betrekking tot institutioneel racisme in Nederland op lokaal en provinciaal niveau. KOZP landelijk ondersteunt de afdelingen met financiële en juridische middelen, trainingen en andere vormen van ondersteuning, die nodig zijn om acties en activiteiten tot een succes te brengen. De lokale afdelingen zijn de vleugels van KOZP en zijn onmisbaar in de strijd tegen zwarte piet en institutioneel racisme in Nederland.
17 & 18 NOVEMBER 2018

Geweld en onversneden racisme tegen KOZP’ers

17 & 18 november 2018 Geweld en onversneden racisme tegen KOZP’ers

Ondanks alle tegenwerking, obstakels en (dreiging met) geweld hebben we een grote impact gehad. Diverse politici en Nederlanders zijn na dit weekend tot voortschrijdend inzicht gekomen dat zwarte piet anno 2018 niet meer kan!

Het demonstratierecht van honderden vreedzame demonstranten van KOZP werd in het weekend van 17 en 18 november 2018 ernstig geschonden. Jerry Afriyie, namens KOZP: “Het systeem heeft gefaald, en het moet dus beter. Rutte moet zich harder uitspreken tegen racisme en eigenrichting, en de kant kiezen van de grondwet en zijn burgers. Vreedzame demonstraties werden verstoord, afgelast of geblokkeerd.”

Juridische procedures: verzamel en deel bewijsmateriaal

De grondrechten van vele demonstranten werden geschonden en velen die zich bij ons hadden aangesloten werden of worden geconfronteerd met bedreigingen. Ook Amnesty International en de Ombudsman hebben dit bevestigd. KOZP heeft daarna ook verschillende strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures gestart om de (grond)rechten te verdedigen. Activisten werden opgeroepen om beeldmateriaal (video’s, foto’s , screenshots van comments) te downloaden voordat het van het net verdwijnt, in het bijzonder beeldmateriaal dat als bewijsmateriaal kan dienen in een rechtszaak. Denk hierbij aan racistisch taalgebruik en bedreigingen. Maar ook screenshots waarin mensen aangeven betrokken te zijn geweest bij tegenacties van pro-Pieten.

Gemeenten hebben gefaald: grondrechten van betrokken burgers vertrapt

In Nijmegen en Zwolle werden demonstraties op voorhand afgelast wegens ernstige bedreigingen door voorstanders van zwarte piet. Onder hen waren vele extreemrechtse hooligans. In Den Haag werd op een steenworp afstand van de Tweede Kamer een vreedzame demonstratie afgeblazen, omdat de politie de veiligheid van de demonstranten niet kon garanderen. In Apeldoorn werd de demonstratie door KOZP afgelast omdat de veiligheid van de demonstranten niet gegarandeerd kon worden: men zou zonder hekken in een open veld hebben gestaan. Een bus van KOZP die van Amsterdam op weg was naar Den Helder werd tegengehouden door de politie.

De demonstratie in Hilversum werd door de burgemeester afgebroken nog voordat die begonnen was: de veiligheid van de demonstranten kon niet gegarandeerd worden en de intocht werd omgeleid. In Leeuwarden hebben de demonstranten hun demonstratie niet af kunnen ronden: hun werd door politie voor hun eigen veiligheid aangeraden hun muzikale protest af te breken.

In Weesp werd de groep achter het publiek en een rij agenten geplaatst, waardoor hun protest nauwelijks zichtbaar of hoorbaar was, en in Hoorn verbood de burgemeester een banner van KOZP. Ook in Rotterdam was voor de demonstranten een onzichtbare en bovendien gevaarlijke locatie onder een brug aangewezen. Pro-pieters gooiden vuurwerk en rookbommen. Toen demonstranten zichzelf weerden tegen fysieke aanvallen, heeft de politie juist hen in elkaar geslagen. In Tilburg is de demonstratie ter plaatse afgelast, toen bleek dat de burgemeester de groep onder valse voorwendselen had afgescheept met een niet hoorbare of zichtbare locatie, ver van de intocht.

Extreemrechtse hooligans op een ‘kinderfeestje’

Het dieptepunt vond plaats in Eindhoven. Een groep van ongeveer twintig vreedzame demonstranten werd onthaald met racistische en seksistische leuzen en moest vervolgens vluchten voor een grote, agressieve groep van extreemrechtse hooligans. Het contrast tussen de vreedzame KOZP-demonstranten en pro-pieters kon niet groter zijn: borden met ‘feest voor alle kinderen’ werden beantwoord met spreekkoren als ‘daar moet een piemel in’, ‘bolletjesslikkers’ en ‘hoer van de zwarten’. Onder toeziend oog van de politie werd een zwarte vrouw ingesloten door meerdere hooligans en de vreedzame demonstranten werden bekogeld met eieren, bier en bananen. Platform Vice legde de verontrustende gebeurtenissen op camera vast.

