Skip links

PERSBERICHT + STATEMENT | KOZP en Extinction Rebellion houden sit-in in gemeentehuis Venlo 

PERSBERICHT |
Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Extinction Rebellion houden sit-in in gemeentehuis Venlo 

“We willen zwarte piet weg uit de hele gemeente Venlo”

15 november 2023, gemeente Venlo

Op dit moment voeren Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Extinction Rebellion (XR) actie in de gemeente Venlo. Vanaf 18:30 uur vindt er een vreedzame sit-in plaats in het gemeentehuis Venlo om lokale volksvertegenwoordigers op te roepen tot actie tegen anti-Zwart racisme en tegen de aanwezigheid van zwarte piet tijdens de Sinterklaasvieringen in de hele gemeente Venlo. Er vinden vanavond verschillende commissievergaderingen plaats in het gemeentehuis. Het gehele statement is hieronder te lezen. 

Zwarte piet in Arcen, Velden en Belfeld
In 2021 heeft de stad Venlo haar intocht aangepast naar een inclusieve Sinterklaasintocht voor alle kinderen en betrokkenen in Venlo. Deze vooruitgang is te danken aan Venlo Kan Het, een lokale afdeling van KOZP, diverse actieve inwoners en de moedige stappen van het intochtcomité. Met de aankondiging van Stichting Kinderfeesten Venlo zien wij een inclusief Sinterklaasfeest in Venlo en Blerick. Echter heeft de gemeente verzaakt om deze positieve veranderingen door te zetten in de gehele gemeente. 

Diverse inwoners uit de gemeente Venlo hebben hiervoor aandacht gevraagd bij KOZP. Uit onderzoek door KOZP blijkt inderdaad dat nog gebruik wordt gemaakt van zwarte piet of roetveegpieten die niet te onderscheiden zijn van zwarte piet. Dit is onder andere het geval in Arcen, Velden en Belfeld in de gemeente Venlo. KOZP demonstreert ook tegen grijze piet, bruine piet of andere vormen van zwarte piet met minimale veranderingen. De Zwarte gemeenschap die geconfronteerd wordt met deze racistische karikatuur wil serieus genomen worden. Wij vragen van intocht comités en gemeenten om volledig afstand te nemen van zwarte piet. 

De gemeente is verantwoordelijk
Vanaf aankomend weekend vinden op verschillende plaatsen in de gemeente Venlo de jaarlijkse Sinterklaasintochten plaats. Dagen die feestelijk zouden moeten zijn en veilig voor alle kinderen, maar dat op veel plaatsen in de gemeente Venlo nog niet zo is. Wij houden de gemeente (burgemeester en de raad) verantwoordelijk om erop toe te zien dat in de gehele gemeente afstand wordt gedaan van zwarte piet en een inclusief sinterklaasfeest kan worden gevierd. 

Samenwerking met Extinction Rebellion
De samenwerking tussen KOZP en XR is een logische stap op basis van gedeelde doelstellingen en als vervolg op eerdere samenwerkingen. Klimaatverandering kun je niet bestrijden zonder racisme en de doorwerking van het koloniale verleden aan te pakken. Zwarte mensen lijden buitenproportioneel onder de gevolgen van klimaatverandering, door de doorwerking van het koloniale- en slavernijverleden. 

“De klimaat- en ecologische crisis wordt veroorzaakt door eeuwen van kolonialisme, kapitalisme en andere vormen van onrecht. Extinction Rebellion is een beweging die zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid. Dit betekent een eerlijke en rechtvaardige planeet voor al haar bewoners. Daarin is geen plek voor racisme zoals zwarte piet.” Aldus Ezra Özen, woordvoerder van Extinction Rebellion. “Het is in dit herdenkingsjaar van onze gedeelde slavernijgeschiedenis nog belangrijker dat we als klimaatbeweging onze solidariteit laten zien met de anti-racismebeweging. Daarom zitten wij vandaag burgerlijk ongehoorzaam naast KOZP in de raadszaal.”

Herdenkingsjaar Slavernijverleden
De Nederlandse regering heeft 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij volledig afschafte. Voorafgaand aan het herdenkingsjaar hebben de regering en de koning excuses aangeboden voor deze misdaad tegen de menselijkheid. Excuses zijn echter betekenisloos zolang we niets doen aan de dagelijkse stereotyperingen van Zwarte Nederlanders en het wijdverspreide anti-zwart racisme in de samenleving – directe gevolgen van het slavernijverleden. Het is pijnlijk dat in dit herdenkingsjaar nog steeds gedemonstreerd moet worden tegen zwarte piet. KOZP eist dan ook dat zwarte piet wordt afgeschaft, juist tijdens dit herdenkingsjaar.

STATEMENT KOZP
KOZP en Extinction Rebellion houden sit-in in gemeentehuis Venlo 

Beste volksvertegenwoordigers,

In de strijd tegen zwarte piet en anti-zwart racisme missen we jullie als bondgenoot. Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Wij staan vandaag hier omdat de realiteit anders is. Het is onaanvaardbaar en onhoudbaar dat in onze samenleving ongelijkheid en onrechtvaardigheid op basis van huidskleur aan de orde van de dag is. Met onze aanwezigheid vandaag verzetten we ons tegen dit koloniale gedachtegoed en handelingen. 

