Skip links

Kick Out Zwarte Piet spant kort geding aan tegen gemeente Leeuwarden

PERSBERICHT 
Kick Out Zwarte Piet spant kort geding aan tegen gemeente Leeuwarden 

Namens Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) op donderdag 6 februari bij de rechtbank in Groningen een kort geding aangespannen tegen de gemeente Leeuwarden. Aanleiding is de weigering van de gemeente Leeuwarden om de aangemelde demonstratie van KOZP aankomende zaterdag in Grou op de juiste manier te faciliteren: voor de demonstratie wordt geen zichtbare en hoorbare plek beschikbaar gesteld, hoewel die vereiste is vastgelegd in het Demonstratierecht. Dit is de eerste keer dat KOZP voorafgaand aan een demonstratie een kort geding aanspant tegen een gemeente. Het verzoek zal door de voorzieningenrechter worden behandeld op vrijdag 7 februari 2020, om 12.45 uur in Groningen, Guyotplein 1. 

Waarom een kort geding?
Op zaterdag 8 februari vindt in het Friese dorp de Sint Piterviering plaats, met de figuur Swarte Pyt: een racistische karikatuur gespeeld door een wit-persoon met afro-pruik, rode lippen, oorbellen en zwarte schmink. Wij demonstreren tegen de figuur van Swarte Pyt en voor een Pyt zonder racistische elementen. Op 5 januari 2020 heeft KOZP daarvoor per mail een kennisgeving gedaan bij de gemeente. Eerder die week was al geprobeerd in contact te komen met het bestuur van het Sint Piter Komitee, maar tot op heden is op deze handreiking niet gereageerd.

Naar aanleiding van de kennisgeving is op 20 en 27 januari overleg geweest tussen vertegenwoordigers van KOZP Leeuwarden en gemeente en politie. De gemeente had ten behoeve van het overleg een plattegrond gemaakt met de te bespreken locaties. De locatie op de kade, die wij in de kennisgeving hadden genoemd stond hier niet op, wel werden vijf alternatieve locaties geboden. Tijdens het overleg werd duidelijk dat gemeente en politie een sterke voorkeur hadden voor een van die locaties: die buiten het dorp, aan de andere kant van een breed kanaal, in een weiland. 

Op 28 januari heeft KOZP de gemeente vervolgens per mail laten weten dat de zelf voorgestelde locatie op de kade eerste keus bleef. Eventueel konden we akkoord gaan met vier van de andere vijf voorgestelde locaties: alleen de – door gemeente en politie geprefereerde – locatie buiten het dorp was voor KOZP absoluut geen optie, omdat de demonstratie daar, weggestopt in een weiland, onvoldoende zichtbaar en hoorbaar zou zijn. Desalniettemin liet de gemeente op 5 februari in een beschikking weten dat een protest alleen op die locatie was toegestaan. 

Onze advocaat Ivo van der Meer, partner bij Rotshuizen Geense advocaten in Leeuwarden, heeft daarom namens KOZP een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de burgemeester en heeft bij de rechtbank een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend zodat de rechter de burgemeester van Leeuwarden kan corrigeren vóór de datum van de intocht van Sint Piter. Het stelt ons zeer teleur dat burgemeester Buma, die zich na zijn aanstelling opwierp als bemiddelaar, het door zijn voorganger Ferd Crone ingezette proces eigenhandig heeft geschaad, door onbeschaamd partijdig te zijn in plaats van een burgemeester voor alle Leeuwarders.

De Sint Piterviering
Grou is de enige plaats in Nederland waar geen sinterklaasfeest wordt gevierd in December. In plaats daarvan vieren inwoners van het dorp de goedheiligman Sint Piter. Die komt ieder jaar samen met Swarte Pyt in februari aan in Grou om cadeautjes te brengen. Hoewel het Sint Piter-feest anders is dan het nationale Sinterklaasfeest, wordt er ook bij Sint Piter voor gekozen een racistische karikatuur die mensen kwetst in stand te houden. KOZP is van mening dat deze festiviteiten prima plaats kunnen vinden zonder de racistische karikatuur van Swarte Pyt.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
E-mail: kozwartepiet@gmail.com.

Voor actuele informatie volg:

Facebookpagina: Stop Blackface:

https://www.facebook.com/Stop-Blackface-168983660364693/

Facebookpagina: Zwarte Piet is Racisme

https://www.facebook.com/zwartepietisblackface/

Foto: Liske-Photography