Skip links
Wat gebeurde er in Staphorst? Hoe KOZP geframed wordt door media

Wat gebeurde er in Staphorst? Hoe KOZP geframed wordt door media

Bij elke demonstratie van KOZP is het een terugkerend probleem: framing in de media. KOZP protesteert sinds jaar en dag vreedzaam, maar het wordt tegenstanders van verandering door media soms makkelijk gemaakt te denken dat dat niet zo is. Waar na afloop van een demonstratie (of poging daartoe) vaak wél gekeken wordt naar misdragingen van relschoppers, de rol van autoriteiten, burgemeester en politie en de schade die door geweldplegers wordt aangericht, blijft de rol van de media vaak onderbelicht. Terwijl media juist een niet te onderschatten rol spelen in beeldvorming. 

Tijdens de poging tot demonstratie van afgelopen zaterdag in Staphorst, 19 november 2022, waren er wederom veel voorbeelden van misleidende, incomplete of anderszins niet kloppende berichtgeving.

We maken een rondje langs de koppen van grote media afgelopen weekend om te kijken hoe verslag werd gedaan van de gebeurtenissen. Verschillende dingen vallen op:

  • Er worden woorden en uitdrukkingen gebruikt die verdoezelen of verzachten wat er is gebeurd, bijvoorbeeld: ‘onrust’ (KOZP werd aangevallen en bekogeld met vuurwerk, banden werden lek gestoken), ‘grimmige sfeer’ (nogmaals: er waren aanvallen van racisten tegen KOZP, met brandstof, eieren en vuurwerk) of ‘tegendemonstranten’ (er waren geen tegendemonstranten, er was een racistische en agressieve menigte die met geen enkel ander doel kwam dan KOZP tegenhouden);
  • Er worden formuleringen gebruikt waarbij het onduidelijk of zelfs misleidend is wie de agressor is, bijvoorbeeld: ‘confrontaties’ (KOZP deed niets anders dan in auto’s naar het aangewezen demonstratievak rijden, toen ze werden aangevallen) of de opsomming van ‘geweld’, ‘bedreiging, vernieling en diefstal’ zonder dat vermeld wordt wíé er gewelddadig zijn, bedreigen, vernielen en stelen;
  • Er wordt niet duidelijk gemaakt waarom of tegen wie politie en ME zijn ingezet, bijvoorbeeld: ‘Rust teruggekeerd na inzet ME’ (maar waarom en tegen wie moest de ME ingezet worden?), ‘Politie grijpt in’ (maar waarom en tegen wie grijpt de politie in?’).

Media framing

Dergelijke formuleringen en framing zijn levensgevaarlijk: tegenstanders van verandering voelen zich meer en meer gesteund in het gebruik van geweld. We roepen media op te beseffen wat hun berichtgeving, en dan vooral de koppen, kunnen aanrichten en duidelijkheid te geven.

Goed voorbeeld

De regionale krant De Stentor doorzag de situatie het snelste en kopte: ‘Staphorst verhindert met geweld Zwarte Piet-protest’. Wil je het verslag van de demonstratie van KOZP lezen? Klik dan hier.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur een mail naar kozwartepiet@gmail.com.