We doen een dringend beroep op uw gemeente om te breken met de racistische karikatuur zwarte piet en de ongelijke behandeling van Zwarte Nederlanders: de voedingsbodem voor anti-zwart racisme. Uw oorverdovende stilte en afwezigheid wanneer Zwarte mensen slachtoffer worden van racisme brengt ons vandaag hier. De tijd om te handelen is nu.

Er zijn inwoners in de gemeente Venlo die bij Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aan de bel hebben getrokken. Bewoners die zeggen: “Ik woon hier graag, maar de novemberdagen..”, gevolgd door een stilte. Die hier graag werken, maar verwijzen naar de alledaagse racistische opmerkingen en aanvallen. Vandaag had een inwoner van de gemeente Venlo dit statement willen voordragen, maar vanwege angst voor afkeurende blikken en ernstiger represailles, ben ik nu degene die het statement voordraagt. Erger nog dan inwoners die zich schuldig maken aan anti-zwart racisme, is een lokale overheid die vasthoudt aan racisme terwijl in de rest van het land steeds meer ingezien wordt  dat we racisme met wortel en tak moeten uitroeien. Terwijl een groot deel van het land zich inzet om racisme tegen te gaan, houdt u vast aan oud gedachtegoed. De tijd is gekomen dat u als lokale overheid racismebestrijding niet langer overlaat aan ‘de samenleving’ of uitsluitend onderwerp van ‘dialoog’ maakt, maar uw volledige verantwoordelijkheid neemt. 

Generaties lang wordt al een vuist gemaakt tegen anti-zwart racisme en zet men zich in voor het bevorderen van Zwarte emancipatie. We denken aan Tula, die op Curaçao zijn mensen hoop gaf toen hij de strijd aanging tegen de slavenhouders. Wij denken aan Boni en anderen die eindeloos verzet pleegden in Suriname tegen de slavernij. We denken aan de vele onzichtbare anderen, met name Zwarte vrouwen, die na de afschaffing van slavernij 150 jaar geleden, nog steeds moeten vechten voor kansengelijkheid en tegen ontmenslijking. We denken aan de Zwarte mensen in het Caribische gebied die gebroken zijn door de gevolgen van kapitalisme, witte suprematie en klimaatverandering. 

We denken aan de ouders die gebruikmaken van hun protestrecht zodat hun kinderen niet opgroeien in een land en omgeving waar ze wijs wordt gemaakt dat hun huidskleur ze inferieur maakt, dat ze niet slim genoeg zijn en dat ze tweederangsburger zijn. Decennialang zijn mensen de straten opgegaan, zijn petities geschreven en is een dringend beroep gedaan op u om niet selectief te shoppen in Artikel 1 van de grondwet. Al ruim dertien jaar voeren Zwarte activisten, onder leiding van Stichting Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet, vreedzaam actie tegen zwarte piet en anti-zwart racisme, met gevaar voor eigen leven. 

Ondanks al deze inspanningen kijkt uw gemeente weg en blijven concrete stappen tegen anti-zwart racisme uit bij de gemeente, de politie en binnen de gemeenschap van de gemeente Venlo. Te veel mensen in uw gemeente kennen, mede door deze nalatigheid, het koloniale verhaal van Nederland niet en reageren vaak racistisch en gewelddadig op nazaten die strijden voor erkenning en herstelbetaling. Veel inwoners zijn zich er niet van bewust dat we op 1 juli tijdens Keti Koti stilstaan bij een gedeelde Nederlandse geschiedenis. Het slavernijverleden is een gezamenlijk verleden dat we ons allemaal moeten aantrekken, vooral u, het politieke bestuur. U allen hier heeft bij uitstek de verantwoordelijkheid, om de doorwerking van de Nederlandse slavernij te bestrijden, als volksvertegenwoordigers.

Geen Zwarte Piet Tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden
De Nederlandse overheid heeft 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens het herdenkingsjaar staan we stil bij onze gezamenlijke geschiedenis en de doorwerking en impact hiervan op een groot deel van de samenleving:  de nazaten van tot slaafgemaakten. De Nederlandse regering en de koning hebben excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Wat gaat u doen? Vandaag onderbreken wij samen met Extinction Rebellion Solidariteit deze vergadering om u te wijzen op uw verantwoordelijkheid tijdens dit herdenkingsjaar, maar zeker ook daarna. 

Wij roepen u op tot de volgende noodzakelijke acties, zodat Zwarte Nederlanders in uw gemeente, wonend en/of werkend, zich veilig en beschermd voelen:

  • Het uitbannen van zwarte piet: zorg ervoor dat alle openbare intochten in uw gemeente zwarte piet-vrij zijn, zoals inmiddels op vele plekken in het land; 
  • Erkennen: erken en herken anti-Zwart racisme als specifieke vorm van discriminatie om er effectief beleid tegen te maken; 
  • Aanpak anti-Zwart racisme: ontwikkel beleid (met interventies en preventies) tegen anti-Zwart racisme en de doorwerking van het slavernijverleden. Doe dit in overleg en samenwerking met de Zwarte gemeenschap in de gemeente Venlo en lokale en/of nationale belangengroepen. 

Ondertekend:
Kick Out zwarte Piet

Ondersteund door:
Extinction Rebellion Solidariteit