Skip links

Verkiezingen: stem voor een inclusieve samenleving!

Verkiezingen: stem voor een inclusieve samenleving!

Vanaf vandaag kun je uit maar liefst 37 partijen en 1579 kandidaten kiezen om jou de komende vier jaar in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. Naast stemwijzersstemcheckers en social-media-accounts als @afronlstemt kun je je natuurlijk ook verdiepen in de verkiezingsprogramma’s om een geïnformeerde keuze te maken. Geen tijd (of zin) om honderden pagina’s door te spitten? Geen probleem! Op het Instagram-account van Kick Out Zwarte Piet vind je een uitgebreid overzicht, samengesteld door @evelinejuly, van wat er in de programma’s van de grotere en opkomende partijen staat met betrekking tot racisme. Wij zijn ook de verkiezingsprogramma’s ingedoken en hebben hieronder verzameld wat erin staat over de drie doelen van Nederland Wordt Beter: educatie over het koloniale en slavernijverleden, een inclusief Sinterklaasfeest en een Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Educatie over het koloniale en slavernijverleden
BIJ1: “Het curriculum op het primair en voortgezet onderwijs [gaat] aandacht besteden aan het koloniale en slavernijverleden van Nederland. Aandacht van culturele en media-instellingen voor Nederlandse koloniale geschiedenis en slavernijverleden, maar dan vanuit het perspectief van de voormalige koloniën, wordt verplicht.”

D66: “We maken extra geld vrij voor programma’s, tentoonstellingen en cultuurhistorische plekken die het verhaal van het slavernijverleden vertellen. D66 is voor de komst van een Slavernijmuseum of -instituut en stimuleert andere culturele instituten die zich richten op het zwarte erfgoed. Deze nieuwe instituten bieden ruimte om te leren van het verleden, het heden in kaart te brengen én na te denken over de toekomst.”

Denk: “Het onderwijs en de publieke ruimte moeten we dekoloniseren, door aandacht te hebben voor het koloniale verleden en het slavernijverleden van ons land. Burgerschap en antidiscriminatie worden geëxamineerde kerndoelen.”

GroenLinks: “Om bewustwording en erkenning over ons verleden te vergroten, zetten we ons in voor een waardig, inclusief nationaal slavernijmuseum. In het onderwijs komt meer aandacht voor slavernij, ons koloniale verleden, de bredere geschiedenis van racisme en ongelijkheid en de rol die de Nederlandse staat hierin speelde.”

Nida: “Onderzoek naar en begrip van elkaars verleden is nodig voor een gezamenlijke toekomst. Dit vraagt om aandacht voor de wereldwijde Nederlandse handels-, slavernij-, oorlogs- en migratiegeschiedenis, ook al doet dit pijn. De resultaten dragen we niet alleen uit middels onderwijspakketten, maar ook met culturele (informatie)voorzieningen en publieke campagnes.”

PvdA: “Er komt voor 2025 een nationaal slavernijmuseum, dat leerlingen van alle middelbare schoolklassen in Nederland minstens eenmaal bezoeken. Om vooroordelen te bestrijden organiseren instellingen als (…) NiNsee (over het slavernijverleden) gesprekken en ontmoetingen.”

Partij voor de Dieren: “Scholen besteden extra aandacht aan transatlantische slavenhandel, koloniale geschiedenis en geschiedenis van arbeidsmigratie naar Nederland. Het koloniale verleden krijgt een vaste plek in het lespakket.”

Ubuntu Connected Front: “De geschiedenis van het Nederlandse slavernijverleden en de daaraan gekoppelde praktijken worden opgenomen in het nationale onderwijscurriculum zodat de komende Nederlandse generaties geïnformeerd zijn en kunnen leren van deze misdrijven tegen de menselijkheid en de hiermee nog altijd gepaard gaande erfenissen in de vorm van institutioneel racisme en Afrofobie in de Nederlandse samenleving.”

Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype
BIJ1: “Blackfacing, zoals zwarte piet, wordt verboden in de openbare ruimte.”
 
D66: “D66 verwelkomt een snelle ontwikkeling naar een Sinterklaasfeest voor iedereen. De Rijksoverheid werkt alleen nog mee aan een modern Sinterklaasfeest.”

Denk: “Zwarte Piet als discriminerende karikatuur wettelijk verbieden in de publieke ruimte. Tevens gaat er geen subsidie of andere overheidssteun meer naar evenementen of andere omstandigheden waarbij de karikatuur Zwarte Piet aanwezig is.”

GroenLinks: “Zwarte Piet wordt bij alle publieke vieringen vervangen door een niet-racistisch alternatief.”
 
Nida: “Geen euro subsidie naar #zwartepiet. Zwarte piet ken [sic] niet: niet op school, kinderopvang, de sportvereniging of straatbeeld, gewoon niet.”
 
PvdA: “Symbolen doen ertoe. Sinterklaas is een feest voor iedereen en dus zal Piet veranderen.”

Partij voor de Dieren: “Sinterklaas wordt een leuk feest voor álle kinderen: Zwarte Piet wordt afgeschaft, en vervangen door bijvoorbeeld roetveegpieten.”

Ubuntu Connected Front: “Wat UCF met [een verbod op zwarte piet] wil bereiken is het duurzaam afrekenen met alle praktijken die hun oorsprong vinden in (raciale)ideologieën en theorieën van superioriteit van bepaalde rassen en culturen ten opzichte van anderen.”
 
Een Nationale Herdenking Slavernijverleden
BIJ1: “Keti Koti wordt een nationale feestdag. Het herdenken van het leed van de slavernij en het vieren van het einde ervan wordt onderdeel van de Nederlandse cultuur.”

D66: “D66 wil van het jaar 2023 een bijzonder gedenkjaar maken, dan is de slavernij 150 jaar ten einde. Daarnaast wil D66 dat Keti Koti een nationale feestdag wordt.”
 
Denk: “[Denk wil] Keti Koti als erkende nationale feestdag en vrije dag.”

GroenLinks: “Bevrijdingsdag op 5 mei en Keti Koti op 1 juli, waar we stilstaan bij het Nederlandse Trans-Atlantische slavernijverleden, worden nationale feestdagen. De bevrijding van Nederlands-Indië op 15 augustus wordt een nationale herdenkingsdag en 2023 wordt een gedenkjaar van 150 jaar formele afschaffing door Nederland van de Trans-Atlantische slavernij.”

Nida: “[Nida wil] Nationale erkenning van diverse feestdagen in Viering en Herdenking. Van dodenherdenking tot Keti Koti.”

PvdA: “Keti Koti, 1 juli, de afschaffing van de slavernij, wordt een nationale (vrije) feestdag.”Ubuntu Connected Front: “UCF zal zich inzetten voor 1) Een Nationaal 1 juli Herdenkingscommissie (…) 2) Nationale Vrije Dag.”

Ons advies: Stem inclusief!
Heb jij in 2020 gedemonstreerd tegen institutioneel racisme? Stem dan vandaag of morgen op een partij die dat geluid serieus neemt en zich inzet tegen discriminatie en uitsluiting. Gebruik je stem voor een inclusieve politiek! Dat is hard nodig, want op dit moment zitten er bijvoorbeeld helemaal geen Zwarte of Hindoestaanse mensen in de Tweede Kamer, is maar 31% van de Kamerleden vrouw en is maar één Kamerlid jonger dan 30 jaar. Kijk dus niet alleen wat wat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s stellen, maar ook naar de inclusiviteit van de kandidatenlijst en wat de partijen afgelopen jaren hebben laten zien.

Naast bovenstaand overzicht kun je ook hier nog informatie vinden om inclusief te stemmen:

Foto: Angel Ammar, BLM-demo Bijlmer 2020