Skip links

OPEN BRIEF KOZP aan burgemeester Maassluis: “WIJ KEUREN INTIMIDATIE AF“

OPEN BRIEF KICK OUT ZWARTE PIET
“WIJ KEUREN INTIMIDATIE AF“


Aan de burgemeester van Maassluis
Aan de politie Eenheid Rotterdam

Amsterdam, 11 november 2016

Geachte burgemeester, geachte politie,

Wij zijn op de hoogte van de aanwezigheid van veel politie tijdens de landelijk intocht in Maassluis. Zowel in burger, in uniform en vermomd als Zwarte Piet. Wij zijn bekend met onze rechten. Wij vertrouwen erop dat u die respecteert.

Wij maken gebruik van ons recht op vrijheid van meningsuiting.
Vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid zijn in Nederland een groot goed. Al lange tijd wordt vreedzaam gedemonstreerd tegen het racistische karakter van het Sinterklaasfeest. Het is al vijf jaar geleden dat de campagne ‘Zwarte Piet is Racisme’ van start ging. Maar decennialang is blackface karikatuur een pijnlijk jaarlijks verschijnsel voor vele (gekleurde) Nederlanders, en nu lijkt de hele Nederlandse samenleving zich bewust te zijn van de discussie. Het racisme rondom 5 december heeft lang genoeg geduurd, en daarom hebben wij besloten om op te staan.

Wij maken gebruik van ons recht op vreedzaam demonstreren.
Nu de Nederlandse samenleving zich steeds meer bewust wordt van het racistische karakter Zwarte Piet, is het vanzelfsprekend dat deze opvatting telkens weer wordt geuit. Wij attenderen mensen op hun recht op vreedzaam demonstreren zolang Zwarte Piet zich in de openbare ruimte bevindt en de weg naar een Sinterklaasfeest voor álle Nederlander belemmert. Wij houden ons strikt aan de principes van vreedzaam protest. Wij hopen dat u, burgemeester en politie, ons die ruimte niet afneemt. Wij leven in een samenleving waarin burgers zich mogen uiten tegen racisme en onrechtvaardigheid. Wij zijn er zelfs van overtuigd dat we met dit protest Nederland een handje helpen. Wij staan voor de Nederlandse rechtsstatelijke waarden zoals gelijkheid en gelijke behandeling. Wij ondersteunen andere burgers door hen uit te leggen hoe zij kunnen opkomen voor deze rechten: door vreedzaam protest.

Wij keuren alle vormen van geweld af.
Wij vinden het daarom van het grootste belang dat bij de Sinterklaasintocht politie aanwezig is. Het is immers de taak van de politie om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Ook die van bezorgde burgers die zich uiten tegen racisme. Alle geweld keuren wij af. Zowel van en naar tegenstanders van Zwarte Piet. Daarom is het belangrijk dat de politie neutraal is en blijft. Omdat wij alle vormen van geweld afkeuren, keuren wij ook politiegeweld af. Wij vinden dat politiegeweld tegen vreedzame demonstranten in strijd is met het nationale en internationale recht. Het Europees hof voor de rechten van de mens heeft meermaals geoordeeld dat overheden tolerant moeten zijn tegen vreedzame demonstranten. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat het bij de nationale intocht in Gouda in 2014 de politie was die zorgde voor ‘verstoring van een kinderfeestje.’ Het is ook genoegzaam bekend dat onze premier niets doet aan waar Nederland internationaal toe is gehouden: uitbanning van rassendiscriminatie. Wij zeggen dus tegen de premier: je inzetten voor uitbanning van rassendiscriminatie, dát is ‘normaal doen.’

Wij keuren intimidatie af.
Wij geven niet toe aan de (gewelddadige) intimidatie van extreemrechts, onnodige politiemacht en militarisering van het Sinterklaasfeest. Poortjes horen niet op een kinderfeest. Al helemaal als daarop slechts vreedzaam een mening wordt geuit. Het niet toestaan van anti-Zwarte Piet T-shirts is in strijd met onze Grondwet. Dat is censuur. Etnisch profileren is evenzeer in strijd met onze Grondwet. Dat is ongelijke behandeling. De veronderstelling dat iemand gevaarlijk is omdat hij of zij niet-wit is of tegen Zwarte Piet is, raakt de democratische waarden van Nederland in de kern. Wij willen niet leven in een democratie die ons feitelijk beperkt in het uiten van onze mening. Of waarin wij anders worden behandeld enkel wegens huidskleur.

Wij keuren alle vormen van racisme af.
De VN heeft gerapporteerd dat Zwarte Piet in direct verband met het Nederlandse slavernijverleden staat. Het College voor de Rechten van de Mens noemt Zwarte Piet ‘een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur. De Kinderombudsman oordeelt Zwarte Piet in strijd met kinderrechten. Hoeveel van dit soort rapporten moeten we nog lezen zonder dat er iets verandert? Hoelang moeten wij nog blijven strijden tegen racisme? Wat moet er gebeuren tot zwarte piet uit de Sinterklaastraditie verdwijnt? Wij benadrukken nogmaals dat de politie neutraal te werk behoort te gaan. Wij vertrouwen er ook op dat de politie alle vormen van discriminatie en racisme afwijst.

Wij eisen een Sinterklaasfeest voor álle Nederlanders. Daarom staan wij zaterdag op.

Met vriendelijke groet,

*Kick Out Zwarte Piet (KOZP)

*Het collectief Kick Out Zwarte Piet is een gezamenlijk initiatief van de campagne Zwarte Piet is Racisme, Zwarte Piet Niet en StopBlackFace.com i.s.m. Internationale Socialisten, NoToRacism (NTR) Doorbraak en Gelijkwaardigheid Begint Nu.