Geen ‘aso’s’ maar racisme

Amnesty International deed een oproep aan premier Rutte om zich uit te spreken tegen het geweld, maar in plaats daarvan keurde hij demonstraties voor een inclusieve Sinterklaasviering tijdens de intochten af. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stelde zelfs dat  demonstraties tijdens de Sinterklaasintochten verboden dienden te worden. Op deze manier legitimeerden de premier en de politiek, eigenrichting door burgers. Dat protest van KOZP door lokale  autoriteiten wel degelijk gefaciliteerd kon worden, werd aangetoont door de demonstraties voor een inclusieve viering in Amstelveen en Groningen.

Selfcare en reflecteren

Op vrijdag 14 december organiseerden de organisaties achter KOZP, The Black Archives / New Urban Collective en Nederland Wordt Beter, een avond om op de ontwikkelingen te reflecteren en vooruit te kijken. Omdat het voor velen (emotioneel) intense weken geweest waren was er een moment om het te hebben over ‘self care’, hoe je toch in balans kan blijven onder deze omstandigheden. Iets dat tot dan toe te weinig over ging. Sprekers waren o.a. Marvin Hokstam (AfroMagazine.nl), Aminata Cairo (Haagse Hogeschool), Glenn Helberg (psychiater) en leden van KOZP. Het waren heftige dagen geweest waarin veel mensen met traumatische, emotionele uitspraken en gebeurtenissen zijn geconfronteerd.

2019
28 JUNI 2019

Positieve besluit Bezwarencommissie en College van Den Helder over inperking demonstratierecht KOZP

Een bus met actievoerders van KOZP werd in 2018 tegengehouden onderweg naar de demonstratie in Den Helder. Van burgemeester Koen Schuiling mocht de demonstratie slechts doorgang vinden op een door hem aangewezen locatie.

KOZP ging in bezwaar tegen dit besluit van de burgemeester. De commissie verklaarde het bezwaar op alle punten gegrond. Burgemeester Schuiling heeft op advies van zijn bezwaarcommissie erkend dat de beperkingen die hij had opgelegd in strijd waren met het grondwettelijk recht op betoging. Door de (nu herroepen) beperkingen hebben uiteindelijk maar vier demonstranten in Den Helder betoogd tijdens de intocht van Sinterklaas. Andere betogers waren aan de stadsgrens tegengehouden door de politie, op last van de burgemeester.

Er was geen aantoonbare reden om te vrezen voor ordeverstoringen van de zijde van KOZP. Daarom mocht de burgemeester niet op het allerlaatste moment de betoging verplaatsen naar een (bovendien geheime) locatie. Ook mocht hij niet vereisen dat KOZP zelf professionele beveiligers zou meebrengen. Het handhaven van de openbare orde is immers een taak van de burgemeester. Het gebruik van een megafoon mocht, tenslotte, ook niet worden verboden.

KOZP woordvoerder Mitchell Esajas: “Ik hoop dat de beslissing van burgemeester Schuiling een voorbeeld zal zijn voor andere burgemeesters. Veel te vaak worden demonstraties tegen Zwarte Piet ongrondwettelijk beperkt of zelfs verboden”.

8 NOVEMBER 2019

Ongekend geweld bij het KOZP congres.

Op vrijdagavond 8 november 2019 vond er een aanval plaats op het Landelijke KOZP-Congres. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) ziet de aanval op het Landelijke KOZP-Congres vrijdagavond, gezien de motieven van de daders als een daad van terreur. Die avond bestormde een groep geradicaliseerde voorstanders van zwarte piet met geweld een vreedzame vergadering. Op social media hadden de Haagse ondernemer John van Zweden en Pegida Nederland mensen opgeroepen om de vergadering van KOZP te verstoren. Er werd gegooid met vuurwerk en diverse auto’s, waaronder de auto van een van de initiatiefnemers van KOZP, Mitchell Esajas werden vernield. Daarnaast werd er een poging tot brandstichting gedaan en hevige schade aangericht aan het voormalige schoolgebouw waar de bijeenkomst plaatsvond. De bezoekers van het congres zijn ongedeerd gebleven maar een aantal van hen is wel getraumatiseerd door de aanval. Jaren na de aanval ondervinden de slachtoffers hier nog steeds de gevolgen van.

De daad van terreur was geen incident maar past in een patroon van de radicalisering van voorstanders van zwarte piet. Rechts-extremistische groeperingen en voetbalhooligans voelden steeds meer de vrijheid om geweld te gebruiken om de rechten van KOZP-demonstranten te schenden.

