Skip links

Statement Nederland Wordt Beter: “Excuses kabinet voor slavernijverleden zijn noodzakelijke stap naar gezamenlijke toekomst”

“Excuses kabinet voor slavernijverleden zijn noodzakelijke stap naar gezamenlijke toekomst”

Statement Nederland Wordt Beter

3 november 2022, Amsterdam

Op donderdag 3 november is naar buiten gekomen dat de Nederlandse overheid naar alle waarschijnlijkheid excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Bij de te maken excuses is sprake van een ‘bewustwordingsfonds’ van €200 miljoen, evenals een investering van €27 miljoen in het op te richten slavernijmuseum. Nederland Wordt Beter (NLWB) vindt deze excuses een mooie ontwikkeling die bij zal dragen aan meer aandacht en erkenning voor ons gedeelde verleden. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar de invulling van het aangekondigde fonds en nog bekend te maken vervolgstappen in het kader van een herstelfonds dat ten goede komt aan nazaten van tot slaaf gemaakten.

Bewustwording en herstel
Nederland Wordt Beter vindt de excuses van de regering een noodzakelijke ontwikkeling op weg naar een gezamenlijke toekomst van alle Nederlanders. De excuses zijn een grote en belangrijke stap die onderdeel is van een proces van bewustwording en erkenning van de nog steeds aanwezige gevolgen van het Nederlandse verleden van kolonialisme en slavernij. Juist daarom vindt NLWB het van belang dat op korte termijn meer bekend wordt over de precieze invulling van het fonds van €200 miljoen dat moet bijdragen aan bewustwording en kennis over het slavernijverleden. Ook is NLWB benieuwd naar de manieren waarop de regering, naast de al bekend gemaakte investeringen, haar (financiële) verantwoordelijkheid zal nemen voor de nazaten van tot slaaf gemaakten, in Nederland, Suriname en het Caribische gedeelte van het Koninkrijk. 

150 jaar afschaffing slavernij
NLWB is blij dat het ernaar uitziet dat ook de regering inziet dat 2023 een belangrijk jaar is in de Nederlandse verwerking van het gedeelde verleden. Op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Hoewel dat officieel in 1863 gebeurde, werden de tot slaaf gemaakten toen gedwongen nog tien jaar door te werken op de plantages om de slavenhouders te compenseren voor de financiële verliezen die de afschaffing van de slavernij voor hen betekende.

Kamermeerderheid
Het bericht over de aangekondigde excuses volgt op een advies dat de Tweede Kamerfracties van D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Volt en BIJ1 gaven na een recente reis naar Suriname en de Antillen. Door de steun voor dit advies van DENK en Partij voor de Dieren, is er een Kamermeerderheid voor het aanbieden van excuses. Het feit dat er voor het maken van de excuses een meerderheid in de Tweede Kamer is, is verheugend en toont aan dat bewustwording van het Nederlandse koloniale – en slavernijverleden de afgelopen jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt, mede door demonstraties voor een inclusief Sinterklaasfeest van Kick Out Zwarte Piet en Nederland Wordt Beter, de recente Black Lives Matter-protesten en initiatieven zoals het Zwart Manifest, The Black Archives en de petitie om van 1 juli een nationale herdenkings- en feestdag te maken.

Meer informatie, reactie via Stichting Nederland Wordt Beter
Website: www.nederlandwordtbeter.nl;
Mailadres: info@nederlandwordtbeter.nl

Foto: Luciano Olz