Skip links

KOZP en Extinction Rebellion houden sit-in in gemeentehuis Westland | “We willen zwarte piet weg uit de hele gemeente Westland”

PERSBERICHT | KOZP en Extinction Rebellion houden sit-in in gemeentehuis Westland

“We willen zwarte piet weg uit de hele gemeente Westland”

13 december 2023, gemeentehuis Westland

Op dit moment voeren Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Extinction Rebellion (XR) actie in het gemeentehuis Westland. Vanaf 19:15 uur vindt er een vreedzame sit-in plaats tijdens een raadsvergadering om lokale volksvertegenwoordigers op te roepen tot actie tegen anti-Zwart racisme en tegen de aanwezigheid van zwarte piet tijdens de Sinterklaasvieringen in de hele gemeente Westland. Dit jaar werden Zwarte Nederlanders tijdens diverse activiteiten in Westland geconfronteerd met de racistische karikatuur zwarte piet. Het gehele statement is hieronder te lezen en de livestream kan gevolgd worden via de Instagrampagina van Kick Out Zwarte Piet.

Racisme in Westland
Diverse inwoners hebben aandacht gevraagd bij KOZP voor racisme en discriminatie in Westland. Naar aanleiding hiervan hebben KOZP en XR de gemeente een brief gestuurd met het verzoek een veilig feest te faciliteren. Maar de gemeente heeft gekozen om racisme te faciliteren. Zwarte Piet is “een zaak van de sinterklaascomités”, aldus de burgemeester. Ondanks de positieve veranderingen in het land wordt in Westland nog gebruikgemaakt van zwarte piet of roetveegpieten die niet te onderscheiden zijn van zwarte piet. KOZP demonstreert ook tegen andere vormen van zwarte piet met minimale veranderingen. Het standpunt van de burgemeester om niet actief tegen anti-zwart racisme op te optreden heeft tot gevolg dat er veel  zwarte pieten aanwezig zijn tijdens intochten en andere openbare activiteiten en het geeft een podium aan racisten uit Westland en omgeving.

De sit-in actie gaat door totdat de belofte wordt gemaakt dat de gemeente, onder leiding van de Burgemeester, gesprekken zal faciliteren tussen KOZP en alle intochtcomités die onder gemeente Westland vallen. Het uitgangspunt van deze gesprekken is een veilig feest voor alle kinderen, dat niemand discrimineert en voor iedereen even gezellig is. 

Jerry Afriyie KOZP: “De burgemeester en de gemeente hebben geen interesse in de ervaringen van Zwarte Nederlanders met anti-zwart racisme. Deze houding zorgt ervoor dat Westland achterblijft in de maatschappelijke ontwikkelingen om racisme zo veel mogelijk uit te bannen. Met onze actie vandaag hopen we dat de burgemeester alsnog een bondgenoot wordt in de strijd tegen zwarte piet, een van de meest zichtbare doorwerkingen van slavernij. Onder het mom van ‘we laten het aan de samenleving’, verzaakt de gemeente haar primaire taak om alle inwoners een veilige plek te bieden. Niet alleen witte kinderen hebben recht op een veilige en leuke sinterklaasviering, zwarte kinderen hebben daarop net zoveel recht. ”

Samenwerking met Extinction Rebellion
De samenwerking tussen KOZP en XR is een logische stap op basis van gedeelde doelstellingen en als vervolg op eerdere samenwerkingen. Klimaatverandering kun je niet bestrijden zonder racisme en de doorwerking van het koloniale verleden aan te pakken. Zwarte mensen lijden buitenproportioneel onder de gevolgen van klimaatverandering, door de doorwerking van het koloniale- en slavernijverleden. 

“De klimaat- en ecologische crisis wordt veroorzaakt door eeuwen van kolonialisme, kapitalisme en andere vormen van onrecht. Extinction Rebellion is een beweging die zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid. Dit betekent een eerlijke en rechtvaardige planeet voor al haar bewoners. Daarin is geen plek voor racisme zoals zwarte piet. De burgemeester van Westland wordt vanavond uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de strijd tegen racisme in zijn gemeente.” Aldus Ezra Özen, woordvoerder van Extinction Rebellion. “Het is in dit herdenkingsjaar van onze gedeelde slavernijgeschiedenis nog belangrijker dat we als klimaatbeweging onze solidariteit laten zien met de anti-racismebeweging. Daarom zitten wij vandaag burgerlijk ongehoorzaam naast KOZP in de raadszaal.”

