Skip links

UPDATE #1: Ondertekenen brandbrief ‘Masterplan Zuidoost Community’ en vervolg

UPDATE #1: Ondertekenen brandbrief ‘Masterplan Zuidoost Community’ en vervolg

Beste ondertekenaars,

Allereerst willen we jullie bedanken voor het ondertekenen van de brandbrief. We zijn blij met jullie betrokkenheid en het vertrouwen in de opstellers, ondanks dat er weinig informatie bekend was. Masterplan Zuidoost Community is een onafhankelijk en gelegenheids initiatief dat voortkomt uit bezorgdheid en liefde voor onze gemene deler: Amsterdam Zuidoost. We zien onszelf niet als iets permanents, maar we hopen samen met jou een permanente verandering te brengen in hoe de systeemwereld sinds jaar en dag met de belangen van de Zuidoost-bewoners omgaat. Onze taak is enkel en alleen de bewoners in Zuidoost centraal te stellen in de vervolgstappen van het Masterplan Zuidoost.

Ondergetekenden kunnen bekenden zijn, en zo niet is het belangrijk om mee te geven dat we jullie medebewoners zijn, buren, collega’s en/of kennissen. Wij hebben niet eerder onze namen bekend gemaakt omdat we mogelijke druk vanuit de systeemwereld op individuen die betrokken zijn wilden minimaliseren. Wij hebben ervoor gekozen om de brief voor ons te laten spreken en niet onze namen en rugnummers. We snappen ook de terughoudendheid onder sommigen van jullie om de brief te ondertekenen, vandaar dat we extra dankbaar zijn met jullie handtekeningen. Dit proces kan een lange adem vergen en we vragen om jullie vertrouwen en geduld.

Brief beantwoord
Zoals eerder bekend gemaakt hebben we de brief gestuurd naar de Alliantie. De brief is inmiddels beantwoord en de reactie vinden jullie in de bijlage. Neem deze beantwoording door en reacties zijn meer dan welkom. We willen jullie vragen om voorzichtig te zijn met het verspreiden van de brief, omdat deze zonder context anders geïnterpreteerd kan worden. Dit is een belangrijk moment voor onze gemeenschap en we moeten hier strategisch mee omgaan. Iedereen die deze brief ontvangt heeft dezelfde verantwoordelijkheid als wij om in goed vertrouwen en verantwoordelijk te handelen. Als ondertekenaar van de brief ben je mede-eigenaar van dit initiatief. We zullen je op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en feedback en reacties zijn tevens meer dan welkom.

We hebben de brief als volgt beantwoord:
“Geachte burgemeester, Alliantie Masterplan Zuidoost,

We hebben uw brief vanmorgen besproken en wij stellen het op prijs dat u het gesprek met de community wilt aangaan. Wij hopen tijdens de community-bijeenkomst samen met u een eerste stap te zetten naar de veranderingen die noodzakelijk zijn om huidige structuren te doorbreken en eigenaarschap van de community binnen Masterplan Zuidoost te borgen.

Aangezien u in uw schrijven geen data heeft aangegeven waarop de alliantie beschikbaar is, nemen wij het initiatief om de community-bijeenkomst in te plannen. Deze vindt plaats op:

Datum: 5 juli 2023
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Inloop: 19.00 uur
Locatie: deze wordt nader bekend gemaakt

Op de bijeenkomst zullen bewoners die in de afgelopen 2,5 jaar actief betrokken zijn geweest bij Masterplan Zuidoost, andere bewoners en lokale organisaties aanwezig zijn. Het gesprek zal worden geleid door een onafhankelijke moderator. De bijeenkomst zal ook online te volgen zijn. Een nadere uitwerking van het programma en de locatie volgen. Wij kijken ernaar uit met de gehele Alliantie Masterplan Zuidoost in gesprek te gaan.”

Verzoek: meer handtekeningen
Onze brandbrief staat online en bewoners en mensen die actief zijn in Zuidoost kunnen deze nog steeds ondertekenen. We doen een beroep op jullie om meer mensen de brandbrief te laten ondertekenen zodat we de eigenaren van de brandbrief kunnen uitbreiden. Het is ook beter als de alliantie met 500 bewoners praat in plaats van met 20 bewoners. We willen als opstellers zo veel mogelijk draagvlak hebben vanuit onze gemeenschap. Help je mee? Stuur dan de volgende oproep door naar andere bewoners en relaties in Zuidoost:

Onderteken de brandbrief aan de Alliantie Masterplan Zuidoost

Beste Amsterdam-Zuidoost bewoner/organisatie,

Wij zijn een groep diverse bewoners die zijn opgestaan voor de Zuidoost gemeenschap. Het Masterplan Zuidoost was een belofte aan de bewoners, toch hebben we (bijna) niets in te brengen. Wanneer het erop aankomt worden de belangen van de politiek en bedrijven boven die van de bewoners geplaatst. Lees onze brandbrief aan de Alliantie Masterplan Zuidoost en onderteken deze met jouw naam/gegevens. Na het ondertekenen zullen we je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groet,

Masterplan Zuidoost Community / masterplanzo.community@gmail.com

LINK: https://forms.gle/uhb3FwoE72eSMv4D7

App-groep
Wij hebben nu een appgroep gestart waar de ondergetekenden van deze mail aan zijn toegevoegd. Iedereen in deze kerngroep pakt actief iets op. Wij staan open voor uitbreiding van de groep, immers meer handen maken licht werk. Om ervoor te zorgen dat de taken in de groep goed verdeeld worden, gaan we graag eerst het gesprek aan over welke taak je wil oppakken alvorens we je toevoegen. We willen voorkomen dat we een appgroep worden met 200 mensen, waarvan een paar mensen het werk doen. We hopen op jullie begrip.

Heel veel liefde en hartelijke groet,

Masterplan Zuidoost Community

Contact: masterplanzo.community@gmail.com