Skip links

STATEMENT: KOZP uitgenodigd voor gesprek met Rutte, wil eerst in overleg met groeiende anti-racisme beweging

STATEMENT KICK OUT ZWARTE PIET, 29 JUNI 2020

KOZP heeft een uitnodiging ontvangen van Mark Rutte om in gesprek te treden, maar gaat eerst in gesprek met de groeiende anti-racisme beweging.

Sinds 1 juni 2020 zijn er meer dan 50.000 mensen de straat op gegaan om tijdens Black Lives Matter NL-protesten solidariteit te tonen met slachtoffers van racistisch politiegeweld en anti-zwart racisme in Nederland en in de VS. KOZP is bij meerdere protesten in Nederland betrokken geweest en maakt onderdeel uit van ‘Black Lives Matter Nederland’, een groeiende coalitie van diverse actiegroepen, partijen en individuen die gezamenlijk de strijd aangaan tegen institutioneel racisme en in het bijzonder tegen anti-zwart racisme. Als gevolg van het aanhoudende protest lijkt er eindelijk beweging te komen in de politiek en in andere delen van de samenleving. KOZP is na aanhoudende druk door (verschillende partijen in) de samenleving uitgenodigd voor een gesprek met de premier, zeven maanden na het publiceren van een open brief, waarin premier Rutte al op 22 november 2019 werd opgeroepen om het gesprek met KOZP aan te gaan. KOZP wil voorafgaand aan het gesprek met premier Rutte in gesprek met de groeiende beweging tegen anti-zwart en institutioneel racisme. In het kader van transparantie delen wij deze verklaring met onze achterban.

Het persmoment van Rutte
Op 25 juni jl. heeft premier Rutte een verkennend gesprek gevoerd met een vijftal individuen in het Catshuis over de Black Lives Matter-protesten en racisme in Nederland. Hierbij waren geen vertegenwoordigers van KOZP of de Black Lives Matter NL-coalitie aanwezig. Zoals verwacht zijn uit dit gesprek geen concrete resultaten voortgekomen, behalve dat de heer Rutte KOZP en Black Lives Matter NL heeft uitgenodigd voor een vervolggesprek. Het is zorgelijk dat tijdens het gesprek bleek dat basiskennis over het feit dat racisme niet slechts over persoonlijke ervaringen en emoties gaat, maar over over institutionele problemen die derhalve een systematische beleidsaanpak nodig hebben, bij premier Rutte ontbrak. Het is teleurstellend dat de premier zich niet ingelezen leek te hebben of zich had laten informeren over institutioneel racisme, alvorens dit verkennende gesprek te voeren. Er zijn talloze onderzoeksrapporten van o.a. het SCP, ECRI en diverse wetenschappers die aantonen dat racisme een institutioneel probleem is dat voorbij gaat aan emotie en persoonlijke ervaringen.

Uitnodigingen ontvangen
KOZP heeft een een formele uitnodiging ontvangen om het gesprek aan te gaan met premier Rutte. Wij vinden het een positief signaal dat premier Rutte nu wel bereid is om het gesprek te voeren over het uitbannen van institutioneel racisme in Nederland. Ook heeft KOZP uitnodigingen ontvangen om op gemeentelijk niveau in Amsterdam en Rotterdam in gesprek te gaan met burgemeesters, wethouders en beleidsmakers. Op 1 juli 2020 zal er bovendien een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer met betrekking tot institutioneel racisme in Nederland. Voorafgaand aan het debat is KOZP uitgenodigd om met kamerleden van Groenlinks, PvdA, D66, DENK en ChristenUnie van gedachten te wisselen over institutioneel racisme. Deze uitnodigingen lijken erop te wijzen dat er, na het uitoefenen van druk door middel van jarenlange protesten, open brieven en debatten, eindelijk een beweging komt op politiek niveau. KOZP zal ingaan op de uitnodigingen van de gemeenten in Amsterdam en Rotterdam en de Kamerleden van genoemde partijen.

Het is vaker voorgekomen dat premier Rutte het gesprek aanging met vertegenwoordigers van actiegroepen, zonder dat dit tot concrete resultaten leidde. Wanneer wij het gesprek met de premier aangaan, willen wij ervoor zorgen dat het een serieus gesprek wordt dat voorbij gaat aan anekdotische ervaringsverhalen over discriminatie en racisme. Wij willen een gesprek waarin er afspraken kunnen worden gemaakt die bijdragen aan een beleids- en actieplan voor de lange termijn om anti-zwart en institutioneel racisme grondig te bestrijden en te werken aan een samenleving waarin alle mensen gelijkwaardig worden behandeld.

Eerst manifest, dan overleg met premier Rutte
KOZP is samen met andere partijen bezig met de opzet van een manifest ter bestrijding van institutioneel racisme en ter bevordering van de zwarte emancipatie in Nederland. Met het oog op de verkiezingen van maart 2021 verwachten wij dat politieke partijen de eisen vanuit de zwarte gemeenschappen in Nederland serieus zullen nemen en in hun verkiezingsprogramma’s zullen opnemen.

De beweging tegen racisme is inmiddels uitgegroeid tot een brede volksbeweging met een achterban verspreid over het hele land. Wij zien het als onze plicht om op grond van openheid en transparantie onze achterban te betrekken bij de invulling van de vervolgstappen. Dit dwingt ons om manifest op te stellen dat breed wordt gedragen door onze achterban en zo veel mogelijk mensen in de samenleving. Om onze achterban de kans te geven hieraan een bijdrage te leveren, hebben wij de premier geïnformeerd dat wij na het zomerreces in de gelegenheid zijn om in gesprek te treden. 

1 juli: Q&A met KOZP & Agenda
Wij geloven in de kracht van vreedzaam protest. Het aangekondigde protest op 1 juli 2020  – Keti Koti – op het Malieveld in Den Haag om onze emancipatie op te eisen, zal niet doorgaan vanwege de genoemde recente ontwikkelingen. In plaats daarvan organiseren wij op deze bijzondere dag een online programma waarin wij onderstaande agenda zullen toelichten, zullen terugblikken op de voortdurende strijd en tijdens een Q&A vragen zullen beantwoorden. Meer informatie over het event is hier te vinden: 1 juli: United we stand – In gesprek met Kick Out Zwarte Piet.

Zolang er geen concrete doelstellingen en een actieplan worden geformuleerd om racisme uit te bannen uit de Nederlandse samenleving, gaat de strijd tegen institutioneel racisme onverminderd door. Wij hebben inmiddels verschillende protesten aangekondigd in november 2020, tijdens diverse lokale Sinterklaasintochten waar zwarte piet nog steeds wordt gehandhaafd.

Voorlopige agenda: 
Juli – Augustus: townhall meetings (digitaal en/of fysiek) met achterban;
September: presentatie concept manifest;
Oktober – november: acties tegen zwarte piet, anti-zwart en institutioneel racisme #2020zwartepietvrij.

Aanmelden protesten november:
Ben je solidair en wil je jouw stem laten horen voor een écht kinderfeest in november en december 2020? Meld je dan aan via het aanmeldformulier en wij nemen spoedig contact met je op: https://forms.gle/Egj5yBhTyJ4GdRWG8.

Meer informatie e/o verzoeken: kozwartepiet@gmail.com

#KOZP
#BlackLivesMatterNL
#BlackLivesMatter