Skip links

KOZP-ACTIES 2023: Geen plek voor Zwarte Piet tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023-2024

PERSBERICHT KOZP: Geen plek voor Zwarte Piet tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023-2024

Ook dit jaar is Kick Out Zwarte Piet (KOZP) genoodzaakt om in actie te komen tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet. Dit jaar worden diverse acties gehouden waaronder demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Demonstraties die aangemeld worden bij een gemeente worden publiekelijk bekendgemaakt. Overige acties worden niet van tevoren publiekelijk bekendgemaakt. Wij hebben een lijst van plekken in de provincies waar Zwarte Piet nog steeds gedoogd wordt, onze acties zullen zich met name richten op die plekken. Na een oproep hebben mensen diverse plekken met zwarte piet genomineerd en op basis daarvan hebben we een lijst met plaatsen vastgesteld. Onze acties richten zich met name op deze plekken. Wij willen benadrukken dat alle acties vreedzaam zullen zijn, in lijn met onze eerdere acties en demonstraties. De afgelopen jaren hebben bijna alle gemeenten gefaald om ons protestrecht te beschermen en onze demonstraties te faciliteren. Wij verwachten dit jaar beterschap, tegen beter weten in. De racistische intochten zijn niet wettelijk beschermd, ons demonstratierecht wel.

Acties tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden
De Nederlandse overheid heeft 1 juli 2023 – 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens het herdenkingsjaar staan we stil bij onze gezamenlijke geschiedenis en de doorwerking en impact hiervan op verschillende gemeenschappen. Anti-zwart racisme, racisme gericht op Zwarte Nederlanders, is hier een voorbeeld van. Het is diep geworteld in onze samenleving, onder andere in het onderwijs, op de woningmarkt, in de zorg, in de sport, in de media en in de opvoeding. Voorafgaand aan het herdenkingsjaar boden de regering en de koning excuses aan voor het slavernijverleden, maar zonder daden zijn excuses betekenisloos.

Na 12 jaar protesteren tegen zwarte piet zien we een grote verschuiving in de samenleving. Er is veel bereikt, maar er zijn in Nederland nog steeds plekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt. In veel gemeenten, steden en dorpen lijkt de tijd stil te staan en worden anti-zwart racisme en zwarte piet, als zeer zichtbare uitingsvorm daarvan, nog steeds getolereerd of zelfs gevierd. Daarom gaan wij ook dit jaar weer de straat op en komen we in actie voor onder andere:

> 𝗛𝗲𝘁 𝘂𝗶𝘁𝗯𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗲𝘁: samen zorgen we ervoor dat alle openbare intochten zwarte piet-vrij zijn, zoals inmiddels op vele plekken in het land.
> 𝗔𝗮𝗻𝗽𝗮𝗸 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗲: Er moet in gemeenten beleid komen tegen anti-Zwart racisme en de doorwerking van het slavernijverleden, in samenwerking en overleg met de Zwarte gemeenschappen en belangengroepen (lokaal en nationaal).

Aanmeldingsformulier
Demonstranten en geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor drie verschillende acties via het aanmeldformulier: https://forms.gle/gqKAJS2EtPHvia8z8

Brieven aan gemeenten verstuurd
Vandaag hebben we een brief verstuurd aan gemeenten, gericht aan burgemeesters en raadsleden, om in het Herdenkingsjaar Slavernijverleden Zwarte Piet in hun gemeente uit te bannen. Wij hebben ook aangeboden om in gesprek te treden en stellen ons beschikbaar ten goede van het veranderingsproces. We werken graag met gemeenten en intocht comités aan een oplossing, maar mocht de handreiking voor verandering niet wederzijds zijn zullen we genoodzaakt zijn om gebruik te maken van ons demonstratierecht.

Meer informatie via kozwartepiet@gmail.com
Facebook evenement: ACTIES KOZP 2023: Geen plek voor Zwarte Piet tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden