Skip links

Statement Nederland Wordt Beter naar aanleiding van racistische politiemoorden op zwarte Amerikanen

Statement Nederland Wordt Beter naar aanleiding van racistische politiemoorden op zwarte Amerikanen

“Wanneer wij ons niet langer schuldig maken aan datgene wat onze zwarte broeders en zusters in de VS vermoordt, zijn we pas echt solidair.”

De afgelopen weken werden ook wij geconfronteerd met schokkende videobeelden van de racistische (politie)moorden in de VS. Op 5 en 10 mei 2020 verschenen video’s online waarin te zien was hoe de voormalig Amerikaans voetbal-ster van zijn school, Ahmaud Arbery, in koelen bloede werd doodgeschoten door een vader en zoon, Gregory and Travis McMichael. De misdaad van Arbery was dat hij aan het joggen was in een witte buurt. Op 13 mei 2020 werd bekend dat de politie Breonna Taylor zonder aanleiding had doorzeefd met politiekogels terwijl ze thuis lag te slapen. Breonna was een voorbeeldig burger, droomde ervan verpleegster te worden en wilde een huis kopen en kinderen krijgen met haar vriend. Haar leven werd abrupt beëindigd, omdat haar leven er niet toe deed. Haar dood kreeg meer bekendheid nadat haar familie de advocaat inschakelde die tevens de familie van Ahmaud Arbery vertegenwoordigt. Op 25 mei 2020 werd George Floyd de volgende op de hitlist van de Amerikaanse politie, die haar oorsprong vindt in de plantageopzieners, tijdens de slavernij. Op klaarlichte dag werd George gelynched, terwijl de collega-agenten op de wacht stonden, zodat omstanders niet konden ingrijpen. 

Institutioneel Racisme
Wie dit allemaal wil begrijpen zou terug in de geschiedenis van het racisme moeten gaan. Institutioneel racisme is het wapen dat de afgelopen 400 jaar tijdens slavernij en kolonialisme is ingezet en waarmee is getracht zwarte mensen te ontmenselijken. Echter, wanneer wij kijken naar het geweld dat ontelbare agenten, overheids- en andere instanties en witte mensen (buren, collega’s, schoolgenoten) op zwarte lichamen en geesten achterlaten, kunnen wij concluderen dat niet de tot slaaf gemaakten en de gekoloniseerden ontmenselijkt zijn, maar juist de daders van deze misdaden tegen de menselijkheid. 

Nederland
Voor veel mensen in Nederland is racisme iets wat zich afspeelt in de VS; voor deze mensen speelt racisme geen of amper een rol in Nederland. Dit is omdat deze mensen in hun dagelijkse geprivilegieerde leven niet geconfronteerd worden met alledaags racisme. Daarnaast spelen het onderwijs, de overheid en ‘goedbedoelde’ projecten zoals die van anti-discriminatiebureaus een rol in het gebrek aan kennis over de ernst van het aanwezige racisme in ons land. Ook hier in Nederland is racisme niet weg te denken wanneer je een zwart persoon bent. Emeritus hoogleraar Gloria Wekker liet met haar boek ‘Witte onschuld’ zien dat je als land geen 400 jaar kolonisatie kan genieten zonder dat het diepe open wonden achterlaat in de maatschappij. Sinds zwarte mensen ruim 400 jaar geleden werden geboeid en uit winstbejag werden ontvoerd naar het westen en oosten, hebben zij zich, op micro- en macroniveau, verzet tegen het Nederlandse racisme – met weinig tot geen resultaat.

De afgelopen tien jaar hebben wij een kleine doorbraak geforceerd met de Zwarte Piet is Racisme-campagne. De racistische karikatuur zwarte piet maakt onderdeel uit en is de meest zichtbare vorm van institutioneel racisme. We hebben gezien dat vele Nederlanders, met name jonge mensen van diverse achtergrond, ieder jaar meer beginnen in te zien dat racisme niet een probleem is van één land in de wereld, maar dat het hele westen ermee is besmet. 

Wat kun je doen?
Wij hebben de afgelopen weken en met name de afgelopen dagen vele verzoeken ontvangen van met name witte Nederlanders, met de vraag: wat kunnen wij doen? 

Ook wij hebben daarbij stilgestaan: zullen wij de straat opgaan, zullen wij bij de ambassade van de VS protesteren, zullen wij een beroep op onze politieke leiders doen om collega’s uit de VS aan te spreken? Wij zijn er nog niet uit, maar wat wij wel weten is dat de ervaring leert dat deze woede die wij om ons heen zien, straks zal bedaren en velen zich weer terug zullen trekken in hun geprivilegieerde wereld. Dit terwijl voor zwarte mensen, wanneer wij morgen wakker worden, onze huidskleur nog steeds als een gevaar wordt gezien door velen, in de VS, wereldwijd en ook in Nederland. Wat de ervaring leert, is dat wij nog steeds over onze schouder moeten kijken, we op moeten letten waar we ons begeven en ons voorzichtig in ruimtes moeten bewegen, om niet gewelddadig, verbaal of fysiek, bejegend te worden.

Straks is deze woede bedaard voor vele mensen, maar voor de zwarte gemeenschap is dit oneindig, totdat wij met zijn allen (zwart, wit, bruin, aziatisch, moslim, christen, homo, hetero, trans, etc.) opstaan en opkomen voor een rechtvaardige wereld waar racisme en uitsluiting geen kans meer krijgen om ons te verdelen en tegen elkaar op te zetten. Wij willen jullie allemaal vragen om met ons mee te denken over de vraag hoe wij onze instanties, onze regering, onze politieke partijen, onze anti-discriminatiebureaus en ons netwerk kunnen dekoloniseren. Zodat deze niet meer kunnen zeggen: “wij zien geen kleur” of “het valt wel mee”, terwijl zij dit zelf niet meemaken. Terwijl hun eigen kinderen niet geconfronteerd worden met onderadvisering, zwarte piet-racisme, etnisch profileren en gebrek aan representatie in de media en in de politiek. Denk met ons mee hoe wij, door middel van micro- en macro-revoluties, eenheid tot stand kunnen brengen. 

Steun anti-racisme organisaties
Wij willen een beroep doen op alle mensen die iets willen betekenen in de strijd tegen racisme, om solidair te zijn met anti-racisme organisaties en organisaties die zich inzetten om Nederland van haar eenzijdige beeld van het verleden af te helpen. Door een donatie te doen, steun je ons bij onze essentiële werkzaamheden. Wanneer wij ons niet langer schuldig maken aan datgene wat onze zwarte broeders en zusters in de VS vermoordt, zijn we pas echt solidair.

Like de volgende pagina’s, doneer of stuur ze een bericht hoe je kunt bijdragen aan het belangrijke werk dat zij verrichten om institutioneel racisme en uitsluiting uit de Nederlandse samenleving te verbannen. 

Stichting Nederland Wordt Beter / KOZP

Controle Alt Delete

Black Archives

Afro Magazine 

We Promise

Black Queer & Trans Resistance Netherlands


Strijdbare groet, 
Nederland Wordt Beter