Skip links

PERSBERICHT: WIT AAN ZET LANCEERT ZES ACTIES VOOR GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS

Op vrijdagavond 9 maart om 20.00 uur viert Wit Aan Zet* haar eenjarige bestaan in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Wit Aan Zet ging het afgelopen jaar met verschillende werkgroepen op zoek naar de verhalen, oorzaken en oplossingen voor de heersende ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Op 9 maart presenteert Wit Aan Zet de uitkomsten tijdens een verkiezingsdebat over kansenongelijkheid in het onderwijs met vertegenwoordigers uit politiek en onderwijs, en met ouders en studenten. Tijdens deze bijeenkomst worden de lijsttrekkers van PvdA, DENK, BIJ1, GroenLinks, SP en CU en de Amsterdamse onderwijswethouder Simone Kukenheim (D66) uitgenodigd om het bijbehorende manifest van Wit Aan Zet te ondertekenen.

Wit Aan Zet 1 jaar
Het platform ‘Wit Aan Zet’ viert haar eenjarige bestaan. Wit Aan Zet gaat op zoek naar oplossingen voor de heersende ongelijkheid, die zich onder meer uit door uitsluiting op de werkvloer, racistische ‘grapjes’ in de dagelijkse omgang, discriminatie in het onderwijs en het bijbrengen van superioriteitsdenken in de opvoeding. Onderdeel daarvan is onderzoek naar de oorzaken van én oplossingen voor de heersende ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Daaruit zijn een zestal acties gerold: van trainingen voor docenten tot alternatieve lespakketten. Op vrijdag 9 maart worden de acties gepresenteerd door leden van de actiegroep. Met bijdragen van onder meer Dr. Aspha Bijnaar, Dr. Aminata Cairo (Lector Inclusive Education, de Haagse Hogeschool), Emin Kececi (Virtuoze Leerkracht van 2015) en initiatiefnemers Jerry Afriyie en Sunny Bergman.

Verkiezingsspecial kansenongelijkheid in het onderwijs + manifest
Teveel leerlingen in Nederland krijgen structureel niet de kwaliteit van onderwijs waar zij recht op hebben. De onderwijskansen zijn te vaak afhankelijk van etniciteit en sociaaleconomische factoren. Leerlingen met een migratieachtergrond of uit een lagere sociaaleconomische klasse krijgen stelselmatig te maken met lage verwachtingspatronen en onderadvisering. Hierover heeft de werkgroep van Wit Aan Zet een manifest geschreven dat op de avond wordt gepresenteerd aan de politiek. Welke visie hebben politici op kansenongelijkheid in het onderwijs? En welke plannen hebben zij om kansenongelijkheid in het onderwijs te bestrijden? Hierover gaat Wit Aan Zet in gesprek met de Amsterdamse wethouder van onderwijs Simone Kukenheim (D66) en de lijsttrekkers van PvdA, DENK, BIJ1, Groenlinks, SP en CU.

Verloop van het programma
20.00 – 20.45 – Hoe uit zich en wat zijn de gevolgen van kansenongelijkheid in het onderwijs? Verschillende onderzoekers, docenten, ouders en studenten vertellen.
20.45 – 21.15 – Wit Aan Zet presenteert de in de werkgroep bedachte acties om kansenongelijkheid tegen te gaan, van trainingen voor docenten tot alternatieve lespakketten.
21.15 – 22.00 – Verkiezingsdebat met Amsterdamse lijsttrekkers

Meer informatie: https://dezwijger.nl/programma/kansenongelijkheid-in-het-onderwijs

*‘Wit Aan Zet’ is een initiatief van Sunny Bergman en Jerry Afriyie en ontstond na de vele reacties kreeg op Bergman’s documentaire Wit is ook een kleur, met de vraag :‘Wat kan ik doen?’. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Pakhuis de Zwijger en Stichting Nederland Wordt Beter.