KOZP heeft naar aanleiding van de aanslag de autoriteiten zoals de premier, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het NCTV en burgemeesters opgeroepen om maatregelen te treffen om fundamentele rechten van demonstranten tegen zwarte piet bij de Sinterklaasintochten te beschermen. De weigering van burgemeesters, Kamerleden, ministers en de minister president om het geweld en de schending van grondrechten ondubbelzinnig te veroordelen is een vrijbrief voor extremisten om steeds gewelddadiger op te treden. Tevens werd later door het Openbaar Ministerie (OM) besloten om de zaak te seponeren tegen vijf mensen die worden verdacht van de aanval op het congres. Volgens het OM was er te weinig bewijs gevonden dat de verdachten een bijdrage geleverd hadden aan het gepleegde geweld. Voor KOZP staat vast dat de politie en het OM de zaak niet serieus heeft genomen en de daders ermee weg liet komen.

2020
1 JUNI 2020-25 JULI 2020

Black Lives Matter-protesten

Op 1 juni 2020 vond in Amsterdam de grootste demonstratie tegen anti-zwart racisme in de Nederlandse geschiedenis plaats. Aanleiding was de dood van de Zwarte Amerikaan George Floyd die op brute wijze door een witte agent werd vermoord in de Verenigde Staten. Kort hierop kwam de Black Lives Matter beweging in de Verenigde Staten in opstand tegen structureel politiegeweld en institutioneel racisme. De anti-zwart-racisme beweging in Nederland voelde zich verbonden met de Zwarte Amerikanen en organiseerde vanaf 1 juni tot 25 juli 2020 protesten die enerzijds in solidariteit waren met de BLM-beweging en anderzijds Nederland confronteerde met haar eigen institutioneel racisme. De demonstratie op 1 juni 2020 werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet en trok meer dan 15.000 mensen. In de daarop volgende dagen en weken gingen er meer dan 50.000 mensen de straat op tijdens massale demonstraties door heel Nederland, waaronder in Rotterdam, Dordrecht, Tilburg, Breda, Eindhoven, Heerlen, Groningen, Utrecht, Deventer en in de Bijlmer (de tweede grootste demonstratie met ruim 11.000 mensen). Stichting Nederland Wordt Beter faciliteerde en ondersteunde meer dan tweederde van de zogeheten BLM-protesten in Nederland.

Door de massale protesten kon Nederland, en met name de politiek in Nederland, er niet meer omheen dat ook Nederland een racisme probleem heeft. Premier mark Rutte, die zich jarenlang meer bekommerde om zijn electorale achterban en witte emoties dan om Zwarte mensen die racisme ondervonden, gaf uiteindelijk toe dat zwarte piet kwetsend was voor Zwarte Nederlanders en dat Nederland last heeft van ‘systemisch-racisme’. Kort hierop nodigde hij, onder wijdverspreide kritiek, een willekeurige groep zwarte-mensen uit voor een gesprek over institutioneel racisme. Na de aanhoudende kritiek vanuit de beweging nodigde hij KOZP uit voor een gesprek. KOZP wilde echter eerst de Zwarte gemeenschappen in Nederland spreken om gezamenlijke eisen op te stellen om mee te nemen in het gesprek. Mensenrechtenactivist Jerry Afriyie stelde: “als de Zwarte gemeenschap ruim 400 jaar moet wachten op een gesprek, het kabinet een paar maanden kon wachten.” De eisen die opgehaald werden in het land diende als basis voor het Zwart Manifest dat 9 maanden na de 1 juni 2021 demonstratie verscheen.

VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020

Rechter geeft KOZP gelijk: demonstratie Dokkum mocht niet verboden worden

Reactie KOZP: ‘Juist op de dag waarop racisme tot nationaal feest verheven wordt, is KOZP – wederom – het demonstratierecht ontnomen’

In februari 2020 deed de rechtbank Noord-Nederland uitspraak over het verbieden van de KOZP-demonstratie in 2017 in Dokkum. De rechter oordeelde dat de demonstratie niet verboden had mogen worden, zonder naar andere mogelijkheden te zoeken om de demonstratie op een andere wijze doorgang te laten vinden. De burgemeester had onvoldoende gemotiveerd waarom niet met een minder ingrijpend middel dan een verbod kon worden volstaan.

In 2017 was KOZP met drie bussen onderweg naar de demonstratie voor een inclusief Sinterklaasfeest, tijdens de nationale intocht in Dokkum, toen de snelweg op de A7 bij Joure werd geblokkeerd door een grote groep agressieve propieten. Door de blokkade van de propieten en het politieoptreden dat erop volgde, liepen de bussen met vreedzame demonstranten ernstige vertraging op. Burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel greep deze vertraging aan om de demonstratie geheel te verbieden. Ook demonstranten die op eigen gelegenheid naar Dokkum waren gekomen en op tijd aanwezig waren, werden door de politie verwijderd.

