Skip links

Statement Kick Out Zwarte Piet n.a.v. gesprek met minister-president Mark Rutte

Persbericht, 3 september 2020 

Kick Out Zwarte Piet: “Wij zijn voorzichtig hoopvol, maar een gesprek met de premier wint nog niet ons politiek vertrouwen”

Woensdag 2 september is Kick Out Zwarte Piet samen met een delegatie in gesprek gegaan met premier Mark Rutte en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees over institutioneel racisme. De actiegroep had de insteek om het een constructief gesprek te laten zijn met de blik gericht op de toekomst. Vooraf aan het gesprek bracht KOZP in een statement naar buiten dat institutioneel racisme een integrale aanpak verdient vanuit de politiek. KOZP werkt momenteel aan een manifest in samenwerking met belangrijke partijen, zoals mensen die aan demonstraties hebben deelgenomen en deskundigen op het gebied van anti-racisme. Het manifest bevat adviezen een eisenpakket vanuit de zwarte gemeenschap om racisme binnen verschillende domeinen op een effectieve manier aan te pakken.Woensdag 2 september is Kick Out Zwarte Piet samen met een delegatie in gesprek gegaan met premier Mark Rutte en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees over institutioneel racisme. De actiegroep had de insteek om het een constructief gesprek te laten zijn met de blik gericht op de toekomst. Vooraf aan het gesprek bracht KOZP in een statement naar buiten dat institutioneel racisme een integrale aanpak verdient vanuit de politiek. KOZP werkt momenteel aan een manifest in samenwerking met belangrijke partijen, zoals mensen die aan demonstraties hebben deelgenomen en deskundigen op het gebied van anti-racisme. Het manifest bevat adviezen een eisenpakket vanuit de zwarte gemeenschap om racisme binnen verschillende domeinen op een effectieve manier aan te pakken. 

Woensdag 2 september is Kick Out Zwarte Piet samen met een delegatie in gesprek gegaan met premier Mark Rutte en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees over institutioneel racisme. De actiegroep had de insteek om het een constructief gesprek te laten zijn met de blik gericht op de toekomst. Vooraf aan het gesprek bracht KOZP in een statement naar buiten dat institutioneel racisme een integrale aanpak verdient vanuit de politiek. KOZP werkt momenteel aan een manifest in samenwerking met belangrijke partijen, zoals mensen die aan demonstraties hebben deelgenomen en deskundigen op het gebied van anti-racisme. Het manifest bevat adviezen en een eisenpakket vanuit de zwarte gemeenschap om racisme binnen verschillende domeinen op een effectieve manier aan te pakken.

Reactie Kick Out Zwarte Piet na gesprek met premier Rutte
‘’De acties die wij met duizenden mensen de afgelopen negen jaar gevoerd hebben om institutioneel racisme aan te pakken in Nederland lijkt eindelijk binnengedrongen in Den Haag. De erkenning van de premier dat racisme een aanpak van de politiek verdient is een belangrijke stap om het probleem te bestrijden. Wij kijken samen met de andere partijen die met ons zijn aangeschoven terug op een constructief gesprek. Er is gesproken over de mechanismen die de structurele achterstand voor zwarte en bruine mensen in stand houden. Dit hebben we besproken aan de hand van verschillende thema’s zoals onderadvisering in het onderwijs, etnisch profileren door de politie en het gebrek  aan onderzoek als het gaat over ziektes die met name zwarte mensen treffen zoals sikkelcelziekte. 

Ook hebben wij duidelijk gemaakt hoe zwarte gemeenschappen op verschillende domeinen structureel benadeeld worden. Institutioneel racisme is niet een probleem dat op te lossen valt door een goed gesprek met de buurman of voetbaltrainer van de lokale voetbalclub. Om dit probleem structureel aan te pakken is er politiek beleid nodig. De uitspraken van Rutte klinken goed, maar wij verwachten actie en beleid, ook ná de aankomende verkiezingen in 2021. Wij zijn voorzichtig hoopvol, maar een gesprek met de premier wint nog niet ons politiek vertrouwen na jarenlange stelselmatige achterstelling. KOZP zal haar kritische houding ten opzichte van de politiek behouden totdat racisme is verdwenen uit het DNA van de Nederlandse samenleving.”

Eind september Vervolg
De premier heeft al een vervolgafspraak ingepland en KOZP uitgenodigd om voor het einde van deze maand het gesprek met meerdere ministers aan te gaan over de verschillende domeinen. Na het gesprek heeft Mark Rutte gezegd dat wij als samenleving naar een ‘nul’ moeten gaan als het gaat over racisme en discriminatie. Hij geeft ook aan dat dit niet het Nederland is wat hij wilt en dat het belangrijk is dat er diep wordt nagedacht over wat er nu moet gaan gebeuren. Of dit voortschrijdend inzicht betreft en dit kabinet echt beleid gaat formuleren om het probleem aan te pakken moet nog blijken. In oktober zal Kick Out Zwarte Piet het manifest presenteren. Het 10-puntenplan wordt ook gedeeld met verschillende politieke partijen zodat ze er kennis van kunnen nemen met het oog op de verkiezingen van maart 2021.

Voor meer informatie over de inhoud van het persbericht en interviews, kunt u contact opnemen via kozwartepiet@gmail.com

Beeld: Angel Ammar

Bronnen:
1. 11.22 minuut uitspraken KOZP en MP
2. Twitter uitspraken Rutte