Skip links

EVENT | Zwart Manifest: in gesprek met de Joodse gemeenschap

Op woensdag 21 september 2022 om 20.00 uur organiseren stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), Oy Vey en het Zwart Manifest het evenement: ‘Zwart Manifest in gesprek: met de Joodse gemeenschap’ in Huis De Pinto te Amsterdam.

[Let op: wanneer wij gemeenschap opschrijven doen we dat met het volle besef dat zowel de Joodse als de Zwarte gemeenschap bestaan uit verschillende gemeenschappen.]

Inhoud programma

In dit programma gaan we in gesprek met experts, ervaringsdeskundigen en actieve burgers. Ondanks dat de Zwarte gemeenschap en de Joodse gemeenschap een geschiedenis kennen van racisme, structurele discriminatie en onderdrukking, is vandaag de dag solidariteit niet vanzelfsprekend. We kijken naar de gezamenlijke geschiedenis en we blikken vooruit naar de toekomst. Hoe overbruggen we de afstand en bouwen we aan sterke relaties en solidariteit?
Het Programma
19:30 – 20:00 inloop
20.00 – 20:10 opening
20:10 – 21:10 Blok 1 Omstandigheden schetsen: Antisemitisme & Anti-zwart racisme
21:10 – 21:15 Intermezzo
21:15 – 21:30 Blok 2 Introductie de gedeelde/gezamenlijke geschiedenis
21:30 – 22:15 Plenair gesprek met panelleden en het publiek: hoe overbruggen we de verdeeldheid en bouwen we aan sterke relaties en solidariteit?
22:15 – 22.30 Afsluiting (call to action)
We nodigen je van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst in Huis de Pinto! Jouw bijdrage en input worden zeer gewaardeerd.

Fysiek bijwonen
Om fysiek aanwezig te zijn bij het evenement is aanmelding verplicht via de website van Huis de Pinto.

Livestream
Je kunt het evenement ook bijwonen via onze Livestream. Meld je hier aan.

————

Over Het Zwart Manifest
Het Zwart Manifest is een initiatief van individuen en organisaties dat anti-zwart racisme tegengaat en zich sterk maakt voor de verbetering van de sociale, culturele en economische positie van Zwarte mensen. Het Zwart Manifest is er enerzijds om de politiek, eindverantwoordelijken en besluitvormers een concreet actieplan te bieden en anderzijds om Zwarte mensen en betrokkenen handvatten te geven om actiepunten te agenderen en monitoren.

De input voor het Zwart Manifest is verzameld op bijeenkomsten door het hele land, in interviews met Zwarte deskundigen, online-enquêtes en focusgroepen. Op basis hiervan kwamen er twaalf domeinen naar voren waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden. Elk domein formuleert actiepunten en aanbevelingen voor politici, beleidsmakers, beleidsmedewerkers en eindverantwoordelijken van organisaties die een rol vervullen binnen het betreffende domein. Drie pijlers vormen het fundament van dit manifest: Dekolonisatie, Representatie en Gelijkwaardigheid.

Over Stichting Nederland Wordt Beter
Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) richt zich op een toekomst zonder (anti-zwart) racisme en uitsluiting. NLWB is van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op alle Nederlanders. De stichting zet zich in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland door middel van onder andere educatieve lespakketten, 3 Mei: Nationale Dag van Empathie, de Zwarte Piet is Racisme-campagne, Kick Out zwarte Piet en de petitie ‘1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden’. Stichting Nederland Wordt Beter is mede-initiatiefnemer van het Zwart Manifest, een manifest ter positieverbetering van de Zwarte gemeenschappen in Nederland en Caribisch Nederland.

NLWB is opgericht als 15-jarige interventie in Nederlands racisme van 2010 tot 2025. Wij zijn vastberaden om in 2025, onze opheffingsdatum, de volgende drie doelstellingen te hebben behaald:
1/ Structurele en duurzame educatie over het koloniale- en slavernijverleden;
2/ Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype;
3/ De wettelijke verankering van de nationale herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij.Over Oy Vey
Oy Vey is een naar buiten gerichte, inclusieve en uitgesproken Joodse hub in de voormalige Joodse wijk van Amsterdam. Oy Vey stimuleert en faciliteert de creatie en expressie van de hedendaagse joodse cultuur. Het is een plek waar iedereen welkom is om deel te nemen aan, te leren en te genieten van alles wat Joods is. Oy Vey vindt de verbinding met de stad en al haar inwoners belangrijk, heeft een eigen sociale rechtvaardigheids tak (Oy Vey Acts) en is onderdeel van de alliantie Samen Tegen Racisme.