Skip links

Jerry Afriyie: ‘Sterker door strijd (Hoe Rotterdam haar eigen adagium schond)’

‘Sterker door strijd (Hoe Rotterdam haar eigen adagium schond)’
(Pleidooi voor een onafhankelijk onderzoek naar de arrestaties van 198 onschuldige Nederlanders.)

 

Lees hier het hele betoog van Jerry Afriyie tijdens de hoorzitting over het demonstratieverbod tijdens de intocht van Sinterklaas op 12 november vorig jaar. Bijna tweehonderd voorstanders van een inclusief sinterklaasfeest werden op de dag van de intocht aangehouden in Rotterdam.

 

In de hal van het stadhuis in Rotterdam is een oorlogsmonument te zien. De tekst op het monument leest als volgt: ‘Sterker door strijd’. Het monument is een beeld van een naakte David-figuur die met een knots de Duitse adelaar velt. De tekst leent zich niet voor abstracte interpretatie. Ooit was Rotterdam trots op zijn strijders, mensen die opkwamen voor ons allen en voor de toekomst van onze kinderen. Het doet mij dan ook pijn om te moeten constateren dat wij als land en dat Rotterdam als stad ver is geraakt van dat ideaal. En als wij nog dachten dat wij die strijdbaarheid nog in ons hadden, dan heeft 12 november 2016 een einde gemaakt aan die illusie. Ik hoop dat u als bezwaarcommissie ons weer op het rechte pad kunt krijgen.

Zaterdagochtend 12 november werden 198 Nederlanders tijdelijk van hun vrijheid beroofd. De aanleiding voor hun arrestatie? Een demonstratieverbod uitgevaardigd door uw burgemeester. De burgemeester heeft nadien in zijn uitleg onder ander laten weten dat hij ons wilde beschermen tegen agressieve bezoekers van de intocht, en dat hij een tegendemonstratie wilde weren. Ik geloof daar niets van. Want ook al was dat de bedoeling, de uitwerking van het besluit liet in de praktijk niets heel van een goede intentie. Het is net als een ouder die zijn kind tot bloedens toe slaat en zegt: Ik doe het omdat ik van jou hou. De burgemeester wilde ons niet beschermen. De burgemeester en de gemeente zijn ons liever kwijt dan rijk.


Framing
Hoewel wij zelf ouders zijn en om die reden opkomen voor een sinterklaasviering die ons kroost niet kwetst, worden wij steevast weggezet als kinderhaters. Burgemeester Aboutaleb schrijft in zijn opiniestuk in de NRC dat hij “honderden kwetsbare kinderen en hun ouders” wilde beschermen. “Zonder demonstratieverbod en noodbevel had er een slagveld kunnen ontstaan.” Hiermee suggereert de burgemeester dat kinderen gevaar liepen door onze aanwezigheid. Maar kijk eens terug op alle protesten waar Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij betrokken was. KOZP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die tot onnodige provocatie kunnen leiden. Na de gewelddadige arrestaties zijn op last van burgemeester Aboutaleb bijna tweehonderd mensen gefouilleerd en zijn hun tassen onderzocht. Men heeft niets kunnen vinden om ons te criminaliseren, om de simpele reden dat onze intenties vreedzaam zijn. Toch moeten kinderen volgens Aboutaleb voor ons vrezen.

 

Ouder
Als ouder wil je het beste voor je kind. Als ouder weet ik zelf hoe frustrerend het is als je moet toezien hoe jouw kind van een zelfverzekerd individu verandert in een bang wezen, omdat ze gediscrimineerd wordt op school. Hier willen wij door middel van vreedzame protesten verandering in brengen. Het beeld dat de burgemeester en anderen van ons verspreiden is dat wij militante losgeslagen gekken zijn, tegen wie kinderen beschermd dienen te worden. Ik denk dat kinderen meer last hebben van een burgemeester die hen niet beschermt tegen racisme dan van bezorgde ouders die vreedzaam opkomen voor een inclusief kinderfeest.


Criminalisering
Ik kan mij niet aan het gevoel onttrekken dat de negatieve framing van ons als groep zijn werking heeft gehad op u als commissie. Want als ik naar de voorzorgsmaatregelen kijk die vandaag zijn genomen, zou je denken dat wij hier te maken hebben met een strafzaak in plaats van een openbare hoorzitting. Als er 198 mensen worden gearresteerd denken wij dat ze op zijn minst de ruimte moeten krijgen om de hoorzitting over hun eigen onterechte arrestatie bij te kunnen wonen. Naar onze mening is het vandaag veel mensen onnodig moeilijk gemaakt om dit ‘democratisch proces’ bij te wonen. Dit baart ons ernstige zorgen, vooral omdat wij de slachtoffers zijn van politiegeweld en niet andersom. Uw voorzorgsmaatregelen zijn in onze ogen enkel een voortzetting van de framing en criminalisering van ons als groep en als personen. Mijn vraag aan u is dan ook om u in uw advies niet te laten beïnvloeden door de onterechte negatieve framing vanuit de driehoek, namelijk de burgemeester, het OM en de politie.


Fouten
Burgemeester Aboutaleb had van de fouten van zijn collega-burgemeesters kunnen leren. Maar dat deed hij niet. De burgemeester die ‘Je suis Charlie’ riep, zette het zwaarste middel in om vreedzame demonstranten, op weg naar Maassluis, in zijn stad op te houden en hen vervolgens met bruut geweld in te rekenen, wanneer de demonstranten spontaan besluiten om gebruik te maken van hun recht op protest. Dit is hoe burgemeesters zwarte piet in stand houden. Ze lappen rapporten van de VN, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman aan hun laars en verschuilen zich achter kleine kinderen die nog in Sinterklaas geloven. Het getuigt van een ernstig gebrek aan inzicht en leiderschap. Het is een burgemeester onwaardig!


Eis KOZP
Beste Commissie, Kick Out Zwarte Piet heeft niets te verbergen. Wij willen dat deze zaak wordt uitgezocht. Het land heeft er recht op te weten waarom de burgemeester het geoorloofd vond om 198 mensen tijdelijk van hun vrijheid te beroven. De burgemeester zegt dat wij ons niet via de voordeur hebben gemeld en dat wij hem hebben misleid. Wij zouden graag een bewijs willen zien waaruit blijkt dat wij hem hebben misleid. Als de burgemeester van mening is dat hij niets fout heeft gedaan, gaan wij ervan uit dat hij de weg naar onafhankelijk onderzoek en waarheidsvinding niet langer zal frustreren.