Skip links

Reactie Nederland Wordt Beter op het besluit van de Sinterklaasintochtcomités: Zwarte Piet als Schoorsteenpiet

Reactie Nederland Wordt Beter op het besluit van de Sinterklaasintochtcomités: Zwarte Piet als Schoorsteenpiet

Vandaag maken de intochtcomités van Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht en Meppel bekend dat zij dit jaar gezamenlijk de Schoorsteenpiet gaan invoeren, als alternatief voor Zwarte Piet.

Verandering
Stichting Nederland Wordt Beter juicht dit besluit toe. Al in 2011 introduceerde de stichting de Schoorsteenpiet, omdat deze dichtbij het moderne verhaal staat. De stichting benadrukt dat álle karikaturale kenmerken (rode lippen, zwarte krullende/afro pruik, volledig bruin of zwart geschminkt gezicht en gouden oorbellen) bij álle Pieten dienen te verdwijnen. De stichting vindt dat het aan de comités is om hierop toe te zien.

Bewustwording
Nederland Wordt Beter signaleert wel dat het persbericht van de gezamenlijke intochtcomites zich nu met name richt op het zo snel mogelijk achter zich laten van de discussie. Hoewel Nederland Wordt Beter het afschaffen van Zwarte Piet en het invoeren van de Schoorsteenpiet toejuicht, blijft het een belangrijk speerpunt van de stichting om het ‘waarom’ van deze veranderingen te blijven toelichten. Het is voor Nederland Wordt Beter van essentieel belang dat de verandering gepaard gaat met een bewustwordingsproces. Veel mensen zijn boos dat er verandering plaats vindt. Het is belangrijk dat Nederlanders meer kennis opdoen over waar de rood gestifte lippen, kroespruiken, oorbellen en compleet zwart- of bruin geschminkte gezichten vandaan komen en waarom deze kenmerken voor andere mensen pijnlijk kunnen zijn.

Nederland Wordt Beter is ervan overtuigd dat meer kennis over het koloniale en slavernijverleden cruciaal is om boosheid om te doen slaan in begrip en solidariteit. Daarom heeft Stichting Nederland Wordt Beter lesmateriaal ontwikkeld over de geschiedenis van onze sinterklaastraditie en de noodzaak van de huidige veranderingen. De stichting streeft ernaar zoveel mogelijk mensen in Nederland – jong en oud – met dit lesmateriaal in aanraking te brengen. Hoewel de voorgestelde verandering een goede eerste stap is, wil de stichting er met name op wijzen dat gemeentes en intochtcomites hun best moeten doen om onder hun vrijwilligers en achterban de benodigde kennis te bieden die nodig is om deze verandering te begrijpen.

De toekomst
Stichting Nederland Wordt Beter had liever gezien dat verandering – net als in Antwerpen en bij de VTR – in één keer wordt doorgevoerd. De intochtcomités hebben kennelijk tijd nodig om een nieuwe Piet compleet door te voeren. De stichting beseft dat dit een eerste stap is naar het einddoel: geen enkele hulp van Sinterklaas met raciaal karikaturale kenmerken. Er is nog werk aan de winkel!

Voor meer informatie over het lespakket of andere vragen kunt u contact opnemen met stichting Nederland Wordt Beter

Foto: Nederland Wordt Beter