Skip links

PERSBERICHT: Lancering ‘Feest Voor Alle Kinderen’: verzamel- en inspiratieplek voor een inclusief Sinterklaasfeest

In heel Nederland worden Sinterklaasintochten en -vieringen inclusiever. In alle dorpen, steden en provincies verschijnen schoorsteenpieten in het straatbeeld. In het hele land zijn voorbeelden te vinden van veranderingen die geen enkel kind uitsluiten van het Sinterklaasfeest. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door Nederland Wordt Beter (NLWB), ondersteund door burgerbeweging DeGoedeZaak en Spinzi. Zij maakten een overzicht van de vieringen en andere goede voorbeelden, en presenteren die vandaag op de website www.feestvoorallekinderen.nl. De organisaties nodigen alle Nederlanders uit zich te laten inspireren, andere voorbeelden te melden en bovenal zelf initiatief te nemen voor een inclusief Sinterklaasfeest.

Positieve ontwikkelingen
Het debat rond zwarte piet wordt ontsierd door racisme, intimidatie en geweld. Daartegenover staat een veelheid aan mooie ontwikkelingen die een inclusief Sinterklaasfeest steeds dichterbij brengen. Feest Voor Alle Kinderen brengt deze positieve ontwikkelingen in kaart: van Sinterklaasintochten tot kinderboeken, van nieuwe Sinterklaasliedjes tot Sintversieringen. Voorbeelden die inspireren tot het vieren van een feest dat veilig en leuk is voor alle kinderen. De website is bedoeld voor iedereen die de stap naar een inclusieve viering wil zetten en daar nog wat voorbeelden of hulp bij nodig heeft: via het contactformulier op de site kunnen bezoekers een beroep doen op het team van Feest Voor Alle Kinderen. Het team heeft brede ervaring in het aangaan van het gesprekken over verandering van zwarte piet, met supermarkten en scholen, maar met burgemeesters en intochtcomité’s. Die ervaring delen ze graag met bezoekers van de site die zelf iets willen betekenen om een inclusief feest te bewerkstelligen.

Stichting Nederland Wordt Beter: “De ervaring leert dat het Sinterklaasfeest verandert als mensen initiatief nemen. Onze website Feest Voor Alle Kinderen is een erkenning voor iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor een inclusieve viering, en een aanmoediging voor iedereen die dat nastreeft.”

Oproep
Het vandaag gepresenteerde Feest Voor Alle Kinderen toont aan dat een aanpassing niets afdoet aan de feestelijkheid van onze mooie traditie. Steeds meer burgers zien dat in en zetten zich in voor verandering. De resultaten liegen er niet om. Maar hun inspanningen ontslaan de politiek niet van haar taak. Wij doen een beroep op politieke leiders, bovenal op minister-president Rutte, om de zorgen van voorstanders van verandering serieus te nemen en om partijen bij elkaar te brengen voor een constructieve dialoog over de toekomst van de traditie. De ervaring van Nederland Wordt Beter is dat samenkomen in dialogen de sleutel is tot wederzijds begrip en draagvlak creëert voor een inclusieve viering. We doen een beroep op de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen in het faciliteren van dergelijke dialogen.

Op naar een inclusieve viering
Met Feest Voor Alle Kinderen willen NLWB, DeGoedeZaak en Spinzi bijdragen aan een inclusieve toekomst voor onze traditie. Iedereen die daarachter staat en een bijdrage willen leveren, kan vanaf vandaag terecht op www.feestvoorallekinderen.nl.