Herdenkingsjaar Slavernijverleden
De Nederlandse regering heeft 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij volledig afschafte. Voorafgaand aan het herdenkingsjaar hebben de regering en de koning excuses aangeboden voor deze misdaad tegen de menselijkheid. Excuses zijn echter betekenisloos zolang we niets doen aan de dagelijkse stereotyperingen van Zwarte Nederlanders en het wijdverspreide anti-zwart racisme in de samenleving – directe gevolgen van het slavernijverleden. Het is pijnlijk dat in dit herdenkingsjaar nog steeds gedemonstreerd moet worden tegen zwarte piet. KOZP eist dan ook dat zwarte piet wordt afgeschaft, juist tijdens dit herdenkingsjaar.


Voor vragen over bovenstaande, kunt u zich richten tot:
Mail: kozwartepiet@gmail.com
Mail: solidariteit@extinctionrebellion.nl


STATEMENT KOZP
KOZP en Extinction Rebellion onderbreken raadsvergadering in Westland met sit-in

13 december 2023

Beste volksvertegenwoordigers,

Dit is een vreedzame actie van KOZP & XR!

Vandaag onderbreken KOZP en Extinction Rebellion Solidariteit deze vergadering om u te wijzen op uw verantwoordelijkheid tijdens het  Herdenkingsjaar Slavernijverleden, maar zeker ook daarna. Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Wij staan vandaag hier omdat de realiteit anders is. 

Wij roepen u op tot de volgende noodzakelijke acties, zodat Zwarte Nederlanders in uw gemeente, wonend en/of werkend, zich veilig en beschermd voelen:

  • Aanpak anti-zwart racisme: ontwikkel beleid (met interventies en preventies) tegen anti-zwart racisme en de doorwerking van het slavernijverleden. Doe dit in overleg en samenwerking met de Zwarte gemeenschap in Westland en lokale en/of nationale belangengroepen. 
  • Zorg ervoor dat alle openbare intochten vanaf 2024 in uw gemeente zwarte piet-vrij zijn, zoals inmiddels op vele plekken in het land.

Deze actie gaat door totdat de belofte wordt gemaakt dat de gemeente, onder leiding van de Burgemeester, gesprekken zal faciliteren tussen KOZP en alle intochtcomités die onder gemeente Westland vallen. Het uitgangspunt van deze gesprekken is een veilig feest voor alle kinderen, dat niemand discrimineert en voor iedereen even gezellig is.

Inwoners trekken aan de bel
Er zijn inwoners van Westland die bij Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aan de bel hebben getrokken. Bewoners die zeggen: “Ik woon hier graag, maar tijdens de novemberdagen voel ik me niet welkom”. Bewoners die hier graag werken, maar verwijzen naar de alledaagse racistische opmerkingen en aanvallen. Vandaag had een inwoner uit Westland dit statement willen voordragen, maar vanwege angst voor afkeurende blikken en  represailles, ben ik nu degene die het statement voordraagt. 

Generaties lang wordt al een vuist gemaakt tegen anti-zwart racisme en zet men zich in voor het bevorderen van Zwarte emancipatie. Decennialang zijn mensen de straten opgegaan, zijn petities geschreven en is een dringend beroep gedaan op u om niet selectief te shoppen in Artikel 1 van de grondwet. Al ruim dertien jaar voeren Zwarte activisten, onder leiding van Stichting Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet, vreedzaam actie tegen zwarte piet en anti-zwart racisme, met gevaar voor eigen leven. 

Ondanks al deze inspanningen kijkt uw gemeente weg en blijven concrete stappen tegen anti-zwart racisme uit binnen de gemeenschap van Westland. Het slavernijverleden is een gezamenlijk verleden dat we ons allemaal moeten aantrekken, vooral u, het politieke bestuur. U allen hier heeft bij uitstek de verantwoordelijkheid, om de doorwerking van de Nederlandse slavernij te bestrijden, als volksvertegenwoordigers.

Geen Zwarte Piet Tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden
De Nederlandse overheid heeft 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens het herdenkingsjaar staan we stil bij onze gezamenlijke geschiedenis en de doorwerking en impact hiervan op een groot deel van de samenleving, de nazaten van tot slaafgemaakten. De Nederlandse regering en de koning hebben excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Wat gaat u doen?