Wit Aan Zet is een initiatief gericht op bewustwording en het tegengaan van wit privilege en witte superioriteit in Nederland.

Wit Aan Zet zet zich sinds 2017 in tegen racisme, discriminatie en kansenongelijkheid in het onderwijs. Wit Aan Zet is een initiatief van Sunny Bergman & Jerry Afriyie en werd opgericht naar aanleiding van de documentaire 'Wit is ook een kleur'. Wil je meer informatie over gastlessen en workshops, een bijdrage leveren of heb je andere vragen, neem contact met ons op via het antwoordformulier. Dit initiatief wordt ondersteund door Stichting Nederland Wordt Beter en Pakhuis de Zwijger.

Witaanzet Hero Image

Onze missie en visie
Witte privileges aan de kaak stellen

Missie

‘Wit Aan Zet’ is een platform gericht op het agenderen en tegengaan van verschillende vormen van kansenongelijkheid en discriminatie in de samenleving.

Visie

Witte mensen en organisaties mobiliseren en medeverantwoordelijk maken voor structurele oplossingen voor kansenongelijkheid en discriminatie in de samenleving.

Onze Strategie
Het ontwikkelen van oplossingen en handelingsperspectief.

Het (mede)organiseren van publieke avonden om kennis en kunde te delen.

Het verzamelen van concrete handreikingen middels het faciliteren van werkgroepen.

Het ontwikkelen van inzichtelijke manifesten gericht op sociale gelijkheid.

Het monitoren van toezeggingen na ondertekening van een manifest.

Manifest

Het ‘Manifest – Kansengelijkheid in het Basis- en Middelbaar Onderwijs’ van Wit Aan Zet werd door de meerheid van de Amsterdamse raad en het voltallig College B&W omarmt in 2018. Er wordt jaarlijks terugkoppeling gegeven tijdens een openbaar evenement.