Skip links

UITNODIGING: Op weg naar het Manifest voor Zwarte Emancipatie. Meld je aan voor de bijeenkomsten

‘Op weg naar het Manifest voor Zwarte Emancipatie. Meld je aan voor de bijeenkomsten’

In augustus 2020 organiseren Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), New Urban Collective, Black Queer & Trans Resistance NL openbare bijeenkomsten in vijf provincies in Nederland. De input voortkomend uit deze openbare bijeenkomsten zal worden verwerkt in een manifest ter bestrijding van institutioneel racisme en ter bevordering van zwarte emancipatie. Graag willen wij jou uitnodigen om hieraan een bijdrage te leveren. In deze mail vind je meer informatie. We hopen op je enthousiasme!


Sinds 2011 organiseren NLWB en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) protesten tegen zwarte piet en institutioneel racisme. Protesteren blijft een effectief middel om de dialoog, bewustwording en verandering te stimuleren. Doordat mensen de straat op gingen, zijn veel veranderingen op gang gebracht: het Sinterklaasjournaal heeft zwarte piet in de ban gedaan, zwarte piet is niet langer welkom bij de nationale intochten, veel scholen en bedrijven vieren het feest ook zonder de raciale karikatuur. Daarnaast zien wij dat er een inhoudelijk gesprek op gang komt over het gezamenlijke koloniale en slavernijverleden van Nederland. In het onderwijs ontstaat een groeiende behoefte aan inclusief onderwijs, waarin zowel de positieve als negatieve kanten van de Nederlandse geschiedenis belicht worden.

KOZP organiseerde op 1 juni 2020 het eerste Black Lives Matter NL protest op de Dam en was sindsdien betrokken bij meerdere Black Lives Matter-protesten in heel Nederland. Sinds 1 juni zijn meer dan 60.000 mensen in Nederland de straat opgegaan om te protesteren tegen institutioneel racisme in Nederland en daarbuiten. Het bewustzijn dat Nederland kampt met institutioneel racisme groeit gestaag, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dit dwingt ons als organisaties om concrete vervolgstappen te formuleren die de beweging tegen racisme verder zullen brengen om het doel te bereiken: zwarte emancipatie in Nederland.

Meld je aan voor openbare bijeenkomsten
De anti-racisme beweging in Nederland is een ‘people’s movement’, wij geloven in de kracht van het volk en kunnen en willen deze vervolgstappen niet zonder de zwarte gemeenschap invullen. De hele maand augustus 2020 staat daarom in het teken van het opstellen van een manifest waarin wij concrete voorstellen doen om anti-zwart en institutioneel racisme op lokaal en nationaal niveau te bestrijden. Om tot een gezamenlijk manifest te komen en zo veel mogelijk zwarte mensen en zwarte organisaties de kans te bieden een bijdrage te leveren, organiseren wij openbare bijeenkomsten op vijf verschillende plaatsen in Nederland: Leeuwarden, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Deventer.

Op de onderstaande data organiseren wij openbare bijeenkomsten voor de zwarte gemeenschap:

Als voorbereiding op de openbare bijeenkomsten, vragen wij je na te denken over vijf issues die volgens jou zeker aangepakt dienen te worden in de Nederlandse samenleving om institutioneel racisme uit te bannen. Ook vragen we je om alvast na te denken wat volgens jou mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn voor deze problemen.

Lever input via online formulier
Andere mensen (bondgenoten, mensen van kleur, geïnteresseerde en zwarte mensen die verhinderd zijn) worden van harte uitgenodigd input te leveren voor het manifest via dit formulier: online formulier.

Presentatie manifest
Het manifest wordt samengesteld en gepresenteerd door NLWB, New Urban Collective, Black Trans & Queer Resistance NL in samenwerking met betrokken partijen op basis van alle input die wij ontvangen vanuit de zwarte gemeenschap, betrokken partijen/organisaties en experts. Het manifest ter bevordering van zwarte emancipatie wordt na de zomer gepresenteerd aan de zwarte gemeenschap, politieke partijen, politici, beleidsmakers en instituten. Tevens wordt het manifest gebruikt als uitgangspunt voor het gesprek dat KOZP in september zal hebben met minister-president Rutte. Na de zomer beogen we tevens verder te werken aan het bouwen van coalities met andere groepen die te kampen hebben met institutioneel racisme, want samen staan we sterk.

Wij willen je alvast hartelijk bedanken voor je bijdrage aan het manifest.

Strijdbare groet,

Stichting Nederland Wordt Beter
New Urban Collective
Black Queer & Trans Resistance NL

Meer info: info@nederlandwordtbeter.nl

Dankzij jouw bijdrage kunnen we onze werkzaamheden voor een beter en racismevrij Nederland uitvoeren en voortzetten. HIER kun je een donatie doen aan Nederland Wordt Beter.