KOZP is tevreden dat de rechtbank erkent dat het verbod onterecht was, en dat daarmee – helaas eens te meer – het recht op demonstratie van KOZP geschonden is. Jerry Afriyie: “Het is een bedroevend patroon dat de ene na de andere vreedzame demonstratie van KOZP ingeperkt of verboden wordt. Het is de zoveelste keer dat later door de rechtbank is besloten dat zo’n verbod onterecht was. Helaas komen die besluiten als mosterd na de maaltijd: de kans op demonstreren is dan al voorbij. Voor KOZP is het demonstreren op de dag van de nationale intocht, de dag waarop racisme tot nationaal feest verheven wordt, het belangrijkste. En juist op die dag wordt ons telkens dat recht en de vrijheid om te demonstreren ontnomen.”

31 OKTOBER 2020

Uitspraak in de zaak Blokkade KOZP demonstratie A6 en A7 Kick Out Zwarte Piet teleurgesteld over strafvermindering, tevreden met veroordeling

Op 31 oktober heeft het Hof uitspraak gedaan in de zaak rondom de blokkade van de A7 door de zogenoemde ‘Blokkeerfriezen’. In het hoger beroep zijn Jenny Douwes en 15 Friezen veroordeeld voor van (1) het medeplegen van het opzettelijk versperren van de A7, terwijl daarvan gevaar voor de verkeersveiligheid te duchten is, (2) het medeplegen van door bedreiging met geweld een geoorloofde betoging verhinderen en (3) het medeplegen van dwang op de A7.

Het hof oordeelde: “Zij hebben vervolgens het recht in eigen hand genomen en voor eigen rechter gespeeld. Het op een dergelijke manier ondermijnen van een beslissing van het bestuur en het anderen de mogelijkheid ontnemen om te demonstreren, is zeer ernstig en ontoelaatbaar. Juist impopulaire meningen die indruisen tegen de (lokaal) heersende opvattingen en die mogelijk op verzet kunnen rekenen, moeten in een democratische samenleving door een demonstratie geuit kunnen worden.”

KOZP kan zich vinden in dit oordeel. Het is een goed signaal dat de verdachten niet zijn vrijgesproken en dat ze in hoger beroep ook zijn veroordeeld voor het met geweld of bedreiging verhinderen van een betoging. Ook is het een goed signaal dat de aanstichter Jenny Douwes in hoger beroep is veroordeeld als medepleger van de A7 blokkade.

De blokkade van de snelweg was een grove schending van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en betoging. Het heeft een grote impact gehad op betrokken demonstranten van KOZP. Daarom zijn we teleurgesteld in de strafvermindering voor de Friezen die in hoger beroep zijn gegaan. Het hof geeft hiermee niet het signaal af dat het spelen voor eigen rechter ‘ernstig en ontoelaatbaar is’.

2021
25 MAART 2021

Zwart Manifest

Op donderdag 25 maart 2021 werd het Zwart Manifest in Amsterdam gelanceerd. De input voor het Zwart Manifest is verzameld op bijeenkomsten in het hele land en via een online formulier. Bijdragen werden geleverd door verschillende Zwarte gemeenschappen en/of vertegenwoordigers, Zwarte organisaties, instellingen en Zwarte deskundigen, online-enquêtes en focusgroepen. Naar voren kwamen twaalf domeinen waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden. Elk domein formuleert actiepunten en aanbevelingen voor politici, beleidsmakers, beleidsmedewerkers en eindverantwoordelijken van organisaties die een rol vervullen binnen het domein. Daarnaast vormen drie pijlers het fundament van dit manifest: 1) Dekolonisatie, 2) Representatie en 3) Gelijkwaardigheid. Het uiteindelijke doel is: gelijke kansen voor Zwarte mensen om deel te nemen in alle maatschappelijke sectoren. Positieverbetering op sociaal cultureel en -economisch niveau van Zwarte mensen is een vereiste.

De publiekelijke, maatschappelijke en politieke interesse in de eisen van de beweging en de volwassenwording van de anti-zwart-racisme beweging in Nederland was aanleiding voor het Zwart Manifest. Door deze groei werden wij steeds vaker benaderd als politieke gesprekspartner. Om deze rol te kunnen vervullen met een groot draagvlak uit de Zwarte gemeenschappen werd het initiatief genomen door KOZP, om samen met andere partijen en individuen en op basis van de bijdragen van eerdere generaties, een vuist te maken tegen anti-zwart racisme en voor het bevorderen van Zwarte emancipatie door middel van het Zwart Manifest. Het Zwart Manifest is tot stand gekomen om enerzijds eindverantwoordelijken een concreet actieplan te bieden en anderzijds om Zwarte mensen en betrokkenen handvatten te geven om punten te agenderen en monitoren. 

Meer informatie is te vinden op: www.zwartmanifest.nl