Skip links

Wit Aan Zet

Veel witte mensen zijn zich niet bewust van de privileges die zij genieten omwille van hun huidskleur. Op welke manier kleurt 'wit zijn' hun denken? Op zoek naar antwoorden ontleedde Sunny Bergman in de documentaire 'Wit is ook een kleur' de moraal van witte mensen. Naar aanleiding van de documentaire kreeg Sunny enorm veel berichten van witte mensen met de vraag: ‘Wat kan ik doen?’ Daarop ontwikkelde zij samen met Jerry Afriyie het platform ‘Wit aan zet’.

Het doel van het platform is concrete handreikingen te verzamelen die de ongelijkheid als gevolg van witte superioriteit doorbreken. Met ‘Wit aan zet’ wordt gezocht naar oplossingen voor de heersende ongelijkheid, die zich bijvoorbeeld uit in racistische ‘grapjes’ in de dagelijkse omgang, uitsluiting op de werkvloer, discriminatie in het onderwijs en het bijbrengen van superioriteitsdenken in de opvoeding.

Wit Aan Zet zet zich al sinds 2017 in tegen racisme, discriminatie en kansenongelijkheid in het onderwijs. Meer informatie over de projecten en de manier waarop je je kunt aansluiten vind je HIER. Het Wit Aan Zet-manifest ‘Manifest – Kansengelijkheid in het Basis- en Middelbaar Onderwijs’ werd door de meerheid van de Amsterdamse raad en het voltallig College B&W omarmt. Er wordt dor hen jaarlijks terugkoppeling gegeven tijdens een openbaar evenement. Het initiatief Wit Aan Zet wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Nederland Wordt Beter en Pakhuis de Zwijger.