Skip links

WEES AANWEZIG: Hoorzitting Over Het Recht Van Het Voortbestaan Van NiNsee

Hoorzitting Over Het Recht Van Het Voortbestaan Van NiNsee

 

Morgen gaan wij naar de rechtbank in Amsterdam. De hoorzitting gaat over het recht van het voortbestaan van NiNsee. NiNsee is een kenniscentrum ter bevordering van onderzoek naar en verspreiding van kennis en informatie over het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving. NiNsee is niet alleen heel belangrijk voor de nakomelingen van de slavernij, maar ook voor het Nederlandse volk.


Vorig jaar heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra en kabinet Rutte besloten om Ninsee op te heffen, alsof het een Toko is. De reden hiertoe varieert en het ligt aan wie je het vraagt. Insiders zeggen dat NiNsee is gebruikt door de regering en dat het nu overbodig is geworden. Op straat zegt men dat wanbeleid de oorzaak is. Men zou veel aan de eigen toekomst hebben gedacht en van koers zijn geraakt. Als dit het geval is, waarom wordt een instituut, dat voor de nodige verzoening tussen de verdeelde Nederlandse koninkrijken moet zorgen, daar de dupe ervan? Ik zie de regering ook niet het Koningshuis opheffen als Pieter van Vollenhoven zou sjoemelen? ABN-AMRO werd ook niet opgeheven, maar kreeg een ander bestuur.

 

Volgens de regering gaat het om onontkoombare bezuinigingen. Zo zie je maar weer, nogmaal gesproken veegt de regering de voeten met haar verantwoordelijkheid. Nederland ziet nog steeds niet het belang in om haar burgers in te lichten over de zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Gelet op de vele onzinnige discussies die ik samen met Quinsy Gario heb moeten voeren afgelopen jaar, is het besluit en het doorzettingsvermogen van de regering te droevig voor woorden. Van een 40-jarige die beweert dat Zwarte Piet door de schoorsteen komt en met alle ernst op zijn gezicht ons daarvan probeert te overtuigen, tot een professor die beweert dat Nederland niet aan slavernij mee heeft gedaan, maar enkel dienst heeft geleverd aan derden. Zo’n professor staat in de weg van vooruitgang en verdient zijn titel niet. De ironie is dat ik hem niet serieus kan nemen en tegelijkertijd het hem ook niet kwalijk kan nemen. Hij heeft er gewoon geen kaas van gegeten. En als het aan de regering ligt, komt er daar geen verandering in.

 

Als je het aan mij vraagt, hoort om te beginnen deze onrechtvaardige sluiting niet in de rechtbank thuis. Wij moeten diep in ons harten gaan kijken of we onszelf als land nog in de spiegel kunnen kijken als dit besluit doorgaat. Wij kunnen dit als voorbeeld-land niet maken en zeker niet als wij ons progressief en tolerant willen opstellen. Geschiedenis moet je een plaats geven, maar kan het ook op een waardige manier met een beetje hart? Voordat wij de geschiedenis kunnen loslaten, moeten wij onszelf het volgende afvragen: hebben wij als land en burgers genoeg kennis van de slavernij, wat zijn de maatschappelijke maatregelen die we hebben genomen om ervoor te zorgen dat zo’n gruwelijke gebeurtenis nooit meer plaats kan vinden, en als laatste, wat is de verhouding tussen de nazaten van de slavernij en de autochtone burgers? Is het positief genoeg om van gelijkheid en verzoening te spreken? Ik denk dat u aan de hand van deze vragen een aardige conclusie kunt trekken, dat NiNsee niet alleen nodig is, maar dat Nederland heel blij mag zijn met een organisatie als NiNsee, en alles moet doen om haar werk succesvol te laten zijn. NiNsee is het geweten van het land en zoals alle gewetens, doen wij er liever afstand van als wij ermee geconfronteerd worden. Maar is dat wel slim, aardige meneer Halbe Zijlstra?

 

Het komt hierop neer, sluiting van het NiNsee is sluiting van onze ogen voor één van de grootste misdaden tegen de mens. Kunnen wij echt een kenniscentrum als NiNsee missen, of wordt Nederland niet graag herinnerd aan haar verleden? Als het laatste het geval is, dan kunnen wij het niet eens over verzoening hebben. Want als de veroorzaker van een misdaad tegen de mens de toon van het proces, waarin de slachtoffers moet helen, wil bepalen, zijn we het einde zoek. Laten we hopen dat dat niet het geval zal zijn.

 

Morgen ben ik bij de rechtbank. Wat doe jij morgenochtend om 09.00 uur?


De hoorzitting bij de rechtbank Amsterdam is  op:

 

Datum: dinsdag 19 juni 2012
Tijd:  09.00 uur ( negen uur ‘s morgens, dus vroeg !)
Adres van de Rechtbank: Parnassusweg  220, 1076 AV Amsterdam
Wil je deze info doorsturen naar allen die het NiNsee en het Comité
Behoud NiNsee willen ondersteunen. Graag zoveel mogelijk mensen mobiliseren
om  aanwezig te zijn. NiNsee website: